Items where Subject is "History of Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8598)
    • History of Medicine (83)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | S | Є | Б | Г | Д | Е | З | К | Л | М | П | С | Т | У | Ф | Х | Ч
Number of items at this level: 83.

B

Barannik, S. and Trofimov, M. and Krishna, V. and Guzenko, B. (2022) Leading role of scientists-surgeons of the Department of General Surgery DSU in the formation and development of combustiology in Dnipropetrovsk region. In: Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. Proceedings of the ХХIV International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Madrid, Spain, pp. 258-263. ISBN 979-8-88680-822-3

Berezutsky, V.I. and Berezutskaya, M.S. (2020) Case of Frederic Chopin: could music be a symptom? Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2. pp. 211-216. ISSN 2221-8785 (Print), 2413-0109 (Online)

Berezutskyi, V.I. and Berezutska, M.S. (2020) Treatment of chronic enterocolitis in the first half of the XIX century: Beethoven’s mineral water intake. Сучасна гастроентерологія, 2(112). pp. 85-98. ISSN 1727-5725

Berezutskyy, V.I. and Berezutska, M.S. (2019) Spes phthisica: the case of Frederic Chopin. Український неврологічний журнал, 4. pp. 67-71. ISSN 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

S

Semenova, L.S. and Nashivanko, O.V. (2016) Alexander Alexsandrovich Bogomoletz: his scientific and pedagogical activities. International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ”Motivation. Way to the future.”, the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland). pp. 159-163.

Semyonova, L.S. (2017) Importance of studying I.V. Leshko-Popel's activities for the moral education of medical students. Медичні перспективи, 1. pp. 141-146. ISSN 2307-0404

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2022) Activity of well-known doctors as an examples for formation of personality of medical students. In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Тарту, 07 лютого 2022 р. ГО «ВАДНД», Київ; Тарту, pp. 450-453.

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2018) Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 139-144. ISSN 2307-0404

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2018) Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine. Медичні перспективи, 1. ISSN 2307-0404

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2019) The importance of studying history of medicine and language training for the development of professional competencies of medical students. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 1). pp. 31-34. ISSN 2307-0404

Є

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Горбунцов, В.В. and Пилипенко, О.В. (2022) Історичний нарис проблеми локальної холодової травми. The 11th International scientific and practical conference “Actual problems of learning and teaching methods”. pp. 152-160. ISSN ISBN – 979-8-88831-929-1

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Лященко, О.В. (2021) Педагогічна спадщина Миколи Івановича Пирогова. Новини медицини та фармації (13). pp. 18-19.

Б

Баранник, С.І. and Стусь, В.П. (2018) Внесок вчених-хірургів кафедри загальної хірургії медичної академії у розвиток урології на Дніпропетровщині. Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 24-25 травня 2018 року. – Харків, 2018. pp. 14-18.

Баранник, С.І. and Стусь, В.П. and Гузенко, Б.В. (2021) Рудольф Карлович Крикент: життєвий шлях і особистий внесок у розвиток вітчизняної хірургії і урології. In: Урологія, андрологія, нефрологія — досягнення, проблеми, шляхи вирішення: матеріали online наук.-практ. конф., м. Харків, 09-10 вересня 2021 року. UNSPECIFIED, Харків, 2021, pp. 305-307. ISBN 978-617-578-332-0

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. (2017) Життєвий шлях і творча діяльність талановитого фахівця хірурга, професора Деревенка Володимира Миколайовича. Південноукраїнський медичний науковий журнал, 18 (18). pp. 10-14. ISSN 2306-7772

Башмаков, І.Д. and Єгорова, С.Ю. (2020) Відкриття механізму адаптації клітин до змін рівня кисню: наукове і практичне значення. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 309-310.

Березуцкий, В.И. and Березуцкая, М.С. (2018) Был ли Гектор Берлиоз опиумным наркоманом? Український медичний часопис, Т. 2 (1(123)). pp. 61-64. ISSN 1562-1146 (print), 1680-3051 (online)

Біленко, А.М. and Ребедайло, К.В. and Шелар, Д.Є. and Смотрова, Н.Г. (2021) Історичні аспекти профілактики туберкульозу. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро. Частина ІІ. СПД «Охотнік», Дніпро, 2021, pp. 342-344.

Білецька, Е.М. (2013) Історичний шлях становлення та розвитку Дніпропетровської гігієнічної школи. До 90-річчя від заснування кафедри загальної гігієни ДМА. Довкілля та здоров'я, № 1 (64). pp. 75-80. ISSN 2077-7477 (Print), 2077-7485 (Online)

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. (2019) Пам’яті академіка, професора Михайла Георгійовича Шандали. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 24 (№ 2). pp. 93-96. ISSN 2307-0404

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. and Головкова, Т.А. and Антонова, О.В. and Землякова, Т.Д. and Главацька, В.І. and Безуб, О.В. and Горбачов, Д.М. and Барніч, Ю.В. (2018) ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ» В ІСТОРИЧНОМУ ВЕКТОРІ. Історія медичної науки, практики та освіти; збірка статей та тез науково-практичної конференції. pp. 320-329.

