Деякі аспекти депресії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Губа, Ю.В. (2015) Деякі аспекти депресії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Актуальні проблеми сучасної медицини, № 4 (52). pp. 57-62.

[img] Text
деякі аспекти депресії.pdf

Download (394kB)

Abstract

Депресія – це психічний розлад, який може розвиватися за наявності соматичної патології з хронічним перебігом. Часто депресія виникає на тлі захворювань дихальної системи, зокрема бронхообструктивних захворювань. Вивчення змін психічного стану заслуговує на особливу увагу при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ), адже це захворювання розвивається переважно в осіб похилого віку, що, в свою чергу, сприяє виникненню депресії. Крім того, до формування депресії при ХОЗЛ можуть призводити порушення функції зовнішнього дихання (ФЗД), висока виразність симптомів ХОЗЛ, низька якість життя. З іншого боку, психічні розлади можуть впливати на сприйняття хворими клінічної симптоматики, імітуючи посилення її виразності. Метою нашого дослідження було встановити частоту виявлення депресії у хворих на ХОЗЛ у залежності від рівня показників ФЗД, оцінити її виразність та взаємозв’язок з виразністю клініко-функціональних показників захворювання. Нами було обстежено 107 хворих на ХОЗЛ. Усі хворі були розподілені на дві підгрупи у залежності від рівня (об’єму форсованого видиху за першу секунду) ОФВ1, в яких, у свою чергу, були сформовані підгрупи у залежності від наявності або відсутності у хворих депресії. Було визначено, що у хворих на ХОЗЛ тяжкого перебігу депресія зустрічається частіше, ніж у хворих з нетяжким перебігом захворювання. Крім того, у хворих на ХОЗЛ нетяжкого перебігу частіше виникає депресія легкого ступеня тяжкості, а при тяжкому перебігу ХОЗЛ переважає депресія середньої тяжкості. У хворих на ХОЗЛ тяжкого перебігу із супутньою депресією суб’єктивне сприйняття задишки є тяжчим, ніж у хворих з таким же ступенем бронхообструкції без депресії. У хворих на ХОЗЛ з ОФВ1 ≥ 50 % виразність депресії корелює з виразністю задишки. Depression is a mental disorder that can develop in the presence of somatic disease of a chronic course. Depression often occurs against the background of respiratory diseases, particularly COPD disease. The study of mental state changes in patients with respiratory disorders deserves special attention, as the disease develops mainly in the elderly persons that, in turn contributes to depression. In addition, the development of depression in COPD patients can result from impairment of external respiratory (ER), high COPD symptoms intensity, poor quality of life. On the other hand, mental disorders may influence the perception of patient clinical symptoms, mimicking aggravation of its expressiveness. The aim of our study was to determine the frequency in detecting depression in COPD patients depending on the level of ER function, to assess its severity and its relationship with the intensity of clinical and functional parameters of the disease. We examined 107 patients with COPD. All patients were divided into two groups depending on the forced expiratory volume in the first second, which, in turn, were subdivided into smaller groups according to the presence or absence of depression in patients. It was found that the patients with severe COPD were diagnosed to have depression more often than the patients with mild disease course. In addition, the patients with moderate course of COPD were observed to have mild depression more often, while severe COPD was accompanied with moderate depression. The patients with severe COPD and comorbid depression demonstrated to have more intensive subjective perception of dyspnea than the patients with the same degree of bronchial obstruction without depression. In the patients with COPD with forced expiratory volume ≥ 50% the severity of depression was correlated with the severity of dyspnea.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), депресія, об’єм форсованого видиху за першу секунду, задишка, симптоми ХОЗЛ. Сhronic obstructive pulmonary disease (COPD), depression, forced expiratory volume in the first second, shortness of breath, COPD symptoms.
Subjects: Internal Medicine
Pulmonology
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 1 (formerly - Faculty Therapy and Endocrinology)
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 11 Jul 2016 13:32
Last Modified: 11 Jul 2016 13:32
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/754

Actions (login required)

View Item View Item