Подходы к анализу и прогнозированию первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания

Дроздова, И.В. and Мацуга, О.Н. and Сидорова, М.Г. and Панина, С.С. and Храмцова, В.В. (2013) Подходы к анализу и прогнозированию первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания. Український пульмонологічний журнал = Украинский пульмонологический журнал = Ukrainian Pulmonology Journal, № 4. pp. 11-18. ISSN 2306-4927

[img] Text
Upj_2013_4_4.pdf

Download (113kB)
Official URL: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj_ukr.htm

Abstract

Мета дослідження: розробити нові підходи до аналізу первинної інвалідності внаслідок хвороб органів дихання. Матеріал і методи. В роботі представлено аналіз статистичних даних захворюваності, розповсюдженості та інвалідності внаслідок хвороб органів дихання за 2003–2012 роки. В основу розробленої інформаційної технології аналізу динаміки інвалідності закладені адаптивні методи короткотривалого прогнозування. Результати і обговорення. За допомогою розробленої інформаційної технології дана оцінка динаміки первинної інвалідності внаслідок хвороб органів дихання за тривалий проміжок часу, встановлені головні тенденції її змін, визначені регіони з високим ризиком зростання, розраховані крапельний та інтервальний прогнози цього показника за цим класом хвороб у розрізі адміністративних територій України, запропонований підхід щодо оцінки «прихованої» інвалідності. Вказано на необхідність розробки нового методологічного підходу до аналізу захворюваності, розповсюдженості і інвалідності як дорослого, так і працездатного населення України, який дозволив би не лише оцінювати процент змін цих показників по відношенню до минулого року, відносний ризик їх зростання, але й прогнозувати можливі тенденції іх змін на короткий або більш тривалий строк, який в подальшому надасть можливість розробити цілеспрямовані заходи щодо попередження негативних тенденцій їх росту. Висновки. Розробка і впровадження інформаційних технологій в систему охорони здоров’я забезпечить перехід від спостереження за розрізненими показниками захворюваності і інвалідності до активного моніторингу; буде сприяти покращанню здоров’я населення України за результатами дії прогресивних управлінських заходів з метою покращання показників здоров’я населення. The aim was to develop the new approaches to the analysis of primary disability due to respiratory diseases. Materials and methods. The analysis of statistical data of morbidity, prevalence and disability due to respiratory diseases for 2003–2012 years was presented. The adaptive methods of shortterm prognostication were used as a basis of the computing technology for current analysis. Results and discussion. Using our technology we estimated a dynamics of long-term primary disability due to respiratory diseases, revealed the leading tendencies of its changes, determined the regions of high risk, calculated a point and interval prognoses of this index in different administrative territories of Ukraine and offered the approach for estimation of the "hidden" disability. It is indicated the necessity of development of the new methodological approach to the analysis of morbidity, prevalence and disability of adults and capable of working population of Ukraine, allowing not only to estimate the percent of changes of these indexes in relation to the last year and relative risk of its increase, but also to forecast the possible tendencies for short and long time periods. This method would give the possibility to develop purposeful measures for prevention of negative tendencies in future. Conclusion. Development and introduction of information technologies in the system of health care would provide a transition from a supervision on the separate indexes of morbidity and disability to the active monitoring and improvement the health of Ukrainian population by means of progressive administrative actions.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: хвороби органів дихання, статистика, захворюваність, інвалідність; statistics, morbidity, disability, respiratory diseases.
Subjects: Pulmonology
Medical-social examination
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 3 (formerly - hospital therapy 2)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 07 Apr 2021 13:38
Last Modified: 07 Apr 2021 13:38
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6409

Actions (login required)

View Item View Item