Items where Division is "Departments > Department of Biochemistry and medical chemistry" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | P | R | Г | Д | П | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items: 15.

F

Fomenko, O. and Shaulska, O. and Kot, Y. and Ushakova, G. and Shevtsova, A. (2016) The changes of matrix metalloproteinase 2, 9 activity and hyaluronic acid level in rat’s heartand serum under cadmium influence. The FEBS Journal, V. 283 (Suppl1). p. 288. ISSN 1742-4658

P

Pysmenetska, I. and Butters, T. (2016) Serum glycomarkers of endoplasmic reticulum stress and lysosomal-endosomal functional disturbances in cardiovascular diseases. The FEBS Journal, V. 283 (Suppl1). p. 48. ISSN 1742-4658

R

Rodinsky, O.G. and Zinov'eva, E.G. and Trushenko, O.S. and Kachan, M.J. (2016) Evoked Activity of Dorsal Root Afferent Fibers of the Rat Spinal Cord in Experimental Diabetes Mellitus. International Journal of Physiology and Pathophysiology, Vol. 7 (Iss. 2). pp. 97-104. ISSN 2155-014X (print), 2155-0158 (online)

Г

Гончаров, Ю.О. and Деркач, К.В. and Абраімова, О.Є. and Сатарова, Т.М. and Веселянська, К.В. and Галацан, С.В. and Лушпій, А.А. and Тишковська, Т.О. (2016) Інформативність SSR-маркерів при дослідженні генетичного поліморфізму ліній кукурудзи. Фактори експериментальної еволюції організмів, В. 19. pp. 112-116.

Д

Деркач, К.В. and Абраімова, О.Є. and Сатарова, Т.М. (2016) Регуляція морфогенезу in vitro у ліній кукурудзи групи Ланкастер. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2310-0842 print, 2312-301X online, В. 24 (№ 2). pp. 253-257.

П

Паронік, В.А. and Васьковець, Н.В. and Сова, Д.Ю. (2016) Вплив доксицикліну на антиоксидантну систему при адреналін-індукованій ішемії міокарда. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів конференції студентів та молодих вчених. pp. 41-42.

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Шевцова, А.І. (2016) Вплив кардіопротекторів на протеазно-інгібіторний потенціал крові та серця щурів з адреналін-індукованою ішемією міокарда. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2016, 7 (1). pp. 27-31.

Письменецкая, И.Ю. and Баттерс, Т.Д. (2016) Молекулярно-клеточные механизмы изменения спектра заряженной фракции свободных олигосахаридов плазмы крови при миелопролиферативных заболеваниях. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, Т. 7 (№ 1). pp. 59-64. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Письменецька, І.Ю. (2016) Вплив лікування на хроматографічні спектри вільних олігосахаридів плазми крові хворих на хронічну серцеву недостатність. Одеський медичний журнал, № 1 (153). pp. 49-54. ISSN 2226-2008

Т

Ткаченко, В.А. and Скоромная, А.С. and Мухаммад, М. and ЗабидаАбдунасер, А.М. (2016) Конечные продукты гликирования в норме и при сердечно-сосудистой патологии. «Біологія: від молекули до біосфери». Тези доповідей XI Міжнародної конференції молодих учених (26 листопада-2 грудня 2016 р., м. Харків, Україна). pp. 42-43.

Ф

Фоменко, О.З. and Шаульская, О.Э. and Кот, Ю.Г. and Ушакова, Г.А. and Шевцова, А.И. (2016) Влияние разных доз кадмия на активность матриксных металлопротеиназ в сердце, мозге и сыворотке крови крыс. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, № 3. pp. 103-107. ISSN 2221-8785

Ч

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2016) Пошуки методів і форм дистанційного навчання в рамках самостійної роботи студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф. (присвяч. 10-річчю ф-ту суспільних наук і міжнар. відносин та 10-річчю кафедри міжнар. відносин ДНУ ім. Олеся Гончара), Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р, Ч. 1. pp. 123-125.

Черненко, Г.П. and Черноусова, Н.М. and Лебеденко, В.Е. (2016) Биохимические подходы к борьбе с гиперхолестеринемией - фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Актуальні питання медицини : матеріали міжрегіон. наук.-метод. конференції, м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2016 р. pp. 183-188.

Ш

Шевцова, А.І. and Гордієнко, Ю.А. (2016) Роль інгібіторів циклооксигеназ та антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця. Вісник Львівського університету. Серія біологічна., В. 73. pp. 240-244. ISSN 0206-5657

Шевченко, Ю.А. and Лянна, О.Л. (2016) Дослідження активності матриксних металопротеїназ у сироватці крові дітей, які страждають на хвороби, що супроводжуються запальними процесами. «Біологія: від молекули до біосфери». Тези доповідей XI Міжнар. конф. молодих учених (26 листопада - 2 грудня 2016 р., м. Харків, Україна). pp. 15-16.

This list was generated on Sun Apr 21 02:07:07 2024 EEST.