Items where Division is "Departments > Department of Pathological Physiology" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K | L | S | T | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | С | Т | Х
Number of items: 40.

G

Gashynova, E.Yu. and Rodionova, V.V. and Khmel, O.S. (2021) The role of video matherials in studying the immunopathogenesis of bronchial asthma. Медична освіта = Medical Education (№ 2). pp. 64-68. ISSN 1681-2751 (print), 2414-5998 (online)

K

Khmel, O.S. and Silkina, Yu.V. (2021) The effect of bisphenol A on the endometrium. In: Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України : VІІІ Національний конгрес патофізіологів України (6-8 жовтня 2021 р. м. Одеса). УкрНДІ медицини транспорту, Одеса, 2021, pp. 8-10.

Khmel, Olena and Khudyakov, Oleksandr and Kozlova, Yulia (2021) Caractéristiques de la formation à distance à l'aide de visioconférences. Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). pp. 66-67.

Kozlov, S.V. and Mishalov, V.D. and Sulojev, K.М. and Kozlova, Yu.V. (2021) Pathomorphological markers of blast-induced brain injury. In: Теорія та практика сучасної морфології. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-22 жовтня 2021 року : збірник наукових робіт. Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, 2021, pp. 57-58.

Kozlova, Yulia and Tryasak, Natalia (2021) Experience of Moodle and Online Learning Amid the COVID-19 Pandemic in Pathological Physiology Department of SI “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”. Proceedings of the II International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World», January 24, 2021, Association for Promotion of Education and Science Globalization SPACETIME. pp. 297-299.

L

Lyalina, A.Yu. and Silkina, Yu.V. (2021) Analysis of the effect of bisphenol a on folliculogenesis in the experiment. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 64.

S

Sapozhnichenko, Ludmyla and Kozlova, Yulia and Kozlov, Serhiy (2021) Auto-formation en tant que la base de la formation de la compétence professionnelle des étudiants en médecine. Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). pp. 132-133.

T

Tryasak, N.S. and Silkina, Yu.V. and Klopotskіy, G.A. and Khudyakov, A.E. (2021) Remodeling of the small caliber coronary vessels in experimental atherosclerosis. Світ медицини та біології = World of medicine and biology (1). pp. 225-229. ISSN 2079-8334

І

Івах, О.О. and Козлова, Ю.В. (2021) Епідеміологія вибухо-індукованої нейротравми. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 60.

Б

Бондаренко, М.О. and Сілкіна, Ю.В. (2021) Вплив Бісфенолу А на структурні та функціональні системи печінки та легень. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. pp. 55-56.

Більченко, А.В. and Козлова, Ю.В. (2021) Зміни структури мембрани еритроцитів при хворобі Крона. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. pp. 54-55.

В

Вороніна, А.С. and Трясак, Н.С. (2021) Роль імунокомпетентних клітин в розвитку атеросклеротичних уражень. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 56.

Г

Галець, А.А. and Козлова, Ю.В. (2021) Вплив оксидативного стресу на нервову систему. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 57.

Галець, А.А. and Козлова, Ю.В. (2021) Методи дослідження когнітивного дефіциту у щурів. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоре- тичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м. Львів, 20 травня 2021 р.). pp. 117-119.

Д

Дудля, А.Г. and Трясак, Н.С. (2021) Роль матриксних металопротеїназ в патогенезі емфіземи легень. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 58.

З

Зейналова, А.М. and Козлова, Ю.В. (2021) Загальні клінічні ознаки легкої вибухо-індукованої нейротравми. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 59.

К

Козлов, С.В. and Корзаченко, М.А. and Козлова, Ю.В. (2021) Оцінка механізмів та диференційна діагностика закритих ушкоджень внутрішніх органів (головний мозок, печінка, нирки) при дії фізичних чинників. SWorldJournal, № 7 (Part 3). pp. 41-45. ISSN 2410-6615 (Online), 2663-5712 (Print)

Козлов, С.В. and Мішалов, В.Д. and Сулоєв, К.М. and Козлова, Ю.В. (2021) Патоморфологічні маркери вибухоіндукованої травми головного мозку. Морфологія = Morphologia, Т. 15 (№ 3). pp. 96-100. ISSN 1997-9665

Козлова, Ю.В. (2021) Патоморфологічні зміни головного мозку щурів у гострому періоді легкої вибухо-індукованої нейротравми. Матеріали п’ятої Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». pp. 59-60.

Козлова, Ю.В. (2021) Особливості механізму ушкодження головного мозку вибуховою хвилею. In: Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (06 квітня 2021 р.). Вид-во НФаУ, Харків, 2021, p. 70.

Козлова Ю. В. (2021) Пристрій для дослідження дії на організм ударної хвилі вибуху. u 2021 00358.