Г

Гаврилюк, Н.Д. (2018) З любов’ю до дітей. [Show/Exhibition]

Гужва, З.Г. (2006) Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. - 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / З. Г. Гужва. - Київ, 2007. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Д

Дзяк, Г.В. (2016) Шлях слави та пошани. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 3). pp. 4-14. ISSN 2307-0404

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Васильєва, Т.Л. and Хомазюк, Т.А. (2022) Витоки і традиції мистецтва лікування в пазлах всесвітньої історії: від давнини до середньовіччя. Герда, Дніпро, 2022. ISBN 978-617-7639-80-9

Дитятковская, Е.М. (2018) История аллергологической службы Днепропетровской области. Медичні перспективи, Т. 23 (№1 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2008) Исторический экскурс профилактики послеродовых осложнений. Жіночий лікар (№ 4). pp. 21-22.

Е

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2017) История становления клинической лабораторной диагностики в Украине. Středoevropsky věstnik pro vědu a vyzkum, № 6 (42). pp. 62-67.

З

Зайцев, В.В. and Макаров, Д.С. and Симковський, С.Р. (2021) Ковров Яків Григорович. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення” (27 жовтня 2021 р.). pp. 17-20.

Зайцев, В.В. and Ніколенко, І.В. (2022) Деякі питання викладання історії медицини в медичних університетах Європи та України. In: Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. Твердохліба І.В., Бондаренко Н.С.]. Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, 2022, p. 58.

Зайцев, В.В. and Тищенко, К.Ю (2023) До вікового ювілею перших кафедр соціальної медицини в Україні. In: Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІІIконф. студ. та мол. учених :. Дніпровський державний медичний університет Рада молодих вчених Студентське наукове товариство, Дніпро, 2023, p. 128.

К

Кисільова, Т.О. (2016) Створення кафедр медичної рентгенології в українських вищих медичних закладах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», Вип.24. pp. 39-42. ISSN 2313-8823

Кисільова, Т.О. (2015) Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», Вип.23. pp. 58-64. ISSN 2313-8823

Кисільова, Т.О. (2015) Використання рентгенівських апаратів в Харківських лазаретах за часи Першої світової війни. Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». pp. 190-193.

Кисільова, Т.О. (2019) Масові дослідження з використанням Х-променів: перші кроки флюорографії. Дослідження з історії і філософії науки і техніки, 1. pp. 28-34.

Кисільова, Т.О. (2015) Становлення та розвиток медичної рентгенології в Лівобережній Україні: 1896–1941 рр. Masters thesis, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Кисільова, Т.О. (2018) Впровадження рентгенівської апаратури в державних, міських та земських медичних закладах Лівобережної України (1900–1919 рр.). Дослідження з історії і філософії науки і техніки (26-27). pp. 57-65.

Кисільова, Т.О. (2013) Проблемні питання організації рентгенівської допомоги та підготовки спеціалістів-рентгенологів у 1920-ті роки в Лівобережній Україні. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Історія наки і техніки., № 10. pp. 50-57.

Кисільова, Т.О. (2012) Досягнення медичної рентгенології в Україні у 1920–1940 роках. Наукометричний аналіз публікацій на прикладі Українського Центрального Рентгено-Радіологічного та Онкологічного Інституту. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», № 1/2 (Вип.20). pp. 72-80. ISSN 9152-0912

Кисільова, Т.О. (2014) Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року. Вісник Дніпропетровськго університету. Серія «ІФНІТ», Вип.22. pp. 84-94. ISSN 91250912

Кисільова, Т.О. and Савчук, В.С. (2015) П’ятий Всесоюзний з’їзд рентгенологів та радіологів у Києві 18–23 травня 1928 року. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я». pp. 28-31.

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Криштафор, А.А. (2013) Навстречу новым горизонтам (исторический очерк). Медицина неотложных состояний, 2013 (6). pp. 8-16.

