Особливості імунного статусу у хворих на артропатичний псоріаз

Дюдюн, А.Д. and Поліон, Н.М. and Захаров, С.В. and Алі, Л.Х. (2015) Особливості імунного статусу у хворих на артропатичний псоріаз. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 10-15. ISSN 1561-3607

[img] Text
02_Dyudyun_19.pdf

Download (412kB)

Abstract

Гістологічні зміни шкіри у хворих на псоріаз досить добре відомі і у цілому характеризуються вираженою гіперплазією епідермісу, порушенням нормальних процесів кератинізації у вигляді пара кератозу, редукції зернистого шару та іншими змінами. У патогенезі псоріазу важливу роль відіграють імунні механізми, але причинні агенти та складні реакції, що приймають участь в їх розвитку, у більшості випадків недостатньо охарактеризовані. Стан реактивності організму, спрямованість регуляторних механізмів, які впливають на запальний потенціал тканин і визначають реакцію організму на діючі антигени, – усе це дискутабельні питання. Детальне вивчення механізмів розвитку хвороби, які беруть участь у формуванні патологічного стану, дозволяє враховувати їх під час планування та розробки патогенетичної складової комплексного лікування хворих на артропатичний псоріаз (АП). Мета дослідження – вивчення імунного статусу у хворих на АП. Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 60 хворих на АП та 30 практично здорових осіб. Для вирішення завдань і досягнення поставленої мети у хворих на АП провели комплекс загальноприйнятих стандартних уніфікованих імунологічних тестів, передбачених наказом МОЗ України № 422 від 19.11.02 «Про розвиток клінічної імунології в Україні». Результати та обговорення. Комплексне імунологічне дослідження хворих на АП дозволило виявити підвищення кількості В-лімфоцитів, CD25+ лімфоцитів, HLA-DR+ лімфоцитів та зниження NK-клітин у периферичній крові. Функціональна активність лімфоцитів периферичної крові у хворих на АП виявилася зміненою. Висновки. Встановлено, що відхилення з боку різних показників імунної системи у хворих на АП, які полягають у підвищенні рівня ЦІК середнього і малого розмірів, активізації В-лімфоцитарної системи з незначним підвищенням рівня Т-лімфоцитів за рахунок Т-хелперів, указують на характер порушень функціональної активності імунної системи, що необхідно враховувати під час планування комплексної терапії хворих на АП. Histological changes of the skin of patients with psoriasis are well known and are generally characterized by the severe hyperplasia of the epidermis, violation of the normal processes of keratinization in the form of parakeratosis, granular layer reduction and other changes. The immune mechanisms are important in the pathogenesis of psoriasis, but the causative agents and complex reactions involved in their development are characterized insufficiently in most cases. The reactivity status of the organism, the direction of regulatory mechanisms affecting the inflammatory potential of the tissue and determining the body’s response to active antigens – are debated issues. Detailed study of the mechanisms of the disease, which are involved in the formation of the morbid conditions, allows to take them into account in the planning and development of pathogenetic component of complex treatment of patients with psoriatic arthropathy (PA). The aim of our study – to investigate the immune status of patients with PA. Materials and methods. A comprehensive checkup of 60 patients with PA and 30 healthy indiPA and 30 healthy indi and 30 healthy individuals has been carried out. To solve the problems and achieve the goals having been set, a complex of unified standard immunological tests prescribed by the order of Ministry of Health of Ukraine № 422 from 19. 11. 02 “On the development of clinical Immunology in Ukraine” has been conducted in patients with PA. Results and discussion. The complex immunologic examination of patients with PA revealed increasing amounts of Blymphocytes, CD25+-lymphocytes, HLA-DR+ cells and decrease of NK-cells in the peripheral blood. Functional activity of peripheral blood lymphocytes in PA patients had decline. Conclusions. It has been found that the deviations of various indices of PA patients’ immune system lying in improving the level of CIC of small and medium size, of B-lymphocyte activation system with a slight increase in the level of T-cells at the expense of T-helper cells, indicate the nature of the violations of the functional activity of the immune system, that is necessary to consider when planning the treatment of PA patients.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: псоріаз, артропатичний псоріаз, імунітет, Т- і В-лімфоцити, psoriasis, psoriatic arthropathy, immunity, T- and B-lymphocytes.
Subjects: Dermatology. Skin diseases
Divisions: Academy periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Departments > Department of Skin and Venereal Diseases
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 05 Jun 2018 07:32
Last Modified: 12 Sep 2019 10:25
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2858

Actions (login required)

View Item View Item