Розповсюдженість еколого-залежних хвороб серед дитячого населення у сільських населених пунктах Дніпропетровської області

Григоренко, Л.В. and Шевченко, О.А. (2015) Розповсюдженість еколого-залежних хвороб серед дитячого населення у сільських населених пунктах Дніпропетровської області. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика, Вип.24 (кн. 3). pp. 268-273. ISSN 2227-7404

[img] Text
НМАПО_Григоренко-Шевченко (45).pdf

Download (844kB)

Abstract

Вступ. Враховуючи, що медико – демографічні та економічні втрати асоційовані переважно з негативним впливом факторів довкілля досягли критичного рівня, необхідність вивчення розповсюдженості основних класів еколого – залежних хвороб серед дитячого населення – мешканців сільських населених пунктів – є актуальною і своєчасною медико – соціальною проблемою сьогодення. Мета. Вивчення рівнів розповсюдженості захворювань серед дитячого населення, віком до 14 років, за окремими класами МКХ – Х хвороб у сільських населених пунктах Дніпропетровської області за 2007 – 2012 роки. Матеріали та методи. Середньобагаторічні, інтенсивні та екстенсивні показники розповсюдженості захворювань за 2007 – 2012 роки за основними класами хвороб згідно МКХ-Х серед дитячого населення віком до 14 років – мешканців сільських населених пунктів області (всього 1380 показників). Результати. Детальний аналіз інтенсивних та екстенсивних показників розповсюдженості хвороб серед дитячого населення віком (від 0 до 14 років) показав перевищення середньобагаторічних рівнів (І, ІІ, ІІІ, IV, VI, IX, XI, XII, XIIІ, XIV) класів хвороб згідно МКХ-Х з позитивними темпами приросту по деяким класам еколого – залежних хвороб за 2007 – 2012 роки по окремим типам таксонів Дніпропетровської області, з найвищим значенням показників цих хвороб у 5 таксоні. Висновок. Результати отриманих нами даних ретроспективних досліджень являються підґрунтям для подальших наукових досліджень з виявлення причинно-наслідкового зв’язку внаслідок впливу чинників навколишнього середовища, у першу чергу водного фактору, на стан здоров’я дітей та підлітків, котрі мешкають у сільських районах. Introduction. Taking into account that medico–demographic and economic losses, associated with the negative influence of environmental factors reached a critical level, to study the prevalence of the main ecology-dependent diseases among children – the inhabitants of rural settlements - is of great importance as it is a medical and social problem. Purpose. To investigate the prevalence of the diseases among children aged 14, dwelling in the rural settlements of Dnepropetrovsk region, in accordance with ICD – Х diseases in 2007 - 2012. Materials and methods. The average annual, intensive and extensive indices of the diseases prevalence in 2007 - 2012 were carried out according to the ICD – Х among children, aged 14, dwelling in the rural settlements (1380 indices in total). Results. The detailed analysis of the intensive and extensive indices of the diseases prevalence among children aged 0 - 14 is indicative of the higher average annual levels (І, ІІ, ІІІ, IV, VI, IX, XI, XII, XII І, XIV) according to the ICD – Х, positive growth rate for some classes of ecology-dependent diseases in 2007 - 2012 in the separate types of Dnepropetrovsk region taxons, the 5th taxon had the greatest value of these diseases. Conclusion. Our retrospective findings are grounds for the further scientific approaches to defining a causal connection between the environmental impact, primary, the water factor, and the health status of children and adolescents dwelling in the rural settlements.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: розповсюдженість захворювань, дитяче населення, сільські населені пункти, середньобагаторічні, екстенсивні та інтенсивні показники, МКХ – Х. prevalence, child population, rural settlements, average annual, extensive and intensive indices, ICD – Х.
Subjects: Health and environment
Divisions: Departments > Department of Hygiene and Ecology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 05 Oct 2016 08:07
Last Modified: 05 Oct 2016 08:07
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/1015

Actions (login required)

View Item View Item