Курята, О.В. and Філіппова, О.Ю. and Карапетян, К.Г. and Штепа, О.О. and Гарміш, І.П. (2019) Крізь століття в медицині. "Герда", Дніпро. ISBN 978-617-7639-15-1

Л

Лин, В.Н. (2010) Дерматовенерология в зеркале филателии. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 257-260. ISSN 1561-3607

Литвиненко, К.П. and Британ, В.В. (2018) Сторінками 100-літньої історії Дніпропетровської медичної академії. [Show/Exhibition]

Лоскутов, А.Е. and Белый, С.И. and Науменко, Л.Ю. (2012) Первому украинскому центру хирургии кисти 30 лет. Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics, № 4. pp. 108-110. ISSN 0030-5987 (print); 2518-1882 (online)

Лоскутов, О.Є. and Науменко, Л.Ю. (2015) Учені-ситенківці.Юрій Юлійович Колонтай (до 90-річчя від дня народження). Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics, № 2. pp. 108-109. ISSN 0030-5987 (print); 2518-1882 (online)

Лоскутов, О.Є. and Олійник, О.Є. and Синєгубов, Д.А. (2017) Дружба довжиною в 20 років (до ювілею Українсько-німецької асоціації ортопедів-травматологів). Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 99-103. ISSN 2307-0404

М

Мажуга, О.М. (2018) З історії медицини: Абу Алі ібн Сіна (Авіценна) (980 – 1037). [Show/Exhibition]

Марченко, Д.Г. and Морозова, С.Б. and Петрук, Н.С. and Потоцька, О.Ю. and Романенко, Л.А. and Станішевська, Н.В. and Султанова, Н.М. and Філімонова, Л.А. and Хріпков, І.С. and Шевченко, К.В. and Твердохліб, І.В. (2017) Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології дніпропетровської медичної академії) Частина ІІ: 1962-2000. Морфологія = Morphologia, Т. 11 (№ 4). pp. 85-90. ISSN 1997-9665

Марченко, Д.Г. and Морозова, С.Б. and Петрук, Н.С. and Потоцька, О.Ю. and Романенко, Л.А. and Станішевська, Н.В. and Султанова, Н.М. and Філімонова, Л.А. and Хріпков, І.С. and Шевченко, К.М. and Твердохліб, І.В. (2017) Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології дніпропетровської медичної академії) ЧАСТИНА І: 1917-1962. Морфологія = Morphologia, Т. 11 (№ 3). pp. 55-62. ISSN 1997-9665

Марченко, Д.Г. and Морозова, С.Б. and Петрук, Н.С. and Потоцька, О.Ю. and Романенко, Л.А. and Станішевська, Н.В. and Султанова, Н.М. and Філімонова, Л.А. and Хріпков, І.С. and Шевченко, К.М. and Твердохліб, І.В. (2018) Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології дніпропетровської медичної академії) Частина ІІІ:від 2000 року до теперішнього часу. Морфологія = Morphologia, 2. pp. 91-94. ISSN 1997-9665

П

Писаренко, Ю.Г. (2022) Донкіхотство як спадок. Іван Маркович і Василь Тимофійович Скрильникови в історії Катеринослава. Середня Т.К., Дніпро. ISBN 978-617-8111-05-2

С

Семенова, Л.С. (2013) Пам'яті професора Володимира Порфирійовича Карпова. Медичні перспективи, Т. 18 (№ 3). pp. 157-159.

Семенова, Л.С. (2015) О проблемах старения в работах И.И.Мечникова. Сучасна гастроентерологія, № 5. pp. 147-148. ISSN 1727-5725

Семенова, Л.С. (2015) Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» святкує 50-річчя. Сучасна гастроентерологія, № 3 (83). pp. 128-129. ISSN 1727-5725

Семенова, Л.С. and Клименко, І.М. (2021) Іван Васильович Лешко-Попель – відомий лікар та гуманіст. [Teaching Resource] (Unpublished)

Синяченко, О.В. and Коваленко, В.М. and Борткевич, О.П. and Гнилорибов, А.М. and Головач, І.Ю. and Єрмолаєва, М.В. and Кузьміна, Г.П. and Сміян, С.І. and Станіславчук, М.А. and Яременко, О.Б. and Яцишин, Р.І. (2020) Історія розвитку системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дзеркалі нумізматики. Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology, № 3 (81). pp. 3-11. ISSN 1607-2669 (print); 2707-6970 (online)

Синяченко, О.В. and Коваленко, В.Н. and Борткевич, О.П. and Гнилорыбов, А.М. and Головач, И.Ю. and Кузьмина, А.П. and Смиян, С.И. and Станиславчук, Н.А. and Яременко, О.Б. and Яцишин, Р.И. (2018) Знаменитые «подагрики» в нумизматическом изображении. Український ревматологічний журнал, № 4 (74). pp. 16-24. ISSN 1607-2669

Синяченко, О.В. and Коваленко, В.Н. and Борткевич, О.П. and Гнилорыбов, А.М. and Головач, И.Ю. and Кузьмина, А.П. and Смиян, С.И. and Станиславчук, Н.А. and Яременко, О.Б. and Яцишин, Р.И. (2019) Ревматология в медальерном искусстве. Сообщение 1: ревматизм. Український ревматологічний журнал, № 1 (75). pp. 3-9. ISSN 1607-2669

