FibroScan and non-invasive indices for the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease

Stepanov, Yu.M. and Nedzvetskaya, N.V. and Yagmur, V.B. and Popok, D.V. and Shendrik, L.M. (2017) FibroScan and non-invasive indices for the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. Гастроентерологія, 3. pp. 183-187. ISSN 2308-2097

[img]
Preview
Text
112634-260229-1-PB.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є самостійною нозологічною одиницею, характеризується накопиченням жиру в гепатоцитах, не пов’язаним зі зловживанням алкоголем, і включає широкий спектр порушень — від жирової дистрофії печінки, неалкогольного стеатогепатиту до фіброзу з можливим переходом у цироз печінки. З огляду на поширеність цієї патології, погіршення якості життя хворих, збільшення смертності від ускладнень зростає інтерес до розробки методів для точної й своєчасної оцінки фіброзу. Мета: порівняльна характеристика результатів транзієнтної еластометрії (FibroScan) і неінвазивних лабораторних індексів у визначенні фіброзної трансформації печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки. Матеріали та методи. У дослідження включені пацієнти з НАЖХП, які проходили обстеження й лікування у відділенні захворювань печінки та підшлункової залози ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Обстежені 42 пацієнти з НАЖХП, серед яких 18 (45 %) чоловіків і 24 (55 %) жінки. Усім пацієнтам було виконано розрахунок неінвазивних маркерів фіброзу печінки: APRI, FIB-4, співвідношення аланінамінотрансферази/аспартатамінотрансферази, проведено вимірювання жорсткості печінки за допомогою апарату FibroScan. Результати нашої роботи узгоджуються з більшістю досліджень, згідно з якими найбільш ефективним з малоінвазивних індексів є APRI. Висновки. Поєднання транзієнтної еластометрії (FibroScan) з індексом APRI може забезпечити більш ефективний підхід до діагностики фіброзу печінки у хворих з НАЖХП. Background. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), an independent nosological entity, is characterized by fat accumulation in hepatocytes not associated with alcohol abuse, and includes a wide spectrum of disorders: from fatty liver, non-alcoholic steatohepatitis to fibrosis with possible outcome in liver cirrhosis. Given the prevalence of this disease, the deterioration of the quality of life of patients, increased mortality from complications, there is a growing interest in developing techniques for accurate and timely assessment of fibrosis. Objective: comparative characteristics of the results of transient elastometry (FibroScan) and non-invasive laboratory indices in the determination of fibrotic transformation of the liver in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Materials and methods. The study included patients with NAFLD, who underwent diagnostics and treatment in the department of liver and pancreas of the SI “Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine”. Results. We have examined 42 patients with NAFLD, among which 18 (45 %) men and 24 (55 %) women. All patients underwent calculation of non-invasive markers of liver fibrosis: aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI), fibrosis-4 index, aspartate aminotransferase/alanine aminotransferase ratio, the measurement of liver stiffness using the FibroScan apparatus. Conclusions. Our results are consistent with most studies indicating that the most effective non-invasive index is APRI. The combination of transient elastography (FibroScan) and the APRI may provide a more effective approach to the diagnosis of liver fibrosis in patients with NAFLD.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: неалкогольна жирова хвороба печінки, фіброз печінки,неінвазивні методи діагностики,транзієнтна еластометрія,non-alcoholic fatty liver disease, liver fibrosis, non-invasive diagnostic methods, transient elastography.
Subjects: Gastroenterology
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Therapy, cardiology and family medicine FPE
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 07 Nov 2018 14:02
Last Modified: 07 Nov 2018 14:02
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3499

Actions (login required)

View Item View Item