Items where Division is "Departments > Department of Surgery №1" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | S | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | Ч
Number of items: 30.

H

Han Jie Lee and Kenneth Chen and Robert Molchanov and Christian Schwentner and Allen Soon Phang Sim (2018) Feasibility of utilizing near-infrared fluorescence imaging with indocyanine green for super-selective arterial clamping in pure laparoscopic partial nephrectomy. International Journal of Urology, Vol.25 (No 4). pp. 382-383. ISSN 0919-8172

S

Sulima, Olena and Sulyma, Volodymyr (2018) Manifestation of Ankylosing Spondylitis and Crohn`s Disease. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), Vol. 2. pp. 259-261. ISSN 2602-3199

Sulima, Olena and Sulyma, Volodymyr (2018) Treatment of Arthritis with Ulcerative Colitis. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), 2. pp. 262-264. ISSN 2602-3199

Б

Белов, А.В. (2018) Остеосинтез ребер в лечении травмы грудной клетки. Харківська хірургічна школа, № 1 (88). pp. 113-116. ISSN 2308-7005

Белов, А.В. (2018) Двухэтапный остеосинтез двусторонних множественных многофрагментарных переломов ребер у больных с выраженной дыхательной недостаточностью. Хірургія дитячого віку = Paediatric surgery. Ukraine = Хирургия детского возраста (№ 3). pp. 34-37. ISSN 2521-1358 (Online); 2304-0041 (Print)

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, Е.А. (2018) Определение функционального состояния желудка с помощью внутрижелудочной pH-метрии у пациентов с морбидным ожирением. Международный научно-исследовательский журнал = International Research Journal, № 3 (69). pp. 101-104. ISSN 2303-9868 print, 2227-6017 online

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, Е.А. (2018) Определение функционального состояния желудка с помощью внутрижелудочной pH-метрии у пациентов с морбидным ожирением. Международный научно-исследовательский журнал= International Research Journal, № 3 (69). pp. 101-104. ISSN 2303-9868 (print), 2227-6017 (online)

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, К.О. (2018) Вплив різних методик баріатричного лікування на кислотоутворюючу функцію шлунка. Sciences of Europe, Vol. 2 (No 27). pp. 30-35. ISSN 3162-2364

Березницький, Я.С. and Бойко, В.В. and Велигоцький, М.М. and Дубров, С.О. and Каніковський, О.Є. and Клігуненко, О.М. and Ковальська, І.О. and Косульников, С.О. and Лаврик, А.С. and Лихман, В.М. and Ліщишина, О.М. and Лурін, І. А. and Милиця, М.М. and Молчанов, Р.М. and Нікішаєв, В.І. and Покидько, М.І. and Салютін, Р.В. and Ткачук, О.Л. and Усенко, О.Ю. and Фелештинський, Я.П. and Фомін, П.Д. and Шапринський, В.О. and Шепетько, Є.М. and Ярешко, В.Г. (2018) Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги). Бібліотека «Здоров’я України» . ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», Київ. ISBN 978-617-71-00-44-6

Березницький, Я.С. and Гапонов, В.В. and Молчанов, Р.М. and Сулима, В.П. and Дука, Р.В. and Маліновський, С.Л. and Верхолаз, І.Л. and Ярошенко, Е.О. and Білов, О.В. and Полулях-Черновол, І.Ф. (2018) Викладання модуля «Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія». Медичні перспективи, Т. 23 (№4 ч.1). pp. 137-138. ISSN 2307-0404

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. (2018) Характеристика змін показників ліпідного  та вуглеводного обмінів у хворих на морбідне  ожиріння до та після оперативного лікування  залежно від виду хірургічного втручання. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 30-40. ISSN 2308-2097

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. and Лисунець, П.Б. (2018) Особливості виконання повздовжної резекції шлунка та біліопанкретичного шунтування в модифікації Нess-Marceau при лікувані хворих на морбідне ожиріння та іх вплив на прояви метаболічного синдрому. Харківська хірургічна школа, № 1 (88). pp. 7-12. ISSN 2308-7005

Білов, О.В. (2018) Застосування гемостатичної колагенової губки для лікування неспроможності швів легені. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 23 (4 ч. 1). pp. 20-22. ISSN 2307-0404