Синяченко, О.В. and Коваленко, В.Н. and Борткевич, О.П. and Гнилорыбов, А.М. and Головач, И.Ю. and Кузьмина, А.П. and Смиян, С.И. and Станиславчук, Н.А. and Яременко, О.Б. and Яцишин, Р.И. (2019) Ревматология в медальерном искусстве. Сообщение 2: болезни суставов. Український ревматологічний журнал, № 2 (76). pp. 3-10. ISSN 1607-2669

Стусь, В.П. and Баранник, С.І. (2020) Історія розвитку урології у Дніпропетровській області (до 85-річчя створення товариства урологів Дніпропетровської області). Urologiya = Урологія, 24 (4). pp. 359-378. ISSN 2307-5279 (print), 2709-5576 (online)

Стусь, В.П. and Рыженко, С.А. (2018) История развития урологической службы Днепропетровской областной больницы им. И.И. Мечникова (к 220-летию со дня больницы). Урологія = Urology, Т. 22 (№ 3). pp. 99-111. ISSN 2307-5279

Т

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. (2018) Педагогічні і науково-практичні здобутки кафедри загальної хірургії (до 100-річчя кафедри загальної хірургії). Медичні перспективи, 4 ч.1. pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. (2016) Професор Вінсент Цезаревич Томашевич - засновник кафедри загальної хірургії (до 140-річчя від дня народження). Медичні перспективи, Т. 21 (№ 2). pp. 141-144. ISSN 2307-0404

У

Усенко, Л.В. (2018) Отдельные моменты из истории украинской анестезиологии: взгляд из прошлого и настоящего в будущее. Медицина неотложных состояний, 5. pp. 15-21. ISSN 2224-0586

Ф

Федоренко, В.І. and Білецька, Е.М. and Панишко, Ю.М. (2015) Академік Лев Іванович Медведь (до 110-річчя від дня народження). Медичні перспективи, Т. 20 (№ 4). pp. 98-102. ISSN 2307-0404

Х

Хобзей, Н.К. and Марунич, В.В. and Ипатов, А.В. and Коробкин, Ю.И. and Ханюкова, И.Я. and Мороз, Е.Н. and Гондуленко, Н.А. (2011) Исторические аспекты и современное состояние системы медико-социальной экспертизы в Украине. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 3. pp. 6-11. ISSN 2224-0454

Ч

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2017) Родина Саксів: батько — лікар, син — художник. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 4). pp. 287-291. ISSN 2308-2097

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2019) Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко — однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині. Гастроентерологія = Гастроэнтерология = Gastroenterology, 53 (2). pp. 143-152. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2020) Микола Кудрицький: від земського лікаря — до професора. Гастроентерологія = Гастроэнтерология = Gastroenterology, 54 (1). pp. 70-76. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2020) Заводський лікар Іван Клочков. Гастроентерологія = Гастроэнтерология = Gastroenterology, Т. 54 (№ 4). pp. 93-98. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2021) Земський лікар Василь Леонтович – родоначальник династії вчених. Гастроентерологія = Gastroenterologìa = Gastroenterology, 55 (2). pp. 154-157. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2020) Петро Савенко — вчений, хірург, знавець мінеральних вод. Гастроентерологія = Gastroenterologìa = Gastroenterology, Т. 54 (№ 3). pp. 117-220. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2021) Як долали епідемії наші попередники. Гастроентерологія = Gastroenterologìa = Gastroenterology, Vol.55 (No. 1). pp. 62-66. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2022) З минулого земської медицини у глибинці: село Жовте на Катеринославщині. Гастроентерологія = Gastroenterologìa = Gastroenterology, 56 (1). pp. 61-67. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2021) Професор Лев Падлевський — директор бактеріологічного інституту. Гастроентерологія = Gastroenterologìa = Gastroenterology, 55 (4). pp. 280-285. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2022) Віра Коростовцева: «У нас була одна батьківщина…». Гастроентерологія = Gastroenterologìa = Gastroenterology, Т. 56 (№ 3). pp. 208-212. ISSN 2308-2097 (print), 2518-7880 (online)

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2018) Із Нехворощі — у світи Присвячується 150-річчю від дня народження М.М. Лучника. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 2). pp. 109-120. ISSN 2308-2097

Чабан, Н.П. and Шевцова, З.И. and Гапонов, В.В. (2018) Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 53-60. ISSN 2308-2097

Чеботарьова, А.В. and Мазниця, В.В. (2018) Академік людських сердець Микола Амосов(1913-2002) (до 105-річниці з дня народження). [Show/Exhibition]

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. (2017) Від терапії до сімейної медицини – тридцятирічний шлях кафедри. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. and Пучкова, Н.В. (2016) Антологія розвитку сімейної медицини в Дніпропетровській області за 20 років. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 5-9. ISSN 2307-0404

This list was generated on Tue Jun 25 02:06:31 2024 EEST.