Анализ эффективности терапии женщин c розацеа с учётом динамики патоморфологических особенностей заболевания

Старостина, О.А. (2018) Анализ эффективности терапии женщин c розацеа с учётом динамики патоморфологических особенностей заболевания. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 36-43. ISSN 1561-3607

[img]
Preview
Text
05_11_Starostina.pdf

Download (459kB) | Preview
Official URL: http://advcd.org/

Abstract

Мета роботи – підвищення ефективності лікування хворих на розацеа жінок шляхом розробки комплексної диференційованої терапії на підставі дослідження особливостей механізму розвитку розацеа, клінікоморфологічних проявів та стану судинного русла із застосуванням засобів та методик, що нормалізують рівень фактора судинного росту ендотелія та стан судин. Матеріали і методи дослідження. Під нашим обстеженням та лікуванням знаходилось 100 жінок, хворих на розацеа, у віці від 21 до 65 років. Клінічно тяжкість перебігу розацеа оцінювали за шкалою діагностичної оцінки розацеа (ШДОР) (Адаскевич В. П., 2004). Усім хворим на розацеа проводили клінічні, анамнестичні, інструментальні дослідження – дерматоскопія, ангіографія, морфологічні та імуногістохімічні дослідження, оцінку якості життя і статистичну обробку матеріалів дослідження. Результати та їх обговорення. Найбільший відсоток хворих на розацеа жінок припадав на вікову групу від 18 до 45 років (69 %); перші ознаки дерматозу у 82 % пацієнток з’явились у віці 23-45 років. Середній вік обстежених хворих – (40,4 ± 1,0) року, тривалість захворювання – (5,1 ± 0,4) року. За результатами патоморфологічних та імуногістохімічних методів підтверджено стадійність і прогресуючий перебіг захворювання. На підставі посилення експресії рецепторів до VEGF, COX-2, СD34+, AR, ER встановлено особливості тканинних реакцій у жінок з еритематозно-телеангіектатичною формою розацеа. Доведено доцільність використання у комплексній терапії розацеа методу IPL з метою корекції локальних судинних змін у шкірі хворого. Висновки. Підвищення ефективності комплексної диференційованої терапії у жінок, хворих на розацеа, на підставі дослідження особливостей механізму розвитку, клініко-морфологічних проявів та стану судинного русла у динаміці лікування дерматозу із застосуванням запропонованих засобів та методик нормалізує рівень фактора судинного росту ендотелію та стан судин. The aim of the work is increasing the effectiveness of treating women with rosacea by developing comprehensive differentiated therapy based on studies of the characteristics of the mechanism of rosacea development, clinical and morphological manifestations and the state of the vascular bed using tools and techniques which nor which norwhich normalize the level of vascular endothelial growth factor and vascular condition. Materials and analysis. Under our examination and treatment there were 100 women with rosacea aged 21 to 65 years. Clinically, the severity of rosacea was assessed according to the scale of the diagnostic assessment of rosacea (SDR) (Adaskevich, V. P., 2004). All patients with rosacea were subjected to clinical, anamnestic, and instrumental examination – dermatoscopy, angiography, morphological and immunohistochemical examination, quality of life assessment and statistical analysis of the study materials. Results and its discussion. The highest percentage of women-patients with rosacea was in the age group from 18 to 45 years (69 %), and the first signs of the dermatosis in 82 % of patients appeared at the age of 23-45 years. The average age of the examined patients was (40.4 ± 1.0) years, the duration of the disease was (5.11 ± 0.37) years. According to the results of pathological and immunohistochemical methods, staging and progressive course of the disease was confirmed. Based on the increased expression of receptors for VEGF, COX-2, CD34+, AR, ER, the peculiarities of tissue reactions in women with erythematous telangiectatic form of rosacea were established. The expediency of using the IPL method in the complex therapy of rosacea to correct local vascular changes in the patient’s skin has been proved. Findings. Increasing the effectiveness of complex differentiated therapy in women with rosacea based on studying the specifics of the disease development mechanism, clinical and morphological manifestations, and the state of the vascular bed in the dynamics of treating the dermatosis with the use of the proposed tools and techniques normalizes the level of vascular endothelial growth factor and vascular status.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: доплерографія, імуногістохімія, лікування, розацеа, COX-2, IPL, VEGF, COX-2, Doppler sonography, immunohistochemistry, IPL, rosacea, treatment, VEGF.
Subjects: Dermatology. Skin diseases
Divisions: Academy periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Departments > Department of Skin and Venereal Diseases
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 01 Oct 2019 10:58
Last Modified: 11 Mar 2020 13:05
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4306

Actions (login required)

View Item View Item