Особливості психічних порушень в структурі розладу адаптації у хворих на ВІЛ/СНІД в сучасних умовах (огляд літератури)

Феденко, Є.С. (2018) Особливості психічних порушень в структурі розладу адаптації у хворих на ВІЛ/СНІД в сучасних умовах (огляд літератури). Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Зимові наукові читання». pp. 20-27.

[img]
Preview
Text
Особливості психічних порушень в структурі розладу адаптації у хворих на ВІЛ.СНІД в сучасних умовах (огляд літератури).pdf

Download (568kB) | Preview

Abstract

Проведений аналіз даних вітчизняної і зарубіжної літератури стосовно розповсюдження ВІЛ-інфекції та її негативних медико-соціальних наслідків. Встановлено, що Україна за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу займає одне з перших місць в Східноєвропейському регіоні. Також визначено, що у більшої частини хворих з ВІЛ-інфекцією виявляються емоційні порушення різного ступеню вираженості, основу яких складають депресивні розлади. Ці порушення нерідко сприяють підвищенню рівня суїцидальної готовності вказаних хворих. Крім того, преморбідні особливості особистості мають великий вплив на формування психологічної реакції на хворобу вцілому. Реакція особистості на хворобу багато в чому залежить від таких факторів як вік, попереднє зловживання алкоголем, наркотиками чи їх сурогатами, індивідуальні особливості особистості. У зв’язку з цим, своєчасна діагностика психопатологічних розладів допоможе краще зрозуміти пацієнта, покращить терапію і прогноз основного захворювання,збереже соціальну адаптацію хворого та підвищить якість життя. Таким чином, питання психопатології і корекції суїцидальної поведінки ВІЛ-інфікованих хворих надзвичайно актуальні і потребують найрізноманітніших методичних і організаційних підходів з урахуванням неоднорідності складу даного контингенту. Abstract. The analysis of the data of domestic and foreign literature on the spread of HIV infection and its negative medical and social consequences has been carried out. It is established that Ukraine is one of the first places in the East European region in terms of the rate of HIV / AIDS transmission. It is also determined that in the majority of patients with HIV-infection emotional disturbances of varyingdegrees of severity are found, the basis of which are depressive disorders. These violations often contribute to increasing the suicidal readiness of these patients. In addition, premorbid features of personality have a great influence on the formation of a psychological response to the disease as a whole. The person's reaction to the disease largely depends on such factors as age, previous abuse of alcohol, drugs or their surrogates, individual characteristics of the personality. In thisregard, timely diagnosis of psychopathological disorders will help to better understandthe patient, improve therapy and prognosis of the underlying disease,preserve social adaptation of the patient and improve quality of life. Thus, issues of psychopathology and correction of suicidal behavior in HIV-infected patientsare extremely relevant and require a variety of methodological and organizational approaches, taking into account the heterogeneity of the composition of this contingent.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ВІЛ-інфекція, емоційні розлади, суїцидальна поведінка, преморбідні особливості особистості, корекція дезадаптації. HIV-infection, emotional disturbances, suicidal behavior, premorbid features of personality, correction of disadaptation
Subjects: Psychiatry
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 15 Jan 2019 11:54
Last Modified: 15 Jan 2019 11:54
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3723

Actions (login required)

View Item View Item