Рівень окремих цитокінів периферійної крові у пацієнтів з різним клінічним перебігом розацеа

Сторожук, М.В. and Денисенко, О.І. (2017) Рівень окремих цитокінів периферійної крові у пацієнтів з різним клінічним перебігом розацеа. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 74-78. ISSN 1561-3607

[img]
Preview
Text
14_37_Сторожук.pdf

Download (467kB) | Preview

Abstract

Мета роботи – визначити та проаналізувати вміст окремих цитокінів у периферійній крові хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу. Матеріали та методи: Обстежено 36 хворих на розацеа (25 жінок і 11 чоловіків віком від 26 до 67 років), серед них у 17 осіб діагностовано еритематозно-телеангіектатичну, а у 19 – папуло-пустульозну стадію (форму) розацеа. У 18 хворих дерматоз тривав до 6 місяців, у решти 18 – більше 6 місяців. У хворих на розацеа визначали вміст у сироватці крові окремих цитокінів – інтерлейкінів-4, -8, -10 (ІЛ-4, ІЛ-8, ІЛ-10) методом імуноферментного аналізу. Результати та обговорення. Встановлено, що у сироватці крові хворих на розацеа вірогідно підвищений, порівняно з контрольною групою, вміст ІЛ-8 (у 2,14 разу, р = 0,012) на тлі неістотного (p = 0,96) підвищення вмісту ІЛ-10 та тенденції до зниження ІЛ-4 (на 22,1 %, р = 0,076). Визначено більш істотні зміни вмісту досліджуваних цитокінів у сироватці крові хворих на папуло-пустульозну стадію (форму) дерматозу порівняно з еритематозно-телеангіектатичною стадією (формою) розацеа і тривалістю захворювання більше півроку. Висновок: У хворих на розацеа встановлено певний дисбаланс показників цитокінового профілю периферійної крові – істотне підвищення рівня прозапального цитокіну (ІЛ-8) на тлі лише тенденції до збільшення чи зниження рівнів цитокінів протизапального спрямування (ІЛ-4 та ІЛ-10). Виявлено залежність змін досліджуваних цитокінів від характеру клінічного перебігу розацеа, що свідчить про вагоме значення цитокінової ланки регуляції запальних процесів у патогенезі дерматозу та важливість моніторингу рівня про- та протизапальних цитокінів в якості прогностичних критеріїв клінічного перебігу та ефективності лікування розацеа.Objective – to determine and analyze the content of certain cytokines in the peripheral blood of patients with rosacea with various clinical course of the dermatosis. Materials and methods: The study involved 36 patients with rosacea (25 women and 11 men aged from 26 to 67) including 17 ones diagnosed with erythematous telangiectatic and 19 with papulopustular stage (form) of rosacea. In 18 patients, the dermatosis lasted up to 6 months, in the remaining 18 – more than 6 months. In patients with rosacea, the blood serum content of certain cytokines – interleukins-4, -8, -10 (IL-4, IL-8, IL-10) was measured by the method of immunoassay analysis. Results and discussion. It has been established that the proinflammatory cytokine IL-8 content in the blood serum of patients with rosacea is reliably higher compared to the control group (by 2.14 times, p = 0.012) with a slight increase in the anti-inflammatory IL-10 content (p = 0.96) and a tendency to a decrease of anti-inflammatory IL-4 (by 22.1 %, p = 0.076). There were more significant changes in the content of the studied cytokines in the blood serum of patients with the papulo-pustular stage (form) of the dermatosis compared with the erythematous telangiectatic stage (form) of rosacea and duration of the disease for more than six months. Conclusion: Patients with rosacea have been found to have a certain imbalance in the parameters of the cytokine profile of the peripheral blood – a significant increase in the level of proinflammatory cytokine (IL-8) with only a tendency to an increase or decrease in anti-inflammatory cytokines (IL-4, IL-10). Dependence of the changes of the studied cytokines on the nature of the clinical course of rosacea has been revealed, which indicates the importance of the cytokine link of the regulation of inflammatory processes in the pathogenesis of the dermatosis and the importance of monitoring the level of pro- and anti-inflammatory cytokines as prognostic criteria for the clinical course of the dermatosis and the effectiveness of its treatment.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: клінічний перебіг, розацеа, цитокін, clinical course, cytokine, rosacea.
Subjects: Dermatology. Skin diseases
Divisions: Academy periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 29 Sep 2018 10:46
Last Modified: 14 Sep 2019 11:29
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3293

Actions (login required)

View Item View Item