Можливості індивідуалізаціі терапії хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів

Дюдюн, С.А. and Горбунцов, В.В. (2015) Можливості індивідуалізаціі терапії хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 20-26. ISSN 1561-3607

[img] Text
04_Gorbuntsov_20.pdf

Download (413kB)

Abstract

Мета – визначення об’єктивних науково обґрунтованих рівнів порушень, виявлених у хворих на ІПСШ з супутньою маласезійною інфекцією, для розподілу хворих у клініко-терапевтичні групи. Матеріали і методи. Дослідження проводилося у 124 хворих з ІПСШ з маласезійною інфекцією статевих органів. Результати та обговорення. Встановлено, що хворі на ІПСШ з супутньою маласезійною інфекцією геніталій об’єктивно розподіляються на три окремі клініко-терапевтичні групи, які статистично достовірно розрізняються за особливостями клінічних проявів урогенітальної та позагенітальної інфекційно-запальної патології; змінами кількісного складу основних популяцій і субпопуляцій лімфоцитів крові; станом B-ланки імунітету; показниками стану клітинних факторів природної резистентності та кислотно-лужного балансу. Відмінності цих груп у значній мірі визначаються особливостями клінічних проявів маласезійної інфекції, які суттєво пов’язані зі змінами імунітету та метаболізму і відображають взаємний зв’язок та взаємозалежність клініко-патогенетичних проявів різних форм цього захворювання. Висновки. Визначення клініко-терапевтичні груп дає можливість з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей головних характеристик та відмінностей виділених груп визначити диференційовані показання для розробки методики комплексної диференційованої терапії хворих на ІПСШ з супутньою маласезійною інфекцією. Purpose – the definition of objective science-based abnormalities levels detected in patients with STIs combined with Malassezia genital infection for distributing the patients to the clinical and therapeutic groups. Material and methods. The study was conducted in 124 patients with STIs combined with Malassezia genital infection. Results and discussion. It was found that STI patients with concomitant genital Malassezia infection objectively distributed to three separate clinical and therapeutic groups significantly differed by the specifics of the clinical manifestations of urogenital and extragenital infectious; changes in the quantitative composition of the main populations and subpopulations of lymphocytes, immunity B-section state; performance status of cellular factors of natural resistance and acid-base balance. The differences of these groups are largely determined by the peculiarities of the clinical manifestations of Malassezia infection that significantly associated with changes in the immune system and metabolism and reflect the interrelationship and interdependence of clinical and pathogenetic manifestations of different forms of the disease. Conclusions. Determination of the clinical and therapeutic groups makes it possible, taking into account the clinical and pathogenetic features of the main characteristics and differences among the assigned groups to determine the indications for the development of methods of complex differential therapy of STI patients with concomitant genital Malassezia infection.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: чоловіки, ІПСШ, маласезійна інфекція статевих органів, особливості, клініко-терапевтичні групи, men, STI, malasezial genital infection, particularly, clinical and therapeutic groups.
Subjects: Urology
Dermatology and Venereal Diseases
Sexually Transmitted Infections
Infectious diseases
Divisions: University periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Departments > Department of Skin and Venereal Diseases
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 05 Jun 2018 11:31
Last Modified: 18 Sep 2019 12:10
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2861

Actions (login required)

View Item View Item