Козлова, Ю.В. and Колдунов, В.В. and Алексєєнко, О.А. and Козлова, К.С. and Гончаренко, С.О. (2021) Вибухо-індукована нейротравма (патофізіологічні та патоморфологічні особливості). Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 6 (№ 5). pp. 83-88. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Козлова, Ю.В. and Трясак, Н.С. and Ляліна, А.Ю. (2021) Значення компетентностей студента медичного вищого закладу освіти у науково-освітньому процесі з дисципліни «Патофізіологія». Медична освіта = Medical Education (№ 2). pp. 87-93. ISSN 1681-2751 (print), 2414-5998 (online)

Козлова, Ю.В. and Худяков, О.Є. and Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. (2021) Емоційний стан щурів з експериментальною легкою вибухо-індукованою нейротравмою. VІІІ Національний конгрес патофізіологів України «Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України» присвячений 120-річчю Одеської патофізіологічної школи. pp. 113-114.

Козлова, Ю.В. and Худяков, О.Є. and Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. (2021) Емоційний стан щурів з експериментальною легкою вибухо-індукованою нейротравмою. In: Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України: тези доповідей VIІІ Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю (6-8 жовтня 2021 р. м. Одеса). УкрНДІ медицини транспорту, Одеса, 2021, pp. 113-114.

Кущак, К.М. and Козлова, Ю.В. (2021) Методи дослідження пам’яті у щурів. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоре- тичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м. Львів, 20 травня 2021 р.). pp. 145-147.

Кущак, К.М. and Козлова, Ю.В. (2021) Роль глутамату в виникненні болю. In: Тези за матеріалами: ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» (19 листопада 2021 р., м. Запоріжжя). Державний заклад „Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України”, Запоріжжя, 2021, pp. 136-137.

Кущак, К.М. and Козлова, Ю.В. (2021) Новітні технології імплантування і будови бездротових чіпів представлені компанією «NEURALINK». Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. pp. 62-63.

Л

Лялина, А.Ю. and Хмель, Е.С. and Бондаренко, Н.А. and Силкина, Ю.В. and Ярошенко, Д.С. and Харапонова, Е.Б. and Каюкова, В.Д. (2021) Влияние бисфенола А на структуру и функцию внутренних органов. Azerbaijan Medical Journal = Азербайджанский медицинский журнал (№ 4). pp. 151-158. ISSN 0005-2523

М

Махонько, К.Є. and Козлова, Ю.В. (2021) Особливості ушкодження головного мозку в залежності від напрямку дії вибухової хвилі. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. p. 65.

Н

Нескородєва, К.С. and Козлова, Ю.В. (2021) Експериментальні маркери вибухо-індукованої нейротравми. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. pp. 69-70.

С

Сбітнєв, І.В. and Логвінова, Т.О. and Козлова, Ю.В. (2021) Стан просторової пам’яті щурів у гострому та ранньому періодах легкої вибухо-індукованої нейротравми. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоре- тичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». pp. 156-158.

Сорокіна, К.О. and Козлова, Ю.В. (2021) Вибух, як фактор ураження головного мозку. In: Тези за матеріалами: ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» (19 листопада 2021 р., м. Запоріжжя). Державний заклад „Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України”, Запоріжжя, 2021, pp. 287-288.

Т

Твердохліба, І.В. and Бондаренко, Н.С. (2021) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. Дніпровський державний медичний університет; МОЗ України, 2021, м. Дніпро, Україна, 2021.

Трясак, Н.С. and Козлова, Ю.В. (2021) Взаємозв’язок активності матриксної металопротеїнази-2 та -9 в гомогенаті міокарда зі змінами клітинного складу стінки вінцевих артерій в експерименті. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 6 (№ 3). pp. 128-134. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Трясак, Н.С. and Худяков, О.Є. (2021) Участь різних субпопуляцій дендритних клітин в атерогенезі у щурів. In: Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України : VІІІ Національний конгрес патофізіологів України (6-8 жовтня 2021 р.). Український науково-дослідний інститут медицини транспорту, Одеса, 2021, pp. 194-196.

Трясак, Н.С. and Худяков, О.Є. (2021) Характеристика морфологічних змін стінки вінцевих судин дрібного калібру в експерименті. In: Теорія та практика сучасної морфології. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-22 жовтня 2021 року : збірник наукових робіт. Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, 2021, pp. 144-146.

Х

Хмель, О.С. and Сілкіна, Ю.В. (2021) Зміни в ендометрії під дією Бісфенолу А. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. pp. 71-72.

Хмель-Дунай, Г. М. and Хмель, О.С. (2021) Фізична активність – запорука здоров᾽я населення Литви. Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації, рекомендації: матеріали Регіонального круглого столу (Дніпро, 22 квітня 2021р.). pp. 190-193.

Худяков, О.Е. and Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Козлова, Ю.В. and Сілкіна, Ю.В. and Трясак, Н.С. and Хмель, О.С. and Ляліна, А.Ю. (2021) Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сукманський Олег Іванович (до 90-річчя від дня народження). Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 26 (2). pp. 208-209. ISSN 2307-0404

This list was generated on Wed Apr 17 02:07:28 2024 EEST.