Залежність варіабельності ритму серця від показників контролю цукрового діабету 1 типу

Перцева, Н.О. and Гуржій, О.В. and Мошенець, К.І. (2020) Залежність варіабельності ритму серця від показників контролю цукрового діабету 1 типу. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, Т. 25 (№ 1). pp. 88-95. ISSN 2307-0404

[img]
Preview
Text
88-95.pdf

Download (325kB) | Preview
Official URL: https://medpers.dsma.dp.ua/

Abstract

Мета дослідження - оцінити вплив основних показників контролю і перебігу цукрового діабету (ЦД) 1 типу на варіабельність ритму серця (ВРС). Матеріали та методи. Обстежено 62 пацієнта з ЦД 1 типу у віці 18-45 років із середньою тривалістю захворювання 11,0 (5,0; 18,0) років. Оцінка ВРС у часовому і частотному діапазонах проводилася шляхом аналізу 24 - годинного запису електрокардіограми (ЕКГ) за Холтером. В якості маркерів, що характеризують перебіг і компенсацію ЦД 1 типу, використовувалися наступні лабораторні показники: С-пептид, HbA1c, креатинін крові, альбумінурія (АУ), швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) розраховувалася за формулою CKD-EPI. Крім того, враховувалися максимальне і мінімальне значення глікемії, а також розмах глікемії (різниця між максимальним і мінімальним значенням глікемії), що реєструються паралельно з 24-годинний записом ЕКГ за допомогою системи тривалого моніторингу глікемії iPro2 (Medtronic MiniMed, USA). Всім пацієнтам проводилася ехокардіографія для виключення органічної патології серця і її можливого впливу на показники ВРС. Результати. У пацієнтів з ЦД 1 типу недостатній глікемічний контроль спричинює негативний вплив на ВСР у вигляді зниження як частотних, так і тимчасових характеристик ВРС. Розмах глікемії може бути додатковим негативним фактором впливу на серцеву діяльність у хворих на ЦД 1 типу, незалежно від рівня HbA1c, оскільки позитивно корелює з показниками LF / HF добу, ρ = 0,43 (р <0,05), LF / HF день ρ = 0,37 (р <0,05), ρ = 0,38 LF / HF ніч, що відображають відносну гіперсимпатикотонію. Діабетична нефропатія є ще одним фактором прогресування серцево-судинних захворювань при ЦД 1 типу, з огляду на те, що її критерії достовірно корелюють зворотними (для ШКФ) і прямими (для АУ) зв'язками середньої сили з усіма характеристиками ВРС. Аналізовані показники контролю ЦД 1 типу обумовлюють ВРС на 45,73%, в найбільшою мірою впливаючи на TP добу, TP день, VLF добу, VLF день. Зниження цих частотних характеристик ВРС може свідчити про формування кардіальної автономної нейропатії у пацієнтів з недостатнім контролем ЦД 1 типу. The aim of our study was to evaluate the influence of the main indicators of type 1 diabetes mellitus (T1DM) control on heart rate variability (HRV). Materials and methods. We examined 62 patients at the age of 18-45 years with an average T1DM duration of 11.0 (5.0; 18.0) years. HRV in the time and frequency indicators was evaluated by analyzing a 24-hour Holter electrocardiogram (ECG). The following laboratory parameters were used as markers of course and compensation of T1DM: C-peptide, HbA1c, blood creatinine, albuminuria (AU), estimated glomerular filtration rate (eGFR) by CKD-EPI formula. In addition, the maximum and minimum blood glucose levels and the blood glucose range (maximum minus minimum blood glucose values) were conducted by continuous glucose monitoring system iPro2 (Medtronic MiniMed, USA). The daily monitoring of electrocardiogram (ECG) was made in parallel with long term monitoring of blood glucose. Echocardiography was performed for all patients to exclude organic heart disease and the possibility of its influence on HRV. Results. Poor control of T1DM negatively influences on HRV through decrease in both frequency and time characteristics. The blood glucose range can be an additional negative factor for cardiovascular system in T1DM patients, regardless of HbA1c, whereas it positively correlates with HRV- relative hypersympathicotonia markers: LF / HF 24-h, ρ = 0.43 (p <0.05), LF / HF day ρ = 0.37 (p <0.05), ρ = 0.38 LF / HF night. Diabetic nephropathy is one more factor of cardiovascular disease progression in T1DM, since its criteria have reliably negative (for eGFR) and positive (for AU) medium strength correlations with all HRV characteristics. Selected markers of T1DM control explained 45, 73% of variance in HRV, mainly affecting TP 24-h, TP daytime, VLF 24-h, VLF daytime. Reduction of these frequency HRV characteristics may indicate autonomic neuropathy in patients with poor control of T1DM.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200406
Uncontrolled Keywords: цукровий діабет 1 типу, варіабельність ритму серця, показники контролю. diabetes mellitus type 1, heart rate variability, control markers
Subjects: Diabetes
Endocrinology
Divisions: Departments > Department of Endocrinology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 14 May 2020 09:37
Last Modified: 14 May 2020 09:37
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2018

Actions (login required)

View Item View Item