Перехрест бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень: критерії діагностики та принципи лікування

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Бабенко, А.О. (2020) Перехрест бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень: критерії діагностики та принципи лікування. Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy (№ 1). pp. 43-53. ISSN 2307-3373 (print)

[img] Text
Аsthma and Allergy, 2020, 1, P. 43–53.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa_ukr.htm

Abstract

Бронхіальна астма і хронічне обструктивне захворювання легень — це два найпоширеніших захворювання дихальних шляхів, основним проявом яких, незважаючи на різні патогенетичні механізми, є розвиток бронхообструції. Якщо бронхіальна астма здебільшого асоціюється з еозинофільним запаленням дихальних шляхів і формуванням гіперреактивності бронхів зі зворотною бронхообструцією, то хронічне обструктивне захворювання легень асоціюється з нейтрофільним запаленням дихальних шляхів і подальшим формуванням хронічної емфіземи та незворотною або частково зворотною бронхообструцією. Втім, наукові дослідження останніх років показали, що у певної категорії хворих зустрічаються ознаки поєднаної патології, коли одночасно є прояви і бронхіальної астми, і хронічного обструктивного захворювання легень; описуються різні клінічні випадки поєднання двох вищезазначених захворювань, які можна об’єднати у дві великі групи. Перша — це приєднання хронічного обструктивного захворювання легень на етапах перебігу вже існуючої бронхіальної астми, а друга — це приєднання бронхіальної астми на етапах перебігу вже існуючого у хворого хронічного обструктивного захворювання легень. У медичній практиці фахівці застосовують досить різні діагностичні критерії, оскільки загальноприйнятого стандарту на сьогоднішній день не існує. Метою нашої роботи було описати клінічні випадки, які демонструють поєднання бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень, а також клінічні випадки, у яких розглядаються ситуації, схожі на перехрест бронхіальна астма–хронічне обструктивне захворювання легень, втім не є такими. У випадку підтвердження діагнозу перехрест хронічне обструктивне захворювання легень–бронхіальна астма необхідно якомога швидше призначити інгаляційні глюкокортикостероїди незалежно від ступеня бронхообструції, тоді як при підтвердженні діагнозу перехрест бронхіальна астма–хронічне обструктивне захворювання легень необхідно посилити бронходилятаційну терапію. Нами рекомендується до використання термін «перехрест хронічне обструктивне захворювання легень– бронхіальна астма». Bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease are the two most common respiratory diseases with the various pathogenetic mechanisms and common manifestation represented by airflow limitation. Asthma is mainly associated with chronic eosinophilic inflammation of the respiratory tract and airway hyperresponsiveness with reversible bronchial obstruction, whereas chronic obstructive pulmonary disease is associated with neutrophilic inflammation of the respiratory tract and the subsequent formation of emphysema and nonreversible bronchial obstruction. However, in recent years scientific studies have shown that in a certain category of patients there are signs of combined pathology, when there are manifestations of both bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Different clinical cases of combination of these diseases may be divided into two large groups: first — development of chronic obstructive pulmonary disease in patients with preexisting bronchial asthma, second — development of bronchial asthma in patients with preexisting chronic obstructive pulmonary disease at any point of the disease progression. In medical practice experts apply quite different diagnostic criteria, since there is no standard to date. The aim of our work was to present clinical cases demonstrating a combination of asthma with chronic obstructive pulmonary disease, as well as clinical cases with very similar clinical presentation and symptoms of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease but without overlap. In case of diagnosed chronic obstructive pulmonary disease–bronchial asthma overlap the treatment strategy should be modified by prescription of inhaled glucocorticosteroids as soon as possible, regardless of severity of airflow limitation. When bronchial asthma–chronic obstructive pulmonary disease overlap is diagnosed, it is necessary to intensify treatment with long-acting bronchodilators. We recommend to use the term “chronic obstructive pulmonary disease–bronchial asthma overlap”. Бронхиальная астма и хроническое обструктивное заболевание легких — это два самых распространенных заболевания дыхательных путей, основным проявлением которых, несмотря на различные патогенетические механизмы, является развитие бронхообстркуции. Если бронхиальная астма в основном ассоциируется с эозинофильным воспалением дыхательных путей и формированием гиперреактивности бронхов с обратимой бронхообструкцией, то хроническое обструктивное заболевание легких ассоциируется с нейтрофильным воспалением дыхательных путей и последующим формированием хронической эмфиземы и необратимой или частично обратимой бронхообструкцией. Впрочем, научные исследования последних лет показали, что у определенной категории больных встречаются признаки сочетанной патологии, когда одновременно есть проявления и бронхиальной астмы, и хронического обструктивного заболевания легких; описываются различные клинические случаи сочетания двух вышеупомянутых заболеваний, которые можно объединить в две большие группы. Первая — это присоединение хронического обструктивного заболевания легких на этапах течения уже существующей бронхиальной астмы, а вторая — это присоединение бронхиальной астмы на этапах течения уже существующего у больного хронического обструктивного заболевания легких. В медицинской практике специалисты применяют разные диагностические критерии, поскольку общепринятого стандарта на сегодняшний день не существует. Целью нашей работы было описать клинические случаи, которые демонстрируют сочетание бронхиальной астмы и хронического обструктивного заболевания легких, а также клинические случаи, в которых рассматриваются ситуации, похожие на перекрест бронхиальная астма–хроническое обструктивное заболевание легких, однако ими не являются. В случае подтверждения диагноза перекрест хроническое обструктивное заболевание легких–бронхиальная астма необходимо как можно скорее назначить ингаляционные глюкокортикостероиды независимо от степени бронхообструкции, тогда как при подтверждении диагноза перекрест бронхиальная астма–хроническое обструктивное заболевание легких необходимо усилить бронходилатационную терапию. Нами рекомендуется к использованию термин «перекрест хроническое обструктивное заболевание легких–бронхиальная астма».

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.31655/2307-3373-2020-1-43-53
Uncontrolled Keywords: хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, перехрест, клінічні випадки; chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, overlap, clinical cases; хроническое обструктивное заболевание легких, бронхиальная астма, перекрест, клинические случаи.
Subjects: Pulmonology
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 1 (formerly - Faculty Therapy and Endocrinology)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 25 May 2021 06:43
Last Modified: 25 May 2021 06:43
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6562

Actions (login required)

View Item View Item