Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 25.

Дубоссарська, Ю.О. and Арбузова, С.Б. and Артеменко, В.В. and Булавенко, О.В. and Воробйова, І.І. and Галаган, В.О. and Геревич, Н.В. and Жабченко, І.А. and Камінський, В.В. and Медведь В.І., Медведь В.І. and Малачинська, М.Й. and Сафонова, І.М. and Скрипченко, Н.Я. and Татарчук, Т.Ф. and Ткаченко, В.Б. and Гуленко, О.І. (2022) Наказ МОЗ України від 09.08.2022 № 1437 Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Нормальна вагітність». Міністерство охорони здоров’я України.

Татарчук, Т.Ф. and Булавенко, О.В. and Дубоссарская, З.М. and Дубоссарська, Ю.О. and Єфіменко, О.А. and Занько, О.В. and Калугіна, Л.В. and Косей, Н.В. and Педаченко, Н.Ю. and Регеда, С.І. and Тутченко, Т.М. and Хаустова, О.А. and Чабан, О.С. (2022) Клінічна настанова, заснована на доказах «Передменструальний синдром». Міністерство охорони здоров’я України.

Татарчук, Т.Ф. and Булавенко, О.В. and Дубоссарская, З.М. and Дубоссарська, Ю.О. and Єфіменко, О.А. and Занько, О.В. and Калугіна, Л.В. and Косей, Н.В. and Педаченко, Н.Ю. and Регеда, С.І. and Тутченко, Т.М. and Хаустова, О.А. and Чабан, О.С. (2022) Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Передменструальний синдром». Міністерство охорони здоров’я України.

Татарчук, Т.Ф. and Анікусько, М.Ф. and Булавенко, О.Є. and Горбань, Н.Є. and Долженко, М.М. and Дубоссарська, Ю.О. and Жілка, Н.Я. and Занько, О.В. and Ісаєва, Г.С. and Калугіна, Л.В. and Камінський, В.В. and Косей, Н.В. and Малишевська, Ю.Є. and Медведь, В.І. and Митченко, О.І. and Педаченко, Н.Ю. and Регеда, С.І. and Єфіменко, О.А. (2022) Наказ МОЗ України № 1039 від 17.06.2022 Про затвердження Уніфікованогоклінічного протоколу первинної,вторинної (спеціалізованої), третинної(високоспеціалізованої) медичноїдопомоги «Менопаузальні порушення таінші розлади в перименопаузальномуперіоді». Міністерство охорони здоров’я України.

Садов’як, І.Д. and Татарчук, Т.Ф. and Ідоятова, Є.Ж. and Булавенко, О.В. and Володько, Н.А. and Горбань, Н.Є. and Дубоссарська, Ю.О. and Жилка, Н.Я. and Калугіна, Л.В. and Камінський, В.В. and Косей, Н.В. and Малишевська, Ю.Є. and Медведь, В.І. and Педаченко, Н.Ю. and Регеда, С.І. and Ткаля, Ю.Г. and Тутченко, Т.М. (2021) Гіперплазія ендометрія клінічна настанова, заснована на доказах. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК'ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» НА.

Березницький, Я.С. and Скрипченко, Н.М. and Ксікевич, Л.М. and Маліновський, С.Л. and Дука, Р.В. (2020) Комп’ютерна програма «Управління навчальним процесом в інтернатурі». Державний реєстр патентів України на корисну модель № 97882 від 05.06.2020., Київ, Україна.

Квятковський, Є.А. and Квятковська, Т.О. (2018) Спосіб прогнозування очікуваного результату лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози альфа-1-адреноблокатором силодозином. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ).

Макаренко, О.В. and Машейко, А.М. and Слатвицький, В.Г. (2016) Мінімізація фінансових витрат на лікування гострого стрептококового тонзилофарингіту препаратами групи амоксициліну у дітей. Укрмедпатентінформ МОЗ України, Київ, Україна.

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарська, Ю.О. and Дука, Ю.М. and Нагорнюк, В.Т. and Грек, Л.П. and Демура, О.В. (2015) Розробка патогенетично обґрунтованих алгоритмів диференційованого підходу до вибору способу та часу оперативних втручань, з акцентом на органозберігаючий об'єм втручання та індивідуальний підбір комплексу післяопераційного етапу (гормональна терапія, профілактики тромбоемболічних ускладнень у груп високого ризику) у пацієнток з проліферативними процесами геніталій. Укрмедпатентінформ, Київ, Україна.

Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарская, З.М. and Дука, Ю.М. (2015) Спосіб корекції гіпергомоцистеїн–індукованої ендотеліальної дисфункції, переважно у вагітних. Укрмедпатентінформ, Київ, Україна.

Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарская, З.М. and Дука, Ю.М. (2015) Спосіб лікування та профілактики тромбофілії, переважно під час гестації та після пологів. Укрмедпатентінформ, Київ, Україна.

Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарська, З.М. and Дука, Ю.М. (2015) Сучасний патогенетично обумовлений алгоритм обстеження вагітних жінок із загрозою невиношування вагітності на тлі надмірної ваги. Укрмедпатентінформ, Київ, Україна.

Перцева, Т.О. and Гашинова, К.Ю. and Басіна, Б.О. (2015) Вимірювання рівня оксида азоту (NO) в повітрі, що видихається, для удосконалення діагностики хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ (УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ).

Перцева, Т.О. and Гашинова, К.Ю. (2015) Дослідження рівня α1-антитрипсину (ААТ) в сироватці крові для удосконалення діагностики хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я Вип. 1, Т. 1. - С. 365-366.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. (2015) Спосіб прогнозування обтяження перебігу хронічного обструктивного захворювання легень. П Е Р Е Л І К наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров᾽я (Випуск 1). - С. 366-367.

Неханевич, О.Б. (2015) Спосіб діагностики скорочувального резерву лівого шлуночка серця спортсменів. Укрмедпатентінформ МОЗ України, Київ, Україна.

ДДМУ, бібілотека (2014) Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Як оформити твір, що передається до Репозитарію університета. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Положення про Репозитарій Дніпровського державного медичного університету. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Наукова бібліотека Дніпровського державного медичного університета. О Репозитарії. Дніпровський державний медичний університет. (Unpublished)

ДДМУ, бібліотека (2014) Бланк (метадані документа). ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». (Unpublished)

Дмитришин, С.П. [та ін.] (2014) Анотації дисертаційних робіт, захищених у 2012 році. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".

Лехан, В.М. and Крячкова, Л.В. and Борвінко, Е.В. and Канюка, Г.С. and Надута-Скрипник, О.К. (2014) Психологічні основи формування професійних компетенцій керівників закладів охорони здоров'я : інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 364-2013, випуск 9 з проблеми «Соціальна медицина» / В. М. Лехан [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2014. - 4 с. ДМА.

Подплетня, О.А. and Дроговоз, С.М. and Монатко, К.В. (2014) Використання ліофільного порошку м’якоті кавуна в корекції експериментального нефролітіазу : інформ. лист № 49-2014. Укрмедпатентінформ МОЗ України, Київ, Україна.

Степанов, Ю.М. and Саленко, А.В. (2014) Застосування гліцирризинової кислоти при хронічних захворюваннях печінки. Київ.

This list was generated on Mon Apr 15 02:13:25 2024 EEST.