Комплексна терапія ІПСШ у хворих чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів

Дюдюн, С.А. and Горбунцов, В.В. (2015) Комплексна терапія ІПСШ у хворих чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 18-29. ISSN 1561-3607

[img]
Preview
Text
02_Dyudyun_18.pdf

Download (467kB) | Preview

Abstract

підвищення ефективності лікування хворих на ІПСШ чоловіків шляхом розробки методики комплексної диференційованої терапії, яка враховує наявність у них супутньої маласезійної інфекції статевих органів. Матеріали і методи дослідження. Проведено порівняльний аналіз результатів обстеження та лікування 124 хворих на ІПСШ чоловіків основної групи, 108 хворих групи порівняння, в яких не було клініко-лабораторних проявів маласезіозу, та 20 практично здорових чоловіків групи контролю, у яких не було виявлено збудників ІПСШ, а також маніфестних проявів урогенітальної запальної патології та проявів маласезіозу шкіри. Досліджено комплексно у динаміці: клінічні прояви ІПСШ у чоловіків з супутнім урогенітальним маласезіозом; імунні показники; показники факторів природної резистентності та рівня цитокінів; показники кислотно-лужного стану. Результати та їх обговорення. Встановлено особливості клінічних проявів та клініко-лабораторних показників досліджених пацієнтів. Визначено диференційовані показання та розроблено методику комплексної диференційованої терапії хворих на ІПСШ чоловіків з супутнім урогенітальним маласезіозом. Досліджено, за динамікою вивчених клініко-лабораторних показ, за динамікою вивчених клініко-лабораторних показ за динамікою вивчених клініко-лабораторних показників, результати запропонованої методики терапії та дана клініко-лабораторна оцінка її ефективності. Висновок. Запропонована методика терапії, яка враховує наявність маласезійної інфекції у хворих на ІПСШ, у порівнянні із загальноприйнятими методами терапії ІПСШ суттєво підвищує якість лікування хворих на ІПСШ з супутнім урогенітальним маласезіозом, суттєво скорочує строки регресу проявів патології, дозволяє уникнути ускладнень, нормалізує стан імунітету та кислотно-лужного балансу, запобігає виникненню рецидивів. Це дозволяє рекомендувати запропоновану методику до впровадження у практику роботи закладів практичної охорони здоров’я. Purpose: Increasing the efficiency of treating men with STIs by developing the method of complex differentiated therapy which takes into account the presence of concomitant malassezial genital infection. Materials and Methods. The comparative analysis of the results of the examination and treatment of 124 male-patients with STIs of the main group, 108 ones of the comparing group revealing no clinical and laboratory malasseziosis manifestations, and 20 healthy males of the control group which have no STIs pathogens and reveal no manifestations of urogenital inflammatory diseases and skin manifestations of malasseziosis has been carried out. We have studied comprehensively in the dynamics: the clinical manifestations of STIs in men with concomitant urogenital malasseziosis; immune indices; indices of the natural resistance and cytokine levels; indices of acid-base balance. Results and their Discussion. The peculiarities of clinical manifestations, clinical and laboratory indices of the patients being under examination have been investigated. The differentiated indications have been determined and the method of complex treatment of male-patients with STIs and concomitant urogenital malaseziozom has been developed. The results of the proposed method of therapy have been studied in the dynamics of the clinical and laboratory parameters being under examination, and clinical and laboratory evaluation of the effectiveness of the proposed method of therapy has been evaluated. Conclusion. Compared to conventional methods of treatment of STIs, the proposed one, which takes into account the presence of malassezial infection in patients with STIs, significantly increases the quality of treatment of patients with STIs and concomitant urogenital malasseziosis, significantly reduces the time of regression of the disease manifestations, allows to avoid complications, normalizes the immune status and acid-base balance and prevents recurrence. This allows to recommend the proposed method to the implementation in practice of the practical health care institutions.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ІПСШ, маласезійна інфекція, статеві органи, чоловіки, комплексна диференційована терапія, ефективність,STI, malassezial genital infection, males, complex differentiated therapy, effectiveness.
Subjects: Urology
Infectious diseases
Divisions: University periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Departments > Department of Skin and Venereal Diseases
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 12 Sep 2018 13:10
Last Modified: 18 Sep 2019 12:33
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3130

Actions (login required)

View Item View Item