Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом

Шейко, С.О. (2015) Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом. Лікі України, № 9/10. pp. 44-48. ISSN 1997-9894

[img]
Preview
Text
Корекція ендотеліальної дисфункції ЛІКИ УКРАЇНИ№9-10 (195-196) 2015.pdf

Download (215kB) | Preview

Abstract

Вивчено динаміку ендотеліну-1 у 72 хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ішемічного ґенезу ІІ–ІV функціонального класу (ФК) з фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) >45% та у 72 хворих з ФВ ЛШ <45% і кардіоренальним анемічним синдромом (КРАС) без хронічних захворювань нирок в анамнезі. До групи порівняння увійшли хворі похилого віку з ХСН ІІ–ІV ФК зі збереженою ФВ ЛШ (>45%) без КРАС. Контрольну групу склали 30 пацієнтів такого самого віку без ознак ХСН, анемії та бронхолегеневої патології. З’ясовано, що у хворих похилого віку ХСН із КРАС характеризується прогресуючим зростанням вмісту ендотеліну-1 в периферичній венозній крові, рівень якого максимальний при ХСН IV ФК зі зниженою ФВ ЛШ. Дисфункція ендотелію є ключовим механізмом, що визначає розвиток і прогресування ХСН з КРАС у людей похилого віку. Ступінь вираженості ендотеліальної дисфункції має чітку залежність від рівня ФК ХСН (r=+0,73; p<0,05) та ФВ ЛШ (r=-0,81; p<0,051). Порушення ендотеліальної функції у людей похилого віку з ХСН і КРАС має чіткий позитивний кореляційний зв’язок (r=+0,87; p<0,05) з рівнем відношення альбумін/креатинін та негативний кореляційний (r=-0,83; p<0,05) зв’язок з рівнем швидкості клубочкової фільтрації. Використання стимулятора NO-синтази L-аргініну та небівололу протягом 3 місяців зумовлює достовірне зниження ендотеліальної дисфункції, покращення функціонального стану нирок та достовірне підвищення рівня гемоглобіну у хворих похилого віку з ХСН ІІ–ІV ФК і КРАС. Dynamics of endothelin-1 was studied in 72 elderly patients with chronic cardiac failure (CHF) of ischemic genesis of II-IV functional class (FC) with left ventricular ejection fraction (LV EF)> 45% and in 72 patients with LV EF <45% and cardio renal anaemia syndrome (CRAS) without chronic kidney diseases in history. Comparison group consisted of elderly patients with CHF of II-IV FC with preserved LV EF (> 45%) without CRAS. Control group included 30 patients of the same age without signs of CHF, anaemia and bronchopulmonary pathology. It was found that in elderly patients CHF with CRAS is characterized by progressive increase in content of endothelin-1 in peripheral venous blood, the level of which is maximum in CHF of IV FC with low LVEF. Endothelial dysfunction is a key mechanism determining the development and progression of CHF with CRAS in the elderly. The intensity of endothelial dysfunction has a clear dependence on the level of FC (r = + 0,73; p <0,05) and LV EF(r = -0,81; p <0,051). Endothelial dysfunction in elderly patients with CHF and CRAS has a clear positive correlation (r = + 0,87; p <0,05) with albumin/creatinine ratio and negative correlation (r = -0,83; p <0 05) with glomerular filtration rate. The use of nebivolol for 6 months results in a significant decrease in endothelial dysfunction, improvement of renal function and significant increase in haemoglobin levels in elderly patients with CHF of II-IV FC and CRAS.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: хронічна серцева недостатність, анемія, кардіоренальний анемічний синдром, ендотеліальна дисфункція, ендотелін-1; хроническая сердечная недостаточность, анемия, кардиоренальний анемический синдром, эндотелиальная дисфункция, эндотелин-1; chronic heart failure, anaemia, cardio renal anaemia syndrome, endothelial dysfunction, endothelin-1.
Subjects: Clinical medicine
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Pediatrics, family medicine and clinical laboratory diagnostics FPE
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 19 May 2017 11:57
Last Modified: 19 May 2017 11:57
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/1703

Actions (login required)

View Item View Item