Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of Family Medicine FPE" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | П | Р | Т | Х | Ч
Number of items: 19.

А

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2017) Эффективность терапии метаболического синдрома у детей и лиц молодого возраста. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Восточно-Сибирского гос. ун-та технологий и управления (7-8 декабря 2017 г.). pp. 6-7.

Агарков, С.Ф. and Толстікова, О.О. (2017) Лептин сыворотки крови у подростков и лиц молодого возраста с коморбидностью: ожирением, сахарным диабетом 2 типа и тиреопатией. Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків : науково-практична конференція з міжнародною участю 16-17 листопада 2017 року. pp. 10-11.

Б

Башкірова, Н.С. and Чергінець, В.І. (2017) Неспецифічна бронхіальна гіперчутливість та статеві гормони у дітей, що страждають на бронхіальну астму. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 18-20. ISSN 2306-7772

В

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. (2017) Ведення пацієнтів із закрепом на амбулаторному етапі. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 16-20. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. (2017) Особливості професійної підготовки медичних працівників (сімейні лікарі): вибудова нових коммунікацій, як шлях рішення дидактичних проблем в перепідготовці лікарів (вторинна спеціалізація за фахом загальна практика – сімейна медицина). Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the process of training medical workers, August 14-20, 2017. pp. 19-21.

Височина, І.Л. and Семенов, В.В. (2017) Вплив тривожності батьків та типу батьківського ставлення на адаптацію дітей молодшого шкільного віку. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XVІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2017. p. 99.

Высочина, И.Л. and Крамарчук, В.В. and Яшкина, Т.О. (2017) Скрининг хронического нарушения функции почек среди пациентов терапевтического отделения без установленной ранее почечной патологии. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів XVІІ конференції студентів та молодих учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2017. pp. 112-114.

Г

Гайдук, О.И. and Иванусь, С.Г. and Чергинец, В.И. and Гайдук, Т.А. and Башкирова, Н.С. (2017) Клинический случай болезни Кавасаки у 7-месячного младенца. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 21-24. ISSN 2307-0404

Гайдук, Т.А. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Гайдук, О.І. and Іванусь, С.Г. and Баралей, Т.В. and Крамаренко, Л.М. and Устименко, М.А. (2017) Взаємозв’язок індексу маси міокарда лівого шлуночка з різними факторами ризику в підлітків з артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 25-28. ISSN 2307-0404

П

Перцева, Т.О. and Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Яшкіна, Т.О. (2017) Аналіз рівня домагань і професійної самооцінки лікарів-інтернів першого року навчання як інструмент удосконалення практичних навичок на кафедрі сімейної медицини. Медична освіта, № 3. pp. 65-67. ISSN 1681-2751

Пустова, І.В. and Черніловський, А.В. (2017) Стратифікація ризику артеріальної гіпертензії у хворих з патологією нирок. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів XVІІ конференції студентів та молодих учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2017. pp. 123-124.

Р

Росицька, О.А. (2017) Синдром деменції - підходи до діагностики в загальнолікарській практиці. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 64-67. ISSN 2307-0404

Росицька, О.А. (2017) Аналіз клінічних випадків пацієнтів із синдромом когнітивних порушень в амбулаторній практиці лікаря. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 61-64. ISSN 2307-0404

Росицька, О.А. (2017) Клініко-анамнестична характеристика хворих з ішемічними цереброваскулярними захворюваннями при мультифокальному ураженні судин. Медичний форум, № 12 (12). pp. 80-83.

Т

Толстикова, Е.А. and Агарков, С.Ф. (2017) Социальные аспекты нервной анорексии у подростков и лиц молодого возраста. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Восточно-Сибирского гос. ун-та технологий и управления (7-8 декабря 2017 г.). pp. 291-293.

Х

Хуноян, А.С. and Височина, І.Л. (2017) Ранні предикти розвитку остеопорозу серед жінок у періменопаузальному періоді. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів XVІІ конференції студентів та молодих учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2017. p. 125.

Ч

Черниловский, А.В. and Яшкина, Т.О. and Бут, Н.А. and Туренко, Е.А. and Черниловская, С.В. (2017) Дифференцированный подход к коррекции повышенного артериального давления у пациентов с хроническим гломерулонефритом. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 72-75. ISSN 2307-0404

Чухрієнко, Н.Д. and Василевська, І.В. (2017) Модернізація первинної ланки охорони здоров’я на Дніпропетровщині. Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine, Т. 3. pp. 243-259.

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. (2017) Від терапії до сімейної медицини – тридцятирічний шлях кафедри. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

This list was generated on Sat May 18 02:07:12 2024 EEST.