Порівняльна характеристика динаміки маркерів синдрому системного запалення у фазі перебігу опікової хвороби у залежності від термінів початку оперативного лікування

Сорокіна, О.Ю. and Філіп, Ж.В. (2017) Порівняльна характеристика динаміки маркерів синдрому системного запалення у фазі перебігу опікової хвороби у залежності від термінів початку оперативного лікування. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 50-55. ISSN 1561-3607

[img]
Preview
Text
09_17_Сорокина.pdf

Download (471kB) | Preview

Abstract

Тяжка опікова травма, що тісно корелює з неспецифічною відповіддю імунної системи, проявляється активацією запальних ланок у всіх тканинах організму незалежно від пошкодження. Проблема грамотного вибору адекватної лікувальної тактики, спрямованої на зниження прогресування запальної відповіді на великі опіки, активно вивчається і заслуговує подальшої уваги і дослідження. Метою роботи було проведення порівняльної характеристики динаміки маркерів синдрому системного запалення у фазах перебігу опікової хвороби у залежності від термінів початку оперативного лікування. Обстежено і проаналізовані 105 пацієнтів з термічною травмою. Для визначення тяжкості термічного ураження, у всіх пацієнтів проводилася оцінка індексу тяжкості ураження (од.), площі глибокого опіку (%), загальної площі опіку (%) з урахуванням віку потерпілого (роки) і наявності опіку дихальних шляхів. Залежно від індексу тяжкості ураження, пацієнти були розподілені на групи дослідження: до 1 групи входило 46 постраждалих з індексом тяжкості ураження від 61 од. до 90 од.; 2 група налічувала 29 пацієнтів з індексом тяжкості ураження вище 91 од. Також у залежності від термінів оперативного втручання пацієнти 1 і 2 груп були розподілені на підгрупи: підгрупи 1.1 і 2.1, де перше оперативне втручання проводили до п’ятої доби опікової хвороби; підгрупи 1.2 і 2.2, де перше оперативне втручання проводили після п’ятої доби опікової хвороби. Оцінювався рівень інтерлейкіну-6 (IL-6) і С-реактивного протеїну сироватки крові постраждалих на різних етапах обстеження. Лікувально-діагностична програма проводилась відповідно до клінічного протоколу надання медичної допомоги постраждалим з термічними опіками. Виявлено достовірне підвищення рівня IL-6 і С-реактивного протеїну в сироватці крові вже з 1 доби після опікової травми незалежно від площі опіку, що зберігалося високим протягом гострого періоду опікової хвороби. Рівень IL-6 корелював з великими значеннями загального відсотка опіку (R = 0,359, р = 0,014), площею глибокого опіку (R = 0,562, р < 0,001) та індексом тяжкості ураження (R = 0,572, р < 0,001). У хворих підгрупи 1.1 відзначалося достовірне зменшення рівня IL-6 крові у порівнянні з вихідним рівнем на 7 добу опікової хвороби. У пацієнтів підгрупи 1.2 реєструвалося достовірне збільшення середнього рівня IL-6 з кореляцією між терміном початку оперативного втручання і зростанням показників IL-6 (R = 0,760, р = 0,001). У хворих підгрупи 2.1 виявлено вірогідний кореляційний зв’язок між терміном раннього оперативного втручання (3,0 ± 0,4 доби) і подальшим підвищенням середнього рівня IL-6 (R = – 0,742, р = 0,004) з третьої доби після опіку. Рівень С-реактивного протеїну не корелював з початком оперативного втручання для хворих обох підгруп. The permanent burn injury correlating closely with a nonspecific response of the immune system is manifested by the activation of inflammatory links in all body tissues regardless of the injury. The problem of adequate choice of therapeutic tactics aimed at decreasing the progression of inflammatory response on severe burns is actively studied and deserves further attention and research. The aim of this work was the comparative analysis of dynamics of Systemic Inflammatory Response Syndrome indices in the phases of burn disease flow depending on the terms of the surgical operation onset. 105 patients with a thermal trauma had been examined and analyzed. All the patients had been estimated for the thermal injury severity index (unit), the percentage of the deep burn area (%), the total burn area (%); the age of a patient and the presence of respiration system burn had been taken into consideration. According to the thermal injury severity (TS) index, all the patients had been distributed to different groups of research: the 1st group included 46 injured with the TS index from 61 to 90 units; the 2nd group counted 29 patients with the TS index over 91 units. According to the surgical operation terms, the patients of these groups had been distributed to sub-groups. The patients of 1.1 and 2.1 sub-groups had got their first surgical operation during the first 5 days of burn disease. The first surgical operation for the patients of 1.2 and 2.2 sub-groups had been conducted after the 5th day of burn disease. The study also had dealt with the levels of interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) of the injured people’s blood serum at different stages of checkup. The diagnostically-curative program had been conducted according to the clinical protocol of medical care for thermal burn victims. A reliable increase in the level of IL-6 and CRP had been detected already from the first day after the thermal burn in both groups; such increase kept during the period of burn disease exacerbation. The IL-6 level correlated with bigger values of the total burn area (R = 0,359, р = 0,014), the percentage of deep burn area (R = 0,562, р < 0,001) and the TS index (R = 0,572, р < 0,001). A reliable decrease of the blood serum IL-6 level had been noted on the 7th day after a burn in the patients of 1.1 and 2.1 sub-groups. A reliable increase of the blood serum IL-6 midrange with a correlative connection between the term of early surgical operation (3,0 ± 0,4 days) and the increase of the IL-6 midrange (R = – 0,742, р = 0,004) had been observed on the 3rd day after a burn. The CRP level had not correlated with the onset of surgical operation for the patients of both subgroups.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: опікова хвороба, синдром системної запальної відповіді, оперативне втручання, burn disease, Systemic Inflammatory Response Syndrome, surgical operation.
Subjects: Operative surgery
Traumatology and Orthopedics
Divisions: University periodicals > Dermatology. Cosmetology. Sexopathology.
Departments > Department of Disaster Medicine and Military Medicine
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 26 Sep 2018 09:02
Last Modified: 22 Nov 2019 09:21
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3273

Actions (login required)

View Item View Item