Діагностична значемість імуногістохімічних досліджень ендометрія при безплідді у жінок з легкими формами ендометріоза

Алтанець, О.М. and Медведєв, М.В. (2018) Діагностична значемість імуногістохімічних досліджень ендометрія при безплідді у жінок з легкими формами ендометріоза. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Вип. 1 (41). pp. 15-19.

[img]
Preview
Text
Медведєв М.В. Діагностична значимість...pdf

Download (751kB) | Preview

Abstract

Незважаючи на вдосконалення діагностики, ендометріоз діагностують з великим запізненням. Осо­бливого занепокоєння викликає субклінічний ендометріоз у жінок з безпліддям. Несвоєчасне лапароскопічне лікування у відносно безсимптомних жінок призводить до відстрочення настання вагітності, прогресування хвороби та значного зниження фертильності. Мета дослідження - оцінити частоту верифікації діагнозу зовнішнього генітального ендометріозу при «нормальному» та «анормальному» морфотипах еутопічного ендометрію у жінок з безпліддям. Матеріали та методи Обстежено 64 жінки репродуктивного віку з безпліддям. Усім пацієнткам в проліферативній фазі менструального циклу виконана Ріреіі-біопсія ендометрію, в якій вивчалася експресія рецепторів естрогену, прогестерону, ММП-9, ЬеІ-2 та кі-68. Результати дослідження та їх обговорення. У статті представлено результати вивчення комплексу імуногістохімічних маркерів в зразках еу­топічного ендометрію у жінок з ендометріоз асоційованим безпліддям. Визначена чутливість, специфічність, прогностична значимість позитивного та негативного результатів. Також прорахована діагностична точ­ність запропонованого методу. Висновки Комплекс імуногістохімічних маркерів може бути запропонований в якості малоінвазивної маніпуляції для верифікації початкових стадій ендометріозу у жінок з безпліддям. Despite the improvement of diagnosis, endometriosis is diagnosed with great delay. Of particular concern is subclinical endometriosis in women with infertility. Untimely laparoscopic treatment in relatively asymptomatic women leads to post­ponement of onset of pregnancy, progression of the disease and a significant reduction in fertility. The purpose of the study was to evaluate the frequency of verifying the diagnosis of external genital endometriosis in “normal” and “abnormal” morphotypes of eutopic endometrium in women with infertility. Materials and methods 64 women of reproductive age with infertili­ty were examined. All patients in the proliferative phase of the menstrual cycle performed a Pipell-en-dometrium biopsy in which the expression of es­trogen receptors, progesterone, MMP-9, bcl-2 and ki-68 was studied. Results of the research and their discussion The article presents the results of studying the complex of immunohistochemical markers in samples of eutopic endometrium in women with en­dometriosis associated with infertility. Sensitivity, specificity, prognostic significance of positive and negative results are determined. Also calculated di­agnostic accuracy of the proposed method. Conclusions The complex of immunohistochemical mark­ers can be proposed as a minimally invasive manip­ulation for verifying the initial stages of endome­triosis in women with infertility.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: еутопічний ендометрій, ендометріоз, безпліддя, імуногістохімічні маркери. eutopic endometrium, endometriosis, infertility, immunohistochemical markers.
Subjects: Obstetrics
Gynecology
Divisions: Departments > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 12 Mar 2019 08:21
Last Modified: 12 Mar 2019 08:21
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3901

Actions (login required)

View Item View Item