Ефективність та безпечність застосування препарату «Глутоксим» у комплексному лікуванню хворих на урогенітальні інфекції

Дюдюн, А.Д. and Поліон, Н.М. and Горбунцов, В.В. and Захаров, С.В. (2015) Ефективність та безпечність застосування препарату «Глутоксим» у комплексному лікуванню хворих на урогенітальні інфекції. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2. pp. 109-116. ISSN 1561-3607

[img]
Preview
Text
19_Dyudyun_18.pdf

Download (447kB) | Preview

Abstract

Захворюваність на інфекції, які переважно передаються статевим шляхом, з кожним роком постійно зростає, особливо серед представників населення молодого віку. Актуальність проблеми обумовлена не лише широким розповсюдженням цих захворювань, але й недостатньою ефективністю загально прийнятої терапії, формуванням декількох вогнищ ураження сечостатевих органів, високою частотою рецидивів та розвитком резидуальних явищ та ускладнень. Тому розробка нових методів лікування хворих на урогенітальні інфекції (УГІ) актуальна і своєчасна. Мета роботи – провести оцінку клінічної ефективності комплексного лікування хворих на УГІ із застосуванням препарату «Глутоксим», який має багатопрофільну дію. Матеріали та методи. Нами було проведено комплексне обстеження і лікування 68 хворих на УГІ (26 жінок та 42 чоловіки у віці від 18 до 55 років; середній вік – 35,4 ± 3,2 року). Лабораторні методи діагностики УГІ проводилися згідно діючим стандартам та рекомендаціям МОЗ України. Для санації УГІ застосовували загально прийняті методики, а хворим основної групи спостереження додатково призначали препарат «Глутаксим». Результати та обговорення. Аналіз детально зібраного анамнезу, клінічних проявів та комплексного лабораторного дослідження дав можливість виявити у 60 (88,2 %) хворих хламідійно-трихомоніазну мікст-інфекцію і у 8 (11,8 %) – урогенітальний хламідіоз як моноінфекцію. Аналіз отриманих результатів показав, що клініко-мікробіологічне одужання настало у 33 (97 %) хворих основної групи і у 30 (88 %) хворих групи порівняння. Висновки. Застосування препарату «Глутоксим» у комплексному лікуванні хворих на УГІ дозволило не тільки отримати високу ефективність клініко-мікробіологічного одужання хворих основної групи, але також сприяло нормалізації показників імунного статусу, що підтверджує імуномодулюючу дію препарату та дає підстави рекомендації його для більш широкого призначення.The incidence of infections, especially sexually transmitted infections is increasing every year, especially among the younger population. The urgency of the problem is caused not only by widespread diseases, yet by lack of efficiency of conventional therapy, the formation of multiple lesions of urogenital organs, the high frequency of relapses and the development of residual effects and complications. Therefore, the development of new treatments for patients with the urogenital infections (UGI) is relevant and timely. Object of the work – to evaluate the clinical efficacy of complex treatment of patients with the use of the drug “Glutoxim”, which has a multifield action. Materials and methods. We carried out the comprehensive examination and treatment of 68 patients with UGI (26 women and 42 men aged 18 to 55 years, the average age – 35,4 ± 3,2 years). Laboratory methods for diagnosis of UGI were carried out according to current standards and recommendations of the Ministry of Health. For the rehabilitation of the UGI used conventional techniques, and patients of the main group under observations were additionally given the drug “Glutoxim.” Results and discussion. Detailed analysis of the collected history, clinical manifestations and complex laboratory research revealed in 60 (88.2 %) Chlamidia trachomatis mixed infection and in 8 (11.8 %) urogenital chlamydiosis mono infection. Analysis of the results showed that the clinical and microbiological cure was achieved in 33 (97 %) patients of the main and in 30 (88 %) patients of the comparison group. Conclusions. Use of the drug “Glutoxim” in the complex treatment of patients with UGI allows not only to obtain high efficiency of the clinical and microbiological cure of patients of the main group, but also contributes to the normalization of the immune status, that confirms the immunomodulatory effects of the drug and gives grounds to recommend its prescription for a broader purpose.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: урогенітальні інфекції, урогенітальний хламідіоз, трихомоніаз, лікування, препарат «Глутоксим», urogenital infections, urogenital chlamydia, trichomoniasis, treatment, drug “Glutoxim.”
Subjects: Urology
Dermatology and Venereal Diseases
Sexually Transmitted Infections
Divisions: University periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Departments > Department of Skin and Venereal Diseases
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 18 Jun 2018 10:54
Last Modified: 12 Sep 2019 10:26
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2889

Actions (login required)

View Item View Item