Клінічний випадок прискореного трупного заклякання

Кріштафор, Д.А. and Пилипенко, О.В. and Галущак, А.Я. and Путько, І.О. (2022) Клінічний випадок прискореного трупного заклякання. Клінічна та профілактична медицина (№ 3). pp. 67-79. ISSN 2616-4868

[img] Text
Клінічний випадок.pdf

Download (90kB)
Official URL: https://cp-medical.com/index.php/journal

Abstract

Трупне заклякання – це напруження скелетних і гладких м’язів, що виникає після смерті та фіксує тіло в певному положенні. Воно є однією із ознак біологічної смерті і зазвичай розвивається через 1,5-3 години, починаючи з нижньої щелепи. Повний розвиток трупного заклякання спостерігається через 12-24 години після смерті. Але у рідкісних випадках розвиток його може бути значно прискореним. Клінічний випадок. Постраждалий Є., 34 роки, знаходився у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії протягом 4 діб з діагнозом: мінно-вибухова травма, поранення шиї з ураженням правої сонної артерії, напівкульний ішемічний інсульт. На тлі поліорганної недостатності, коми 2 ст., центральної гіпертермії (40,3°C), стійкої до антипіретиків, відбулася зупинка кровообігу. Реанімаційні заходи (у тому числі трикратна дефібриляція) протягом 50 хвилин без ефекту. При констатації біологічної смерті відзначене трупне заклякання у нижній щелепі, шиї та кінцівках, яке було відсутнє протягом перших 30 хвилин реанімаційних заходів та на початку асистолічного ритму. Обговорення. Виникнення трупного заклякання пояснюють виходом йонів кальцію із міоцитів та виснаженням запасів м’язової аденозинтрифосфорної кислоти, що обумовлює формування стійкого зв’язку між актином і міозином. Миттєве або прискорене трупне заклякання є рідкісним явищем. За даними літератури, прискоренню трупного заклякання сприяють висока температура тіла, виснажливе фізичне навантаження перед смертю, ураження електричним струмом, судоми та м’язова дистрофія. Висновки. У нашому випадку, у пацієнта спостерігалася виражена гіпертермія (40,3 °C), і під час реанімаційних заходів проводилася дефібриляція, тобто тіло зазнало дії електричного струму. Ймовірно, саме ці фактори обумовили прискорений розвиток трупного заклякання. Introduction. Rigor mortis is the tension of skeletal and smooth muscles that occurs after death and fixes the body in a certain position. It is one of the signs of biological death and usually develops in 1.5-3 hours, starting from the lower jaw. The full development of rigor mortis is observed in 12-24 hours after death. But in rare cases, its development can be significantly accelerated. Clinical case. A 34-year-old man was in the department of anesthesiology and intensive care for 4 days with a diagnosis of explosive trauma, neck injury with damage to the right carotid artery, hemispheric ischemic stroke. In the setting of multiple organ failure, moderate coma, central hyperthermia (40.3 °C), resistant to antipyretics, he went into a cardiac arrest. Resuscitation measures (including triple defibrillation) for 50 minutes were without effect. During the ascertainment of biological death, the presence of rigor mortis was noted in the lower jaw, neck and extremities, which was absent during the first 30 minutes of resuscitation and at the beginning of the asystolic rhythm. Discussion. The occurrence of rigor mortis is explained by the release of calcium ions from myocytes and the depletion of muscle adenosine triphosphate, which leads to the formation of a stable bond between actin and myosin. Instant or accelerated rigor mortis is rare. According to the literature, high body temperature, strenuous exercise before death, electric shock, convulsions and muscular dystrophy contribute to the acceleration of rigor mortis. Conclusions. In our case, the patient had severe hyperthermia (40.3°C), and defibrillation was performed during resuscitation, ie the body was exposed to electric current. Probably, these factors caused the accelerated development of rigor mortis.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.10
Uncontrolled Keywords: клінічна смерть, біологічна смерть, прискорене трупне заклякання. clinical death, biological death, accelerated rigor mortis.
Subjects: Anesthesiology and Resuscitation
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine states FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 06 Sep 2022 12:56
Last Modified: 06 Sep 2022 12:56
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7824

Actions (login required)

View Item View Item