В

Верхолаз, І.Л. and Ярошенко, К.О. and Маліновський, С.Л. (2018) Венозний тромбоемболізм у хірургічній практиці. Медичні перспективи, Т. 23 (№4 ч.1). pp. 46-50. ISSN 2307-0404

Г

Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Маліновський, С.Л. and Ющенко, І.В. and Яроцький, Г.Г. (2018) Результати лікування хворих на хронічний геморой сучасним методом електрозварювання біологічних тканин. Медичні перспективи, Т. 23 (№4ч.1). p. 140. ISSN 2307-0404

Гапонов, В.В. and Теличко, І.А. and Матешук, Н.В. and Юрченко, Л.В. and Гапонов, І.В. and Ковальчук, П.П. (2018) Діагностика дивертикулярної хвороби товстої кишки. Медичні перспективи, Т. 23 (№2 ч.1). p. 83. ISSN 2307-0404

Д

Дука, Р.В. (2018) Принципи ведення хворих на морбідне ожиріння після різних методів хірургічного лікування у післяопераційному періоді та характеристика його перебігу. Sciences of Europe, Vol. 1 (№ 24). pp. 22-27. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2018) Характеристика закономірностей змін показників протеїнового обміну у пацієнтів з морбідним ожирінням після оперативного лікування на тлі зниження маси тіла. Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини, Т. 2 (№ 1). pp. 11-22. ISSN 2312-1025

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Алексюк, Л.О. and Соболева, Т.О. (2018) Зміни біофізичних та морфологічних властивостей міокарда при ожирінні. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (1). pp. 67-71. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Дука, Р.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Кушнарьова, К.А. (2018) Морфометричні зміни серця при ожирінні та після його хірургічного лікування. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, В. 3 (145). pp. 282-284. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Дука, Р.В. and Поступинский, С.С. and Резник, В.В. (2018) Результаты использования лапароскопической оперативной техники в лечении пациентов с острым аппендицитом и острым холециститом в условиях городской клинической больницы. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 23 (4 ч.1). pp. 147-148. ISSN 2307-0404

К

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2018) Динамика показателей упруго-эластических свойств артериальной стенки у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 76-81. ISSN 2307-0404

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2018) Изменение показателей офисного и центрального артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Modern Scientific Researches, № 4 (Vol. 3). pp. 99-108. ISSN 2523-4692

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Надюк, А.В. and Косова, А.А. and Колесник, Э.Л. (2018) Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением. Міжнародний медичний журнал, № 4. pp. 5-10. ISSN 2308-5274 (print)

Л

Лоскутов, О.Є. and Олійник, О.Є. and Синєгубов, Д.А. and Березницький, Я.С. and Науменко, Л.Ю. and Дігтяр, А.В. and Доманський, А.М. and Лоскутов, О.О. (2018) Кишеньковий довідник з травматології та ортопедії. Ліра, Дніпро. ISBN 978-966-981-007-6

М

Молчанов, Р.М. and Пілін, Є.В. (2018) Лімфоцеле після лапароскопічної тазової лімфаденектомії: діагностика, лікування, профілактика. Урологія = Urology : Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології», 4–5 жовтня 2018 р., м. Дніпро, Т. 22 (№ 3). p. 149. ISSN 2307-5279

Молчанов, Р.М. and Хитько, Л.Г. (2018) Сегментарна ішемія при лапароскопічній резекції нирки. Урологія = Urology : Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології», 4–5 жовтня 2018 р., м. Дніпро, Т. 22 (№ 3). p. 148. ISSN 2307-5279

П

Полулях-Чорновол, І.Ф. (2018) Значення динамічного поверхневого натягу жовчі у хворих на атипові форми холедохолітіазу. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 23 (4 ч. 1). pp. 165-166. ISSN 2307-0404

Ч

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2018) Із Нехворощі — у світи Присвячується 150-річчю від дня народження М.М. Лучника. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 2). pp. 109-120. ISSN 2308-2097

Чабан, Н.П. and Шевцова, З.И. and Гапонов, В.В. (2018) Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 53-60. ISSN 2308-2097

This list was generated on Sat Sep 30 02:07:00 2023 EEST.