Аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки

Алексенко, О.О. and Медведєв, М.В. (2018) Аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 1 (41). pp. 9-14.

[img]
Preview
Text
Медведєв М.В. Аналіз...pdf

Download (278kB) | Preview

Abstract

Лейоміома матки - поширене захворювання жіночої статевої сфери, що негативно впливає на здоров’я жінки. Метою роботи став аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки, а також у жінок після консервативної міомектомії. Матеріали та методи досліджень. В дослідженні приймали участь 61 пацієнтка з ЛМ, які були безплід­ними не менше ніж 24 місяці - 1 група. Пацієнтки 2 групи - жінки з ЛМ, які планували вагітність - 63 пацієнтки. Контрольну групу склали 36 здорових жінок, що також планували вагітність. Пацієнткам було проведено аналіз скоротливої функції матки та оцінено можливість запліднення. Частці пацієнток було виконано міомектомію. Було проведене спостереження за частотою настання вагітності та її перебігом. Результати дослідження та їх обговорення. Після проведення аналізу скоротливої функції матки, па­цієнтки першої групи в яких критерій можливості запліднення оцінений як несприятливий (п - 49) були розподілені на 2 підгрупи. Підгрупа 1а - жінки яким була виконана міомектомія п - 26 (42,6%), та група 1Ь - жінки які обрали вичікувальну тактику п - 23 (37,7%с). Пацієнти другої групи (п - 63) були розподілені на дві підгрупи: підгрупа 2а - 27 (42,9%с) жінок в яких критерій можливості запліднення оцінений як неспри­ятливий та група 2Ь - 36 (57,1%с) жінок з непорушеною перистальтикою матки. Зважаючи на те, що жінки другої групи не страждали на безпліддя, а тільки планували вагітність, з метою подальшого порівняння з групою 1 була використана вичікувальна тактика. Було проведене спостереження за частотою настання вагітності, її перебігом та особливостями пологорозрішення у досліджуваних жінок. Найбільша частота вагітностей була у КГ - 80,6%в (р<0,05). Найменша частота була очікувано у групі 2а та 1Ь, де була обрана вичікувальна тактика на тлі порушення перистальтики матки (р<0,05). У групі 1а після проведення міомектомії відсоток жінок які завагітніли (65,3%) наблизився до КГ та групи 2Ь без порушення скоротливої функції матки. Висновки. У жінок з ЛМ та порушенням перистальтики матки, вдалося знизити частоту неплідно­сті в 1,53 разу, шляхом міомектомії. При цьому перебіг вагітності та пологів у жінок після органозберігаючого лікування ЛМ не супроводжувався суттєвим погіршенням в порівнянні з КГ, а також з основними групами без лікування. І навпаки в групі з лейоміомою матки без порушення перистальтики 75%в жінок завагітніли уникаючи невиправданих оперативних втручань. Uterine leiomyoma (UL) is a common disease of the female reproductive system, which adversely affects a woman’s health. The purpose of the study was to analyze the reproductive function in women with uterine leiomyoma, as well as in women after myomectomy. Materials and methods. The study involved 61 patients with UL and infertility for at least 24 months - 1 group. Patients of group 2 are women with UL who planned pregnancy (63 patients). The control group consisted of 36 healthy women, who also planned pregnancy. Patients underwent analysis of the contractile function of the uterus and evaluated the possibility of fertilization. P art of the patients were performed myomectomy. The frequency of pregnancy and its course was monitored. Results of the research and their discussion. A fter the analysis of the contractile function of the uterus, the patients of the first group in whom the criterion of fertility was assessed as unfavorable (n-49) were divided into 2 subgroups. Subgroup 1a - women whounderwent myomectomy n-26 (42.6%) and group 1b - women who have chosen the wait- and-see tactic n-23 (37.7% ). The highest frequency of pregnancies was in the con­trol group - 80.6% (p <0.05). The lowest frequency was expected in groups 2a and 1b, where expectant management was chosen (p <0.05). In group 1a, after the myomectomy, the percentage of women who became pregnant (65.3 % ) approached the control group and group 2b w ithout disrupting the contractile function of the uterus. Conclusions. In women with UL and impaired peristalsis of the uterus, it was possible to reduce the incidence of in fertility by 1.53 tim es, by conservative myomectomy. Moreover, the course of pregnancy and childbirth in women after organpreserving treatm ent of UL was not accompanied by a significant deterioration in comparison with control group, as well as with major groups without treatm ent. And, conversely, in a group with uterine leiomyoma w ithout disturbance of peristalsis, 75% of women became pregnant by avoiding unnecessary surgical interventions.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: лейоміома матки, міомектомія, перистальтика матки, неплідність. uterine leiomyoma,myomectomy, uterine peristalsis, infertility.
Subjects: Obstetrics
Gynecology
Divisions: Departments > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 11 Mar 2019 14:27
Last Modified: 11 Mar 2019 14:27
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3893

Actions (login required)

View Item View Item