Items where Division is "Departments > Department of Pathological Physiology" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K | R | Є | Б | Д | К | М | Н | С | Т
Number of items: 30.

G

Gozhenko, A.I. and Bibikova, V.N. (2018) Morphological changes in the kidneys of rats with experimental hemoraghical stroke (itracerebral hemorrhage). Journal of Education, Health and Sport, Vol. 8 (No 1). pp. 254-262.

K

Kozlov, S. and Kozlova, Jul. (2018) Pathomorphological Markers of the Explosive Wave Action on Human Brain. International J. of Low and Political sciences, Vol.12 (№ 3). p. 200.

Kozlov, S.V. and Kozlova, Yu.V. and Chekan, S.N. (2018) Intégration des composantes de la pathomorphologie, de la médecine légale et de la physiologie pathologique dans les conditions du processus éducatif. Мови, науки та практики : тези доп. другого міжнар. франкомов. колоквіуму в Україні 3-4 жовтня 2018 = Langues, sciences et pratiques : actes du 2ème colloque intern. francophone en Ukraine 3-4 octobre 2018. p. 113.

Kozlova, Yu. and Kozlov, S. (2018) Experience of the English language usage in professional activity of scientific-pedagogical personnel. «СУЧАСНА МЕДИЦИНА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної медичної конференції (Республіка Польща, Жешув, 09.07.2018). – Жешув, 2018. pp. 37-40.

R

Rodynskii, O.G. and Kozlova, Yu.V. and Kozlov, S.V. and Rodynska, G.O. and Sapozhnychenko, L.V. (2018) Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy in Rats: Behavior of the Animals in the Open Field. Neurophysiology. - August, 2018, Vol.50 (No. 4). pp. 259-265. ISSN Print 0090-2977, Online 1573-9007

Є

Єфіменко, К.В. and Трясак, Н.С. (2018) Сучасний погляд на роль імунокомпетентних клітин в атерогенезі. Матеріали XVIII наукової конференції студентів та молодих вчених «Новини і перспективи медичної науки», збірник наукових робіт, секція морфології та експериментальної медицини, м. Дніпро, 2018. p. 68.

Б

Бібікова, В.М. and Гоженко, А.І. and Корніленко, М.О. (2018) Функціональний нейро-гормональний взаємозв’язок ЦНС та нирок. Збірник тез наукових робіт «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 21-22 вересня 2018 р.) – Львів, 2018. pp. 5-9.

Бібікова, В.М. and Колдунов, В.В. (2018) Морфологічні зміни нирок у гострий період експериментального геморагічного інсульту. Матеріали XVIII наукової конференції студентів та молодих вчених «Новини і перспективи медичної науки», збірник наукових робіт, секція морфології та експериментальної медицини, м. Дніпро, 2018. pp. 66-67.

Д

Довгаль, Г.В. and Довгаль, М.А. and Шевченко, І.В. (2018) Порушення морфогенезу серця щурів в ранньому постнатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 4 (т. 2). pp. 271-276. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Дрок В. О., Самойленко А.В., Сілкіна Ю.В. (2018) Спосіб моделювання пародонтиту з ураженням сполучної тканини пародонта. u 2018 04430.

К

Клопоцька, Н.Г. and Клопоцький, Г.А. (2018) До питання про необхідність єдиного каталогу електронних підручників України для медичних ВНЗ. XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 25 травня 2018 року. - м.Тернопіль. pp. 161-162.

Клопоцька, Н.Г. and Клопоцький, Г.А. (2018) До питання про необхідність єдиного каталогу електронних підручників України для медичних ВНЗ. In: Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). ТДМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, pp. 161-162.

Клопоцький, Г.А. and Постриган, В.С. and Козлова, Ю.В. (2018) Зміни вмісту залізу в тканинах головного мозку при експериментальній міокардіальній дисфункції. Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 7 червня 2018 р. pp. 228-229.

