Клініко-гормональні особливості та оваріальний резерв у жінок з доброякісними утвореннями яєчників

Дубоссарська, Ю.О. and Пузій, О.М. and Губар, І.О. (2016) Клініко-гормональні особливості та оваріальний резерв у жінок з доброякісними утвореннями яєчників. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 2 (38). pp. 183-188.

[img] Text
Zbirnuk prac_N2(38)-2016 -2.pdf

Download (849kB)

Abstract

Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників є досить поширеною патологією та посідають друге місце серед пухлин жіночих статевих органів. Мета дослідження – вивчити характер клінічних проявів, загальних патогенетично значущих змін ендокринного профілю, яєчникового резерву до оперативного лікування у жінок з доброякісними утвореннями яєчників. Матеріал та методи дослідження. У дослідження включено 137 пацієнток з СПКЯ (31 жінка) і доброякісними утвореннями яєчників (106 жінок). Контрольну групу склали 20 жінок зі збереженою менструальною і репродуктивною функціями. Всім жінкам проведено повне клініко-лабораторне, функціональне та інструментальне обстеження. Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз перебігу СПКЯ у жінок репродуктивного віку виявив низку порушень, серед яких домінують безпліддя (71,5%), порушення менструального циклу (74,5%), а також невиношування вагітності (29,2%). У хворих з доброякісними утвореннями яєчників встановлено, що більше половини пацієнток (69,3%) мали скарги, в структурі яких переважали хронічний тазовий біль (54,7%), безпліддя (27,7%), порушення менструальної функції (51,9%). Для всіх груп хворих з СПКЯ і доброякісними утвореннями яєчників характерні зміни у функціонуванні гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи. Висновки. Встановлено, що хворим з СПКЯ і доброякісними утвореннями яєчників властива як низка загальних патогенетично значущих змін гомеостазу, що лежать в основі порушень репродуктивного здоров’я, так і суттєві відмінності, обумовлені наявною патологією. The benign tumors and tumor-like formations of ovaries are relatively common pathology and occupy second place among female genitals tumors. PURPOSE OF THE RESEARCH - to study the nature of the clinical manifestations of common pathogenetic significant changes in endocrine profile of ovarian reserve before surgery in women with benign ovarian cysts. Material and methods. The study included 137 patients with POS (31 women) and benign tumors of the ovaries (106 women). The control group consisted of 20 women with preserved menstrual and reproductive functions. All women carried out a full clinical and laboratory, functional and instrumental examination. Results. Flow analysis of POS in women of reproductive age has revealed a number of irregularities in the reproductive system, including dominates of infertility (71.0%), violation of menstrual cycle (74.2%) and miscarriage (29.0%). It was found that more than half of patients with benign ovarian cysts (69.8%) had complaints in the structure of which was dominated by chronic pelvic pain (54.7%), infertility (27.4%), menstrual dysfunction (51.9%). All groups of patients with POS and benign ovarian cysts were characterized by disturbances in the functioning of the hypothalamic-pituitary- ovarian system. Conclusions. It was found that patients with POS and benign ovarian cysts are characterized as a series of common pathogenetic significant changes in homeostasis, underlying reproductive health problems, as well as significant differences due to existing pathology.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: доброякісні кістозні утворення яєчників, синдром полікістозних яєчників, гормональний профіль, антимюлерів гормон. benign ovarian cysts, polycystic ovarian syndrome, a hormonal profile, Anti-Mьllerian hormone.
Subjects: Obstetrics
Gynecology
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 01 Nov 2016 14:04
Last Modified: 01 Nov 2016 14:04
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/1126

Actions (login required)

View Item View Item