Items where Division is "Departments > Department of human anatomy, clinical anatomy and operative surgery" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Nefodova, O.O. and Shatorna, V.F. and Halperin, O.I. and Nefodov, O.O. and Yеroshenko, G.A. and Tverdokhlib, I.V. and Harets, V.I. (2019) Cardiogenesis changes under the impact of cadmium chloride in rat embryogenesis. Світ медицини та біології = World of medicine and biology, № 3 (69). pp. 209-213. ISSN 2079-8334

Sharapova, E.N. (2019) Modification of forms of sperm in the testicles of men with inflammatory diseases of the genitourinary system. In: Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria, pp. 631-636. ISBN 978-619-93537-5-2

Азаров, О.І. and Руденко, К.М. and Придиус, І.О. and Фролова, Г.М. (2019) Порівняльна характеристика ембріотоксичності низьких доз солей кадмію в експерименті у щурів. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XІХ конф. студ. та мол. учених. pp. 68-69.

Білишко, Д.В. and Руденко, К.М. and Мальчугін, Р.К. (2019) Вплив цитрату селену та цитрату германію на ембріотоксичність кадмію при комбінованому введенні у щурів. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XІХ конф. студ. та мол. учених. pp. 69-70.

Гальперін, О.І. and Мальчугін, Р.К. and Руденко, К.М. and Шевченко, О.С. (2019) Визначення модифікуючої дії цитратів металів на ембріотоксичність солей кадмію в ембріогенезі щура. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XІХ конф. студ. та мол. учених. pp. 70-72.

Гальперін, О.І. and Руденко, К.О. and Придиус, І.О. and Каплуненко, А.М. and Фролова, Г.М. (2019) Значення мікроелементів церію та германію для підтримки морфо-функціонального статусу організму. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, Т. 2 (№ 1). pp. 24-29. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Збірник наукових робіт (2019) Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», Дніпро, Україна.

Квятковская, Т.А. and Квятковский, Е.А. (2019) Состояние мезотелия и стомат париентальной пластинки влагалищной оболочки яичка человека при гидроцеле. Урологія = Urology, Т. 23 (№ 1). pp. 29-34. ISSN 2307-5279

Квятковская, Т.А. and Квятковский, Е.А. (2019) Состояние мезотелия и стомат париетальной пластинки влагалищной оболочки яичка человека при гидроцеле. Урологія, 23 (1(88)). pp. 29-34. ISSN 2307-5279

Козлов, С.В. and Абдул-Аглы, Л.В. and Кошарный, В.В. (2019) Памяти профессора Владимира Алексеевича Козлова, к 70-летию со дня рождения. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, Т. 18 (№ 2). pp. 82-83. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Кошарний, В.В. and Каграманян, А.К. and Абдул-Огли, Л.В. and Бондаренко, Н.С. and Губаренко, О.В. and Твердохліб, І.В. (2019) Мікроциркуляторні зміни та ушкодження епітелію сім’яних пухирців щурів за умов моделювання та ремоделювання порушень кровообігу. Morphologia = Морфологія, Т. 13 (№ 1). pp. 6-12. ISSN 1997-9665 (online)

Кошарний, В.В. and Рутгайзер, В.Г. and Абдул-Огли, Л.В. and Дем’яненко, І.А. and Снісар, О.С. and Шевченко, О.С. (2019) Мікроскопічні зміни у міокарді стінки серця щурів при дії електромагнитного випромінювання за умов моделювання гіпотиреозу. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, Т. 18 (№ 1). pp. 67-71. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Кошарний, В.В. and Рутгайзер, В.Г. and Абдул-Огли, Л.В. and Кушнарьова, К.А. and Бондаренко, Н.С. and Твердохліб, І.В. (2019) Ультраструктура мітохондріального апарату кардіоміоцитів лівого шлуночка серця щурів після дії різних експозицій електромагнітного опромінення за умов гіпотирозу. Morphologia = Морфологія, 13 (4). pp. 16-23. ISSN 1997-9665 (online)

Кошарный, В.В. and Абдул-Оглы, Л.В. and Рутгайзер, В.Г. and Белименко, Н.С. and Демьяненко, И.А. and Козловская, А.А. and Руденко, Е.Н. (2019) Случай одонтогенной флегмоны шеи, осложнившейся гангренозным медиастинитом. Природничі читання: VІ науково-практична конференція з міжнародною участю (м. Чернівці, 30-31 травня 2019 року): матеріали конференції. pp. 39-43.

