Items where Division is "Departments > Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine and valeologii" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | Б | Г | К | Н | С | Х | Ч | Ш
Number of items: 15.

N

Nekhanevych, O. and Zhylyuk, V. and Logvinenko, V. and Kramareva, Y. (2017) The heart left ventricle diastolic function during exercises of different power in athletes. Georgian Medical News=Медицинские новости Грузии, No 1 (262). pp. 52-58. ISSN 1512-0112

Б

Бакуридзе-Манина, В.Б. and Бублий, Р.В. and Кулиева, А.А. and Иванцов, И.С. (2017) Влияние быстрой ходьбы и силовых тренировок на индекс массы тела, соотношение талии и бедер и жировой состав тела среди людей с избыточной массой тела и ожирением. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). pp. 91-93.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2017) Особливості рухової активності студентів медичного вузу з гіпермобільністю суглобів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації : Збірник наукових праць, В.143. pp. 116-120. ISSN 2071-5285

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2017) Особливості функціонального стану студентів медичного вузу з гіпермобільністю суглобів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації : Збірник наукових праць, В. 4. pp. 247-252. ISSN 2071-5285

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2017) Вивчення фізичної працездатності у студенток медичного вузу з різним ступенем гіпермобільності суглобів. Фізична культура,спорт та здоровья :матеріали XVll Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Бублий, Р.В. and Кулиева, А.А. and Иванцов, И.С. (2017) Исследование связи размера окружности грудной клетки и степени физической подготовки у студентов. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). pp. 87-90.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Лебеденко, Е.Е. (2017) Психологические особенности студентов медицинского вуза с гипермобильностью суставов. Матер. XVІІ наук. конф. студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки». p. 109.

Г

Головач, Н.А. (2017) Застосування програми лікувальної гімнастики у студентів , що страждають на ожиріння. Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини : Збірник наукових праць. - Харків, 2017, Вип. 1. pp. 80-82.

К

Канюка, Е.В. and Неханевич, О.Б. (2017) Физическая реабилитация как метод восстановительного лечения пациентов с последствиями травм дистальных отделов верхних конечностей. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 1 (23). pp. 28-35. ISSN 2224-0454

Кузьміна, Л.В. and Чернігівська, С.В. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Канюка, Є.В. (2017) Застосування фізичних факторів та їхній вплив на організм під час відновного лікування хворих та інвалідів. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 3-4. pp. 51-56. ISSN 2224-0454

Н

Неханевич, О.Б. and Курята, О.В. and Корнілова, Т.В. and Нікітенко, В.О. and Летюча, Н.П. (2017) Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 337-340. ISSN 2077-4214

С

Смирнова-Давлад, Н.В. (2017) Аналіз результатів дослідження рівня знань про здоровий спосіб життя у студентів медичної академії. XVIІ Міжнар. наук.-практичної конф. «Фізична культура, спорт та здоров’я 7-8 грудня 2017 року Харків. pp. 99-101.

Х

Хоменко, В.М. and Неханевич, О.Б. (2017) Особливості лікарського контролю за футболістами з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2. pp. 39-43. ISSN 2077-4214

Ч

Чернігівська, С.А. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2017) Про деякі протиріччя змісту ОПП бакалаврів, які займаються "Фізичним вихованням", та існуючим змістом освіти магістрів з фізичної культури і спорту. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка "Серія: Педагогічні науки", В. 143. pp. 115-120. ISSN 2518-7465

Ш

Шиян, Ольга and Бакурідзе-Маніна, Викторія (2017) Дослідження анамнезу життя студентів медичного вузу із гіпермобільністю суглобів. Спортивний вісник Придніпров'я, № 1. pp. 260-264. ISSN 2071-1476

This list was generated on Sat Jun 22 02:07:57 2024 EEST.