Items where Subject is "History of Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3087)
    • History of Medicine (29)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Б | Г | Д | Е | К | Л | С | Т | Ф | Ч
Number of items at this level: 29.

S

Semenova, L.S. and Nashivanko, O.V. (2016) Alexander Alexsandrovich Bogomoletz: his scientific and pedagogical activities. International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ”Motivation. Way to the future.”, the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland). pp. 159-163.

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2018) Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 139-144. ISSN 2307-0404

Б

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. (2017) Життєвий шлях і творча діяльність талановитого фахівця хірурга, професора Деревенка Володимира Миколайовича. Південноукраїнський медичний науковий журнал, 18 (18). pp. 10-14. ISSN 2306-7772

Білецька, Е.М. (2013) Історичний шлях становлення та розвитку Дніпропетровської гігієнічної школи. До 90-річчя від заснування кафедри загальної гігієни ДМА. Довкілля та здоров'я, № 1 (64). pp. 75-80. ISSN 2077-7477 (Print), 2077-7485 (Online)

Г

Гужва, З.Г. (2006) Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. - 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / З. Г. Гужва. - Київ, 2007. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Д

Дитятковская, Е.М. (2018) История аллергологической службы Днепропетровской области. Медичні перспективи, Т. 23 (№1 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2008) Исторический экскурс профилактики послеродовых осложнений. Жіночий лікар (№ 4). pp. 21-22.

Е

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2017) История становления клинической лабораторной диагностики в Украине. Středoevropsky věstnik pro vědu a vyzkum, № 6 (42). pp. 62-67.

К

Кисільова, Т.О. (2016) Створення кафедр медичної рентгенології в українських вищих медичних закладах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», Вип.24. pp. 39-42. ISSN 2313-8823

Кисільова, Т.О. (2015) Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», Вип.23. pp. 58-64. ISSN 2313-8823

Кисільова, Т.О. (2015) Використання рентгенівських апаратів в Харківських лазаретах за часи Першої світової війни. Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». pp. 190-193.

Кисільова, Т.О. (2015) Становлення та розвиток медичної рентгенології в Лівобережній Україні: 1896–1941 рр. Masters thesis, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Кисільова, Т.О. (2013) Проблемні питання організації рентгенівської допомоги та підготовки спеціалістів-рентгенологів у 1920-ті роки в Лівобережній Україні. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Історія наки і техніки., № 10. pp. 50-57.

Кисільова, Т.О. (2012) Досягнення медичної рентгенології в Україні у 1920–1940 роках. Наукометричний аналіз публікацій на прикладі Українського Центрального Рентгено-Радіологічного та Онкологічного Інституту. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», № 1/2 (Вип.20). pp. 72-80. ISSN 9152-0912

Кисільова, Т.О. (2014) Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року. Вісник Дніпропетровськго університету. Серія «ІФНІТ», Вип.22. pp. 84-94. ISSN 91250912

Кисільова, Т.О. and Савчук, В.С. (2015) П’ятий Всесоюзний з’їзд рентгенологів та радіологів у Києві 18–23 травня 1928 року. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я». pp. 28-31.

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Криштафор, А.А. (2013) Навстречу новым горизонтам (исторический очерк). Медицина неотложных состояний, 2013 (6). pp. 8-16.

Л

Лин, В. Н. (2010) Дерматовенерология в зеркале филателии. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 3-4. pp. 257-260. ISSN 1561-3607

Лоскутов, О.Є. and Олійник, О.Є. and Синєгубов, Д.А. (2017) Дружба довжиною в 20 років (до ювілею Українсько-німецької асоціації ортопедів-травматологів). Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 99-103. ISSN 2307-0404

С

Семенова, Л.С. (2013) Пам'яті професора Володимира Порфирійовича Карпова. Медичні перспективи, Т. 18 (№ 3). pp. 157-159.

Семенова, Л.С. (2015) О проблемах старения в работах И.И.Мечникова. Сучасна гастроентерологія, № 5. pp. 147-148. ISSN 1727-5725

Семенова, Л.С. (2015) Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» святкує 50-річчя. Сучасна гастроентерологія, № 3 (83). pp. 128-129. ISSN 1727-5725

Т

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. (2016) Професор Вінсент Цезаревич Томашевич - засновник кафедри загальної хірургії (до 140-річчя від дня народження). Медичні перспективи, Т. 21 (№ 2). pp. 141-144. ISSN 2307-0404

Ф

Федоренко, В.І. and Білецька, Е.М. and Панишко, Ю.М. (2015) Академік Лев Іванович Медведь (до 110-річчя від дня народження). Медичні перспективи, Т. 20 (№ 4). pp. 98-102. ISSN 2307-0404

Ч

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2017) Родина Саксів: батько — лікар, син — художник. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 4). pp. 287-291. ISSN 2308-2097

Чабан, М.П. and Шевцова, З.І. and Гапонов, В.В. (2018) Із Нехворощі — у світи Присвячується 150-річчю від дня народження М.М. Лучника. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 2). pp. 109-120. ISSN 2308-2097

Чабан, Н.П. and Шевцова, З.И. and Гапонов, В.В. (2018) Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 53-60. ISSN 2308-2097

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. (2017) Від терапії до сімейної медицини – тридцятирічний шлях кафедри. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 5-8. ISSN 2307-0404

Чухрієнко, Н.Д. and Височина, І.Л. and Пучкова, Н.В. (2016) Антологія розвитку сімейної медицини в Дніпропетровській області за 20 років. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 5-9. ISSN 2307-0404

This list was generated on Tue Sep 25 02:14:49 2018 EEST.