Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine states FPE" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | В | Д | Е | К | П
Number of items: 13.

Є

Єхалов, В.В. and Єгоров, С.В. and Хоботова, Н.В. and Гайдук, О.І. (2015) Деякі психологічні аспекти підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту "Крок-3". Актуальні питання медичної теорії та практики : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 грудня 2015, м. Дніпропетровськ. pp. 11-15.

Єхалов, В.В. and Єгоров, С.В. and Хоботова, Н.В. and Гайдук, О.І. (2015) Деякі психологічні аспекти підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту «Крок-3». Організація наукових медичних досліджень «Salutem». Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медичної теорії та практики», 11-12 грудня 2015 р. pp. 11-15.

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. (2015) Принцип міждисциплінарної інтеграції та апріорної мотивації в медицині невідкладних станів. Медицина неотложных состояний, № 6 (69). pp. 117-119. ISSN 2224-0586

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Гайдук, О.І. and Лавріщєв, О.Д and Волкова, Н.О. (2015) Роль медичних стандартів у навчанні лікарів-інтернів різних спеціальностей. Медицина неотложных состояний, № 6 (69). pp. 132-134. ISSN 2224-0586

Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2015) Використання андрагогічних принципів в навчанні лікарів-інтернів. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. статей, матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ. pp. 75-80.

В

Волков, А.О. and Клигуненко, Е.Н. (2015) Влияние методов анестезии кесарева сечения на когнитивные функции родильниц. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, В. 24 (к.6ч.2). pp. 75-79.

Д

Дзяк, Л.А. and Зозуля, О.А. and Клигуненко, Е.Н. and Кущ, Е.А. (2015) Новые возможности мультимодальной фармакотерапии острого периода ишемического инсульта. Міжнародний неврологічний журнал, № 5 (75). pp. 39-44.

Е

Ехалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Педагогические приемы оптимизации восприятия лекционного материала в последипломном медицинском образовании. Дерматовенерология и эстетическая медицина, № 3 (27). pp. 28-34. ISSN 2010-6882

К

Клигуненко, Е.Н. and Сединкин, В.А. (2015) Об эффективности рестриктивного типа восполнения острой акушерской кровопотери. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, В.26 (к.6ч.2). pp. 132-136.

Клигуненко, О.М. and Кравець, О.В. (2015) Сучасні проблеми інтенсивної терапії гіповолемії. Зб. матеріалів наукової конференції «Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии». pp. 32-34.

Козина, О.С. and Клигуненко, Е.Н. (2015) Влияние старта тромбопрофилактики на частоту тромботических и геморрагических осложнений. Медицина неотложных состояний, № 5 (68). pp. 63-69. ISSN 2224-0586

Козина, О.С. and Клигуненко, Е.Н. and Щербакова, Е.И. and Кизуб, Э.А. (2015) Влияние послеоперационного старта тромбопрофилактики эноксапарином натрия (фленокс) на частоту тромботических и геморрагических осложнений при КС. З турботою про Жінку, № 9 (66). pp. 16-18.

П

Площенко, Ю.А. and Яровенко, В.В. (2015) Исследование гемодинамики, транспорта кислорода и цитокинового баланса у кардиохирургических пациентов в предоперационном периоде. Международный институт «Educatio», № 6 (13). pp. 130-134. ISSN 34567-1769

This list was generated on Sun Apr 21 02:07:17 2024 EEST.