Оптимізація процесу викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” в сучасних умовах

Спіріна, І.Д. and Рокутов, С.В. and Феденко, Є.С. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М. (2018) Оптимізація процесу викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” в сучасних умовах. Медична освіта, № 4. pp. 178-181. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

[img]
Preview
Text
document (7).pdf

Download (130kB) | Preview
Official URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita

Abstract

Мета роботи – аналіз методів та засобів навчання, направлених на оптимізацію викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” на кафедрі психіатрії, загальної та медичної психології Державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”. Основна частина. Враховуючи розповсюдженість психічних розладів в Україні та світі, постала необхідність змінити ставлення у студентів медичних вузів до проблем, якими десятиліттями займалися лише лікарі-психіатри. Для підвищення якості освіти, інтересу до предмета, а також задля розвитку у студентів нестандартного, творчого мислення на кафедрі психіатрії, загальної та медичної психології ДЗ “ДМА” широко застосовуються такі завдання, як кросворди, кейси, в тому числі і відеокейси, рольові ігри. Для оцінки ефективності запропонованих форм оцінки знань студентів було розроблено уніфікований опитувальник. Для виключення суб’єктивності при оцінці цих знань, а також для оптимізації і стандартизації роботи викладачів, введена багаторівнева система навчання і оцінювання, яка заснована на так званих “рівнях навчання” за В. П. Беспальком. Висновок. Постійне вдосконалення процесу викладання дозволяє поглиблювати знання майбутніх лікарів з дисципліни “Психіатрія. Наркологія”. The aim of the work – to analyze the methods and means of training aimed at optimizing the teaching of the discipline of Psychiatry. Narcology at the Department of Psychiatry, General and Medical Psychology, Dnipropetrovsk Medical Academy. The main body. Taking into account that Ukraine has occupied the leading place in the number of mental disorders in Europe for several years, it became necessary to change the attitude of the students of medical universities to the problems that for decades were engaged only by psychiatrists. For improving the quality of education, interest in the subject being studied, as well as for the development of non-standard, creative thinking students at the Department of Psychiatry, General and Medical Psychology of Dnipropetrovsk Medical Academy widely apply such tasks as crossword, cases, including video cases, role-playing games, as well as to determine the effectiveness of the proposed forms of assessment of student knowledge, a uni ed questionnaire was developed. In order to exclude subjectivity in the evaluation of these nobles, as well as to optimize and standardize the work of teachers, a multilevel system of training and evaluation was introduced that is based on the so-called “levels of learning” by V. P. Bespalko. Conclusion. Continuous and unceasing improvement of the teaching process at the Department of Psychiatry, General and Medical Psychology of Dnipropetrovsk Medical Academy allows to deepen the knowledge of future specialists in the discipline of Psychiatry. Narcology.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.11603/me.2414-5998.2018.4.9008
Uncontrolled Keywords: студенти; навчальний процес; психіатрія; наркологія; інноваційні методи навчання; students; educational process; psychiatry; narcology; innovative teaching methods.
Subjects: Psychiatry
Narcology
Teaching method
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 27 Mar 2019 14:57
Last Modified: 27 Mar 2019 14:57
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3964

Actions (login required)

View Item View Item