Items where Subject is "History of Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3387)
    • History of Medicine (32)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Б | Г | Д | Е | К | Л | С | Т | Ф | Ч
Number of items at this level: 32.

S

Semenova, L.S. and Nashivanko, O.V. (2016) Alexander Alexsandrovich Bogomoletz: his scientific and pedagogical activities. International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ”Motivation. Way to the future.”, the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland). pp. 159-163.

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2018) Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 139-144. ISSN 2307-0404

Б

Баранник, С.І. and Стусь, В.П. (2018) Внесок вчених-хірургів кафедри загальної хірургії медичної академії у розвиток урології на Дніпропетровщині. Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення : Матеріали ювілейної науково-практичної конференції. – Харків, 2018. pp. 14-18.

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. (2017) Життєвий шлях і творча діяльність талановитого фахівця хірурга, професора Деревенка Володимира Миколайовича. Південноукраїнський медичний науковий журнал, 18 (18). pp. 10-14. ISSN 2306-7772

Білецька, Е.М. (2013) Історичний шлях становлення та розвитку Дніпропетровської гігієнічної школи. До 90-річчя від заснування кафедри загальної гігієни ДМА. Довкілля та здоров'я, № 1 (64). pp. 75-80. ISSN 2077-7477 (Print), 2077-7485 (Online)

Білецька, Е.М. and Онул, Н.М. and Головкова, Т.А. and Антонова, О.В. and Землякова, Т.Д. and Главацька, В.І. and Безуб, О.В. and Горбачов, Д.М. and Барніч, Ю.В. (2018) ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ» В ІСТОРИЧНОМУ ВЕКТОРІ. Історія медичної науки, практики та освіти; збірка статей та тез науково-практичної конференції. pp. 320-329.

Г

Гужва, З.Г. (2006) Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. - 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / З. Г. Гужва. - Київ, 2007. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Д

Дзяк, Г.В. (2016) Шлях слави та пошани. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 3). pp. 4-14. ISSN 2307-0404

Дитятковская, Е.М. (2018) История аллергологической службы Днепропетровской области. Медичні перспективи, Т. 23 (№1 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2008) Исторический экскурс профилактики послеродовых осложнений. Жіночий лікар (№ 4). pp. 21-22.

Е

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2017) История становления клинической лабораторной диагностики в Украине. Středoevropsky věstnik pro vědu a vyzkum, № 6 (42). pp. 62-67.

К

Кисільова, Т.О. (2016) Створення кафедр медичної рентгенології в українських вищих медичних закладах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», Вип.24. pp. 39-42. ISSN 2313-8823

Кисільова, Т.О. (2015) Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», Вип.23. pp. 58-64. ISSN 2313-8823

Кисільова, Т.О. (2015) Використання рентгенівських апаратів в Харківських лазаретах за часи Першої світової війни. Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». pp. 190-193.

Кисільова, Т.О. (2015) Становлення та розвиток медичної рентгенології в Лівобережній Україні: 1896–1941 рр. Masters thesis, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Кисільова, Т.О. (2013) Проблемні питання організації рентгенівської допомоги та підготовки спеціалістів-рентгенологів у 1920-ті роки в Лівобережній Україні. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Історія наки і техніки., № 10. pp. 50-57.

Кисільова, Т.О. (2012) Досягнення медичної рентгенології в Україні у 1920–1940 роках. Наукометричний аналіз публікацій на прикладі Українського Центрального Рентгено-Радіологічного та Онкологічного Інституту. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», № 1/2 (Вип.20). pp. 72-80. ISSN 9152-0912

Кисільова, Т.О. (2014) Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року. Вісник Дніпропетровськго університету. Серія «ІФНІТ», Вип.22. pp. 84-94. ISSN 91250912

Кисільова, Т.О. and Савчук, В.С. (2015) П’ятий Всесоюзний з’їзд рентгенологів та радіологів у Києві 18–23 травня 1928 року. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я». pp. 28-31.

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Криштафор, А.А. (2013) Навстречу новым горизонтам (исторический очерк). Медицина неотложных состояний, 2013 (6). pp. 8-16.

Л

Лин, В. Н. (2010) Дерматовенерология в зеркале филателии. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 257-260. ISSN 1561-3607

Лоскутов, О.Є. and Олійник, О.Є. and Синєгубов, Д.А. (2017) Дружба довжиною в 20 років (до ювілею Українсько-німецької асоціації ортопедів-травматологів). Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 99-103. ISSN 2307-0404

С

Семенова, Л.С. (2013) Пам'яті професора Володимира Порфирійовича Карпова. Медичні перспективи, Т. 18 (№ 3). pp. 157-159.

Семенова, Л.С. (2015) О проблемах старения в работах И.И.Мечникова. Сучасна гастроентерологія, № 5. pp. 147-148. ISSN 1727-5725

Семенова, Л.С. (2015) Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» святкує 50-річчя. Сучасна гастроентерологія, № 3 (83). pp. 128-129. ISSN 1727-5725

Т

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. (2016) Професор Вінсент Цезаревич Томашевич - засновник кафедри загальної хірургії (до 140-річчя від дня народження). Медичні перспективи, Т. 21 (№ 2). pp. 141-144. ISSN 2307-0404

Ф

Федоренко, В.І. and Білецька, Е.М. and Панишко, Ю.М. (2015) Академік Лев Іванович Медведь (до 110-річчя від дня народження). Медичні перспективи, Т. 20 (№ 4). pp. 98-102. ISSN 2307-0404

Ч

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2017) Родина Саксів: батько — лікар, син — художник. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 4). pp. 287-291. ISSN 2308-2097

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2018) Із Нехворощі — у світи Присвячується 150-річчю від дня народження М.М. Лучника. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 2). pp. 109-120. ISSN 2308-2097

Чабан, Н.П. and Шевцова, З.И. and Гапонов, В.В. (2018) Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 53-60. ISSN 2308-2097

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. (2017) Від терапії до сімейної медицини – тридцятирічний шлях кафедри. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. and Пучкова, Н.В. (2016) Антологія розвитку сімейної медицини в Дніпропетровській області за 20 років. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 5-9. ISSN 2307-0404

This list was generated on Tue Nov 20 02:14:53 2018 EET.