Items where Division is "Departments > Department of Obstetrics and Gynecology" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | Д | Л | М
Number of items: 15.

P

Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Petulko, A.P. (2018) Assessment of the diagnostic score scales in acute appendicitis. Инновации в медицине: взгляд молодых ученых : Сборник материалов учебно-методической конференции. - Ташкент, 2018. pp. 133-134.

Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Petulko, A.P. and Panikova, T.N. (2018) The meaning of the leucocyte formula parameters in the diagnostic of acute appendicitis during pregnancy. «Инновации в медицине: взгляд молодых ученых». Cборник материалов учебно-методической конференции. pp. 132-133.

Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Petulko, A.P. and Panikova, T.N. (2018) The meaning of the leucocyte formula parameters in the diagnostics of acute appendicitis during pregnancy. Инновации в медицине: взгляд молодых ученых : Сборник материалов учебно-методической конференции = Innovations in medicine: view of young sientists : The collection of materials of the educational and procedural conference. - Ташкент, 2018. pp. 132-133.

А

Алексенко, О.О. and Медведєв, М.В. (2018) Аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 1 (41). pp. 9-14.

Алтанец, Е.Н. and Медведев, М.В. (2018) Возможности доклинической диагностики генитального эндометриоза у женщин с бесплодием с использованием иммуногистохимической оценки морфотипа эутопического эндометрия и математического моделирования. Медицинские новости (№ 12). pp. 67-70.

Алтанець, О.М. and Медведєв, М.В. (2018) Можливість використання комплексу імуногістохімічних маркерів на етапі доклінічної діагностики зовнішнього генітального ендометріозу у жінок з безпліддям: прелімінарні дані. Одеський медичний журнал, № 2 (166). pp. 22-26. ISSN 2226-2008

Алтанець, О.М. and Медведєв, М.В. (2018) Діагностична значемість імуногістохімічних досліджень ендометрія при безплідді у жінок з легкими формами ендометріоза. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 1 (41). pp. 15-19.

Алтанець, О.М. and Медведєв, М.В. (2018) Діагностична значимість імуногістохімічних досліджень ендометрія при безплідді у жінок з легкими формами ендометріоза. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України (№ 1). pp. 15-19.

Д

Донська, Ю.В. and Лоскутова, Т.О. and Сімонова, Н.В. and Петулько, А.П. (2018) Оптимізація лікування жінок з хронічним ендометритом як резерв підвищення фертильності. World Science, № 1 (10). pp. 28-33.

Донська, Ю.В. and Медведев, М.В. (2018) Питання менопаузальної гормонотерапії в жінок із метаболічними порушеннями в клімактерії (огляд літератури). Акушерство, гінекологія, генетика, Т. 4 (№ 2). pp. 39-43.

Л

Лоскутова, Т.О. (2018) Плацента-асоційовані ускладнення при прееклампсії вагітних. Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : зб. наук. праць Всеукр. міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 року. - Тернопіль. pp. 74-75.

Лоскутова, Т.О. (2018) Поліморфізм генів системи гемостазу, ендотеліальної дисфункції та регуляції артеріального тиску у вагітних із прееклампсією та затримкою розвитку плода. Патологія, Т. 15 (№ 1). pp. 29-33. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

Лоскутова, Т.О. (2018) Нові підходи до прогнозування прееклампсії у вагітних. Патологія = Pathologia, Т. 15 (№2(43)). pp. 194-199. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

М

Медведєв, М.В. and Донська, Ю.В. (2018) Досвід використання дієтичної добавки Індол-Ф® у жінок з наявністю вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику в епітелії шийки матки. Здоровье женщины (№ 8). pp. 33-36. ISSN 1992-5921

Медведєв, М.В. and Шпонька, І.С. and Алтанець, О.М. and Скорик, В.Р. (2018) Характеристика імунофенотипів нормального ендометрію, еутопічного та ектопічного ендометрію жінок із ендометріозом і безпліддям. Морфологія = Morphologia, 2. pp. 46-54. ISSN 1997-9665

This list was generated on Tue Jul 23 02:07:07 2024 EEST.