Патофізіологічні підходи до лікування пацієнток з хронічним тазовим болем та запальними захворюваннями органів малого таза

Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2018) Патофізіологічні підходи до лікування пацієнток з хронічним тазовим болем та запальними захворюваннями органів малого таза. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 1 (41). pp. 58-62.

[img]
Preview
Text
Дубоссарська Грек Патофізіологічні...pdf

Download (134kB) | Preview

Abstract

У статті представлено патофізіологічні аспекти, що впливають на перебіг синдрому хро­нічного тазового болю (СХТБ) у жінок із запальними захворюваннями органів малого тазу (ЗЗО-МТ). Наведено принципи мультидисциплінарного підходу до медикаментозної терапії, фізіотера­певтичної та психологічної реабілітації. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 90 жінок із ЗЗОМТ. Основну - І групу склали 50 жінок з СХТБ, ІІ групу (порівняння) - 40 пацієнток з безбольовим перебігом. В оцінці больового синдрому використовували візуальну аналогову шкалу (ВАШ), больовий опитувальник Мак-Гілла (MPQ); рівень тривоги та депресії визначали за допомогою шкали Дж. Тейлора та Гамільтона. Визначали вміст рівнів лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), естрадіолу, прогестерону, пролактину, тестостерону, ДГЕА-сульфату та цитокінів (IL- 10, IL-6, TNF-a) у сироватці крові. Результат и дослідження та їх обговорення. Підвищений рівень прозапальних цитокінів, IL-6,TNF-a, у хворих І групи в порівнянні з ІІ (р <0,001), корелював з тривалістю СХТБ, інтен­сивністю тазового болю за ВАШ, із тяжким ступенем депресивних розладів, порушеннями ендо­кринних показників, що стало підставою для визначення лікувальної тактики СХТБ при ЗЗОМТ. Висновки. Запропонована лікувальна тактика сприяла регресу больового синдрому через 1, 3 та 6 місяців за ВАШ відповідно на 34,61%; 62,84% та 100%; поліпшенню психоемоційного та за­гального стану у 88,3% жінок, зменшенню реактивної тривожності і депресивних розладів у 84,7% пацієнток, що свідчило про клінічну ефективність даного способу лікування. The article presents the pathophysiological features of the chronic pelvic pain (CPP) in wom­en with pelvic inflammatory diseases. Multidisci­plinary approaches to treatment, rehabilitation, drug therapy, physiotherapy and psychological re­habilitation are presented. Materials and methods. 90 women with pel­vic inflammatory diseases were examined. The main group consisted of 50 women with CPP (I group) and 40 patients with painless course II group (com­parison group). In assessing the pain syndrome, a visual analogue scale (VAS), a McGill pain ques­tioner (MPQ), a Taylor scale, a Hamilton scale were used. The levels of luteotropic hormone (LH), fol­licle-stimulating hormone (FSH), estradiol, proges­ terone, prolactin, testosterone, DHEA- sulfate, and cytokines (IL-10, IL-6, TNF-a) were measured in serum. Results and discussion. The significantly in­ creased level of proinflammatory cytokines IL-6, TNF-a in patients of the I group compared with II group (p <0,001), correlated with the duration of CPP, pelvic pain intensity VAS with a severe degree of depressive disorders, and a violation of hormone-endocrine ratios. The established patho­physiological disturbances were the basis for de­termining the therapeutic tactics of CPP by pelvic inflammatory diseases. Conclusions. The proposed therapeutic tactics contributed to the regression of the pain syndrome at 1, 3 and 6 months according to VAS 34,61%; 62,84% and 100%. The psychoemotional status im­proved by 88,3% of women, decrease in reactive anxiety and depressive disorders by 84,7% of pa­tients, which indicates a high clinical effectiveness of the developed method of treatment.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: запальні захворювання органів малого таза, синдром хронічного тазового болю, інтерлейкіни. pelvic inflammatory diseases, chronic pelvic pain, interleukins.
Subjects: Obstetrics
Gynecology
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 04 Feb 2019 13:53
Last Modified: 04 Feb 2019 13:55
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3771

Actions (login required)

View Item View Item