Нефьодов, О.О. and Білишко, Д.В. and Земляний, О.А. and Шаторна, В.Ф. and Демиденко, Ю.В. and Мальчугін, Р.К. and Мірошніченко, М.Е. (2019) Модифікуючий вплив цитрату селену та цитрату германію на ембріотоксичність солей кадмію при комбінованому введенні у щурів. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 4 (№ 4). pp. 45-50. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Нефьодова, О.О. and Єрошенко, Г.А. and Задесенець, І.П. and Шаторна, В.Ф. and Нефьодов, О.О. and Кузнецова, О.В. (2019) Вплив низьких доз кадмію цитрату на кардіогенез ембріонів щурів. Світ медицини та біології, № 1 (67). pp. 166-170. ISSN 2079-8334

Нефьодова, О.О. and Єрошенко, Г.А. and Задесенець, І.П. and Шаторна, В.Ф. and Нефьодов, О.О. and Кузнецова, О.В. (2019) Вплив низьких доз кадмію цитрату на кардіогенез ембріонів щурів. Світ медицини та біології, 1(67). pp. 166-170. ISSN ISSN 2079-8334

Нефьодова, О.О. and Азаров, О.І. and Шаторна, В.Ф. and Руденко, К.М. and Придиус, І.О. (2019) Порівняльна характеристика ембріотоксичності солей кадмію при внутрішньошлунковому введенні у щурів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 2 (т. 1). pp. 253-257. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Нефьодова, О.О. and Гальперін, О.І. and Шаторна, В.Ф. (2019) Вплив цитратів церію та германію на хід ембріогенезу щура на тлі кадмієвої інтоксикації. Вісник проблем біології і медицини, 1. pp. 273-278. ISSN 2077-4214

Нефьодова, О.О. and Задесенець, І.П. (2019) Вплив низьких доз кадмію цитрату та кадмію хлориду на показники ембріогенезу щурів за умов корекції цитратами цинку та селену. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Т. 1 (№ 1). pp. 278-281. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Захаров, С.В. and Нефьодов, О.О. and Шаторна, В.Ф. and Нефьодова, О.О. and Кузнецова, О.В. and Шамелашвілі, К.Л. (2019) Перший досвід підготовки іноземних студентів франкомовної форми навчання у державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 215-217.

Пілін, Є.В. and Молчанов, Р.М. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Кушнарьова, К.А. (2019) Використання інтраопераційної флюоресценції у вивченні лімфатичної системи передміхурової залози у щурів. Урологія = Urology : Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології», 3–4 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Т. 23 (№ 3). pp. 307-308. ISSN 2307-5279

Фролова, Г.М. and Колосова, І.І. and Майор, В.В. and Шаторна, В.Ф. (2019) Особливості кореляції показників ембріотоксичності з морфометричними показниками плаценти та яєчників щурів за умов впливу важких металів з цитратом срібла. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (14−15 травня 2019 року). pp. 107-110.

Шарапова, О.М. (2019) Морфофункціональні зміни в статевих органах щурів-самців після дії електромагнітного поля та їх медикаментозна корекція. Видавництво "Літограф", Дніпро. ISBN 978-617-7540-69-3

Шарапова, О.М. (2019) Видозмінення форм сперматозоїдів у яєчках чоловіків із запальними захворюваннями сечостатевої системи. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, Т. 18 (№ 4). pp. 54-57. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Шарапова, О.М. (2019) Формування патологічних форм сперматозоїдів у хворих після дії електромагнітного поля. In: Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine, pp. 114-115. ISBN 978-966-8219-83-2

Шаторна, В.Ф. and Нефьодова, О.О. and Гарець, В.І. and Гальперін, О.І. and Дефорж, Г.В. and Грузд, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. (2019) Експериментальне визначення впливу цитратів металів на ембріотоксичність солей кадмію в ембріогенезі щурів. Світ медицини та біології, 2(68). pp. 210-214. ISSN ISSN 2079-8334

This list was generated on Wed Jul 24 02:07:10 2024 EEST.