Items where Division is "Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | Y | Г | К | О | С | Ю
Number of items: 21.

C

Cпіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М. and Фаузі, Є.C. (2019) Особливості викладання медичних дисциплін з урахуванням «кліповості» мислення студентів. SWorldJournal (№ 1). pp. 162-167. ISSN 2410-6615

Y

Yuryeva, L. and Shusterman, T. and Varshavskyi, Ya. and Malyshko, V. (2019) Obsessive compulsive disorder in an adult patient with Gilles de la Tourette syndrome and expressed behavioral disorders (clinical case). Медичні перспективи, Т. 24 (№ 2). pp. 83-86. ISSN 2307-0404

Г

Гненна, О.М. (2019) Прогнозування ймовірності виникнення девіантної поведінки серед ВІЛ інфікованих з непсихотичними психічними розладами на підставі множинного логістичного аналізу. «Оптимізація надання психіатричної допомоги та психосоціальної реабілітації хворим на психосоматичні та соматопсихічні розлади відповідно до сучасних умов». (Unpublished)

Гненна, О.М. (2019) Прогнозування ймовірності виникнення девіантної поведінки серед інфікованих вірусом імунодефіциту людини з непсихотическими психічними розладами на підставі множинного логістичного аналізу. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 4). pp. 101-111. ISSN 2307-0404

К

Кожина, Г.М. and Тєрьошина, І.Ф. and Зеленська, К.О. and Огоренко, В.В. and Венгер, О.П. (2019) Динаміка показників концентрації прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад. Світ медицини та біології =World of medicine and biology, № 4 (70). pp. 104-107. ISSN 2079-8334

О

Огоренко, В.В. and Гненна, О.М. (2019) Аналіз ролі соціально-демографічних та психосоціальних чинників у виникненні дезадаптивної поведінки хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини. Український вісник психоневрології, Т. 27 (в. 4). pp. 56-61. ISSN 2079-0325

Огоренко, В.В. and Гненна, О.М. (2019) Особливості ставлення студентів-медиків до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 4 (т. 2). pp. 168-171. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Огоренко, В.В. and Гненная, О.Н. (2019) Принципы формирования у студентов-медиков антистигмационной направленности по отношению к ВИЧ-позитивным пациентам. In: ІІI Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12-14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерланди) : Матеріали. Дике Поле, НМетАУ, 2019; ІнІФН, 2019, Дніпро‐Амстердам, pp. 99-101. ISBN 978-617-7433-92-6

Огоренко, В.В. and Гненная, О.Н. (2019) Принципы формирования у студентов-медиков антистгмационной направленности по отношению к ВИЧ-позитивным пациентам. ІІІ Міжнародна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». pp. 99-101.

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2019) Інтегративний підхід в ґенезі психосоматичних розладів з позицій концепцій про особистість. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, Т. 2 (№ 4). pp. 14-17. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

С

Спирина, И.Д. and Фаузи, Е.С. and Шевченко, Ю.Н. and Шорников, А.В. and Смольянова, А.В. and Николайчик, А.Н. (2019) Шизофреноподобное расстройство при болезни Вильсона. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics, 11 (2). pp. 86-88. ISSN 2074-2711 (Print), 2310-1342 (Online)

Спирина, И.Д. and Шорников, А.В. and Тимофеев, Р.Н. and Фаузи, Е.С. and Шевченко, Ю.Н. and Широков, А.В. (2019) Оценка качества жизни у пациентов с шизофренией с выраженными нарушениями жизнедеятельности. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология, Т. 10 (№ 4). pp. 690-695. ISSN 2220-1122 (print ), 2414-2212 (online)

Спіріна, І.Д. and Гненна, О.М. (2019) Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки. Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, № 2. pp. 36-41. ISSN 2411-1457 (Print) ISSN 2415-346X (Online)

Спіріна, І.Д. and Живілова, Я.С. and Шорніков, А.В. (2019) Самостійна робота студентів медиків, основні проблеми та методи їх подолання. Modern engineering and innovative technologies, Issue8 (Part 3). pp. 106-111. ISSN 2567-5273 (Online)

Спіріна, І.Д. and Фаузі, Є.С. and Гненна, О.М. and Коваленко, Т.Ю. and Широков, О.В. (2019) Оцінка рівня психологічної адаптації у ВІЛ інфікованих з непсихотичними психічними розладами. Вісник проблем біології і медицини, Т. 1 (вип. 1). С. 167-173. ISSN 2077-4214

Спіріна, І.Д. and Шевченко, Ю.М. and Шорніков, А.В. (2019) Соціально-демографічні фактори ризику розвитку психогенних тривожно-депресивних розладів у хворих на панкреатит. ScienceRise: Medical Science, № 1 (28). С. 48-52. ISSN 2519-4798 (Online), 2519-478X (Print)

Спіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Фаузі, Є.С. (2019) Симуляційна освіта в психіатрії. Медична освіта, № 2. pp. 36-41. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751 (Print)

Спіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Фаузі, Є.С. (2019) Викладання дисципліни “Основи психології”: сучасний стан та перспективи. Медична освіта, № 1. pp. 121-123. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Ю

Юрьева, Л.Н. and Кокашинский, В.А. and Рачинская, Т.В. (2019) Клинический анализ случая психотического расстройства вследствие комбинированного злоупотребления психоактивными веществами. Український вісник психоневрології, Т. 27 (вип. 4). pp. 99-102. ISSN 2079-0325

Юрьева, Л.Н. and Шустерман, Т.И. (2019) Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста. Міжнародний неврологічний журнал, № 3 (105). pp. 48-51. ISSN 2224-0713 (print), 2307-1419 (online)

Юрьева, Л.Н. and Шустерман, Т.И. and Кокашинский, В.А. (2019) Исследование распространенности тревожно-депрессивных симптомов среди студентов-медиков III-IV курсов и влияния их на уровень качества жизни. Развитие экспортного потенциала высшего образования: содержание, опыт, перспективы: материалы XI Междунар. учеб.-метод. конф. (г. Чебоксары, 25 октября 2019 г.). pp. 340-344.

This list was generated on Mon May 20 02:07:39 2024 EEST.