Козлов, С.В. and Сулоєв, К.М. and Колдунов, В.В. and Козлова, Ю.В. and Мамедов, Ш.М. (2018) Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів. Патологія = Pathologia, Т. 15 (№ 3). pp. 290-295. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

Козлова, Ю.В. and Козлов, С.В. and Родинський, О.Г. and Колдунов, В.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Родинська, Г.О. (2018) Патогенетичні аспекти ураження гіпокампа за умов експериментальної кардіоміопатії. Світ медицини та біології, № 2 (64). pp. 147-152. ISSN 2079-8334

Козлова, Ю.В. and Постриган, В.С. (2018) Зміни вмісту кальцію в тканинах головного мозку при експериментальній міокардіальній дисфункції. Бюлетень XVII чтений им.В.В.Подвысоцкого, Одесса, 24-25 мая 2018 г. pp. 102-104.

Колдунов, В.В. and Бібікова, В.М. and Заболотна, А.Ю. (2018) Студентське наукове товариство як необхідна форма самостійного навчання студентів. In: Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). ТДМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, p. 166.

Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Козлова, Ю.В. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. (2018) Вплив психофізіологічних особливостей студентів III курсу на їх навчанння на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "ДМА". Медичні перспективи, Т. 23 (№ 4). pp. 11-15. ISSN 2307-0404

Колдунов, В.В. and Козлова, Ю.В. and Клопоцький, Г.А. (2018) Особливості навчально-методичного забезпечення та методики викладання патологічної фізіології студентам стоматологічного факультету «ДМА». In: Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). ТДМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, p. 167.

Колдунов, В.В. and Постриган, В.С. (2018) Вплив експериментальної міокардіальної дисфункції на тканини головного мозку та обмін магнію. Бюлетень XVII чтений им.В.В.Подвысоцкого, Одесса, 24-25 мая 2018 г. pp. 104-106.

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (UA ); Кошарний В.В., Каграманян А.К., Стусь В.П., Абдул-Огли Л.В., Козлов С.В., Козлова Ю.В., Дуденко В. Г., Вовк О.Ю., Черно В.С. (2018) Спосіб моделювання порушень кровообігу органів репродуктивної системи. u 2018 01638.

М

Москвитина, К.М. and Трясак, Н.С. (2018) Роль нейтрофильных гранулоцитов в развитии атеросклеротического поражения. In: UNSPECIFIED. (Submitted)

Н

Ніколайчик, А.М. and Козлова, Ю.В. (2018) Ударна хвиля як сучасний фактор ураження ЦНС. Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики: матеріали VII Пленуму Укр. наук. товариства патофізіологів та наук.-практ. конф., (11-12 жовтня 2018 р., Полтава). pp. 64-65.

Ніколайчик, А.М. and Козлова, Ю.В. and Колесник, Т.В. (2018) Емоційно-афективні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian Scientific Medical Youth Journal, 2 (106). pp. 21-25. ISSN 2311-6951 (print), 1996-353X (online)

С

Сапожниченко, Л.В. and Козлова, Ю.В. (2018) Актуальні проблеми теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків при вивченні циклу “Внутрішня медицина” на 6 курсі. Медична освіта, № 3. pp. 67-69. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751 (Print)

Сілкіна, Ю.В. and Худяков, О.Є. and Клопоцький, Г.А. and Хмель, С.І. (2018) Роль астроцитів в підтриманні гомеостазу нервової тканини. Світ медицини та біології, № 2 (64). pp. 220-225. ISSN 2079-8334

Т

Трясак, Н.С. (2018) Участь дендритних клітин у розвитку атеросклерозу вінцевих судин в експерименті. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 4-8. ISSN 2307-0404

Трясак, Н.С. (2018) Аналіз динаміки кількісниї змін дендритних клітин стінки вінцевих артерій в експерименті. Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 р. - Тернопіль. pp. 272-273.

Трясак, Н.С. (2018) Особливості морфологічних змін у вінцевих артеріях при моделюванні атеросклеротичних пошкоджень у щурів. In: Весняні наукові читання — 2018, ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 19 квітня 2018 року. el-conf.com.ua, м. Вінниця, pp. 67-70.

Трясак, Н.С. (2018) Активність матриксної металопротеїнази-2 як біологічний маркер розвитку атеросклеротичного пошкодження в експерименті. Збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської наукової конференції з очно-заочною участю «Актуальні питання біології та медицини», 24-25 травня 2018. - Старобільськ. pp. 57-60.

This list was generated on Fri Mar 31 02:06:12 2023 EEST.