Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина»

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

[img]
Preview
Text
VisnAktul.probl_2015_V.15_N4_c-305-308.pdf

Download (365kB) | Preview

Abstract

Основною метою інтернатури є формування професійної компетентності для забезпечення готовності лікарів-інтернів до самостійної роботи в якості лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Високий професійний рівень є основним завданням навчання, оскільки від якості підготовки лікарів-інтернів в подальшому залежить якість надання медичної допомоги хворим. Хронічне обструктивне захворювання легень призводить до появи симптомів, втрати працездатності та погіршує якість життя хворих. В медико-соціальному та економічному плані воно є однією з основних причин захворюваності та смертності. Частка хронічного обструктивного захворювання легень, як однієї з провідних причин смерті, постійно збільшується. За прогнозами експертів ВООЗ, до 2030 року ХОЗЛ стане третьою провідною причиною смерті на планеті. Сучасна епідеміологічна ситуація характеризується захворюваністю на ХОЗЛ на рівні 7% населення України, що становить приблизно 3 млн. осіб. Показники смертності та інвалідності зростають насамперед серед чоловіків працездатного віку. Зважаючи на це, актуальність даної проблеми не викликає сумнівів. Тому метою роботи було підвищення якості підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика - сімейна медицина» шляхом вдосконалення викладання теми «ХОЗЛ», поліпшення проведення практичних занять. Викладання даного розділу необхідно проводити згідно чинних протоколів і стандартів лікування, визначених наказами МОЗ України щодо надання медичної допомоги пацієнтам. В процесі викладання теми необхідно користуватись нозологічно-синдромним підходом, що найбільш повно відповідає сучасним міжнародним вимогам до підготовки сімейних лікарів, максимально наближає до практичної діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря і передбачає інтегрований підхід до ведення пацієнтів. Інтегрований підхід до ведення пацієнтів базується на реалізації професійних компетенцій лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Велика увага повинна приділятись самостійній підготовці. Від якості підготовки лікарів-інтернів залежить майбутнє сімейної медицини в Україні. The main purpose of the internship is to develop professional competence in order to ensure the readiness of interns to work independently in the specialty "General practice – family medicine". To reach high professional level training is a major challenge for the interns as they are responsible for providing primary medical care. Chronic obstructive pulmonary disease results in the occurrence of severe symptoms, disability, and affects the quality of patients’ life. The proportion of chronic obstructive pulmonary disease as one of the leading causes of death is constantly increasing. According to experts of WHO, by 2030 COPD will be the third leading cause of death in the world. The current epidemiological situation presents the COPD incidence rate of 7% of Ukraine's population. Mortality and disability are rising mostly among persons of working age. Therefore, the relevance of this problem is quite obvious. The purpose of work was to encourage the training of interns in specialty "General practice - family medicine" by improving instruction on the topic "COPD". The instruction should be based on the existing protocols and standards of treatment approved by the Ministry of Healthcare of Ukraine on providing healthcare. Nosological and syndromecentered approach the most largely meets current international requirements for training family doctors, is the most adjusted to general practice, and provides an integrated management of patients. An integrated approach to the management of patients is grounded on the implementation of professional competence of general practitioners. Much attention should be paid to self-learning. The quality of interns’ training greatly determined the future of family medicine in Ukraine.

Item Type: Article
Additional Information: Всеукраїнська науково-практична конференція «Медична наука в практику охорони здоров’я» ( м. Полтава, 20 листопада 2015 року)
Uncontrolled Keywords: Хронічне обструктивне захворювання легені, викладання, сімейна медицина; хроническая обструктивная болезнь легких, преподавание, семейная медицина; chronic obstructive pulmonary disease, major subject cycle, internship, general practice.
Subjects: Family Medicine
Teaching method
Postgraduate education
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Pediatrics, family medicine and clinical laboratory diagnostics FPE
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 22 May 2017 12:56
Last Modified: 15 Mar 2018 14:08
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/1704

Actions (login required)

View Item View Item