Критерії прогнозування перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих з ожирінням і патологією біліарного тракту

Філіппова, О.Ю. and Губар, І.О. (2017) Критерії прогнозування перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих з ожирінням і патологією біліарного тракту. Світ медицини та біології, № 4 (62). pp. 99-103. ISSN 2079-8334

[img]
Preview
Text
О.Ю. Філіппова Світ медицини та біо%B.pdf

Download (951kB) | Preview

Abstract

У 100 хворих з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) у поєднанні з ожирінням (ОЖ) і патологією біліарного тракту (БТ) за результатами кореляційного аналізу відібрано 4 основних фактори, які прямо корелювали з прогредієнтним перебігом НАСГ – рівень аланінамінотрансферази (АлАТ) – rs=0,509; р<0,001, тригліцеридів (ТГ) – rs=0,555; р<0,001, рівень оксипроліну білковозв’язаного (ОПБ) – rs=0,477; р<0,001, малонового діальдегіду (МДА) плазми крові – s=0,307; р<0,002. За допомогою ROC- і логіт-аналізу визначені оптимальні критерії оцінки ризику швидкості прогресування НАСГ у хворих з ОЖ і патологією БТ. Критичним значенням, за яким істотно (p<0,001) більшується відносний ризик прогредієнтного перебігу НАСГ визначено: рівень АлАТ у сироватці крові понад 1,03 ммоль/л (ВШ=12,9; 95% ДІ 4,33-38,4), ТГ понад 1,99 ммоль/л (ВШ=14,9; 95% ДІ 4,98-44,8), ОПБ понад 218,9 мкмоль/л (ВШ=14,6; 95% ДІ 5,35-39,7), МДА у плазмі крові понад 3,01 нмоль/мл ВШ=4,9; 95% ДІ 2,04-11,9). Прогнозування перебігу НАСГ у хворих з ОЖ і патологією БТ на початку захворювання або у динаміці спостереження за побудованими математичними моделями, заснованими на використанні критичних або фактичних значень визначених лабораторних показників, суттєво підвищує обґрунтованість висновків (точність прогнозу від 89% до 92%) і дозволяє спрямувати лікувальні заходи на попередження несприятливого перебігу захворювання. Objective – to investigate the main laboratory factors that correlate with the progredient course of steatohepatitis and determine the optimal criteria for assessing the risk of progression of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in patients with obesity (OB) and pathology of the biliary tract (BT). Materials and methods. To create mathematical models for predicting the course of nonalcoholic fatty liver disease, the data of 100 patients with NASH in combination with OB and pathology of BT were analyzed. The main group consisted of 62 patients with rapidly progressive course of steatohepatitis, control group - 38 patients with a slow course of the disease. The activity of alanine aminotransferase (ALT), triglycerides (TG), oxyproline protein-bound (OPB), malonic dialdehyde (MDA) in plasma was determined. Results and discussion. Based on the results of the correlation analysis, 4 main factors were selected that directly correlated with the progredient course of NASH-the ALT level (rs = 0.509, p<0.001), TG (rs = 0.555, p <0.001), OPB (rs = 0.477, p<0.001), MDA of the plasma (rs = 0.307, p<0.002). With the help of ROC- and logit-analysis, optimal criteria for assessing the risk of the progression rate of NASH in patients with OB and pathology of BT were determined. The critical value by which the progression`s relative risk of NASH is significantly increased (p<0.001) was defined: the serum ALT level is more than 1.03 mmol /l (OR = 12.9, 95% CI 4.33-38.4), TG more than 1.99 mmol/l (OR = 14.9; 95% CI 4.98-44.8), OPB more than 218.9 μmol/l (OR = 14.6; 95% CI 5,35-39 7), MDA of the blood plasma more than 3.01 nmol/ml (OR = 4.9; 95% CI 2.04-11.9). Conclusions. Predicting the course of NASH in patients with OB and pathology of BT at the onset of the disease or while dynamic observation by constructed mathematical models based on using the critical or actual values of the allocated laboratory indicators substantially raises the validity of the conclusions (prediction accuracy from 89% to 92%). It allows to direct therapeutic measures for preventing the unfavorable course of the disease.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: неалкогольний стеатогепатит, ожиріння, біліарний тракт, математичне моделювання. nonalcoholic steatohepatitis, obesity, biliary tract, mathematical modeling.
Subjects: Internal Medicine
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 2 (previously - Internal Medicine 2 and occupational diseases)
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 19 Oct 2018 13:45
Last Modified: 19 Oct 2018 13:45
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3402

Actions (login required)

View Item View Item