Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку

Шпонька, І.С. and Шинкаренко, Т.В. (2017) Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку. Morphologia = Морфологія, Т. 11 (№ 3). pp. 39-46. ISSN 1997-9665 (online)

[img]
Preview
Text
Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку.pdf

Download (300kB) | Preview
Official URL: http://www.morphology.dp.ua/

Abstract

Диференційна діагностика дифузних гліальних пухлин головного мозку ускладнена морфологічною подібністю пухлин, які мають різний злоякісний потенціал. Тому метою цього дослідження було оптимізувати діагностику гліальних пухлин головного мозку шляхом визначення диференційних морфологічних критеріїв на підставі вивчення особливостей імуногістохімічної експресії маркерів біологічних властивостей клітин. Проведено аналіз порушень регуляції клітинного циклу (Ki-67, EGFR), апоптозу (p53), репарації ДНК (MGMT), протеолізу навколишньоклітинного матриксу (MMP3 і MMP9), порушень метаболічних процесів (IDH1 R132H), змін ІГХ статусу за протеїніми проміжних філаментів (GFAP, віментину, панцитокератину AE1/AE3), а також параметрів мікроваскулярного руслу в залежності від клініко-морфологічних характеристик дифузних гліом. Визначені імунофенотипи властиві для пухлин різного гістологічного типу та ступеня злоякісності за класифікацією ВООЗ. Дифференциальная диагностика диффузных глиальных опухолей головного мозга затруднена морфологическим сходством опухолей, которые имеют разный злокачественный потенциал. Поэтому целью данного исследования было оптимизировать диагностику глиальных опухолей головного мозга путем определения дифференциальных морфологических критериев на основе изучения особенностей иммуногистохимической экспрессии маркеров биологических свойств клеток. Проведен анализ нарушений регуляции клеточного цикла (Ki-67, EGFR), апоптоза (p53), репарации ДНК (MGMT), протеолиза внеклеточного матрикса (MMP3 и MMP9), нарушений метаболических процессов (IDH1 R132H), изменений ИГХ статуса по белкам промежуточных филаментов (GFAP, виментина, панцитокератина AE1/AE3), а также параметров микроваскулярного русла в зависимости от клинико-морфологических характеристик диффузных глиом. Определены иммунофенотипы характерные для опухолей различного гистологического типа и степени злокачественности по классификации ВОЗ. Differential diagnostics of diffuse gliomas is complicated by the morphological similarity of tumors that have a different malignant potential. Objective. Therefore, the aim of this study was to optimize the diagnostic morphological criteria of glial brain tumors on the basis of studying the immunohistochemical expression of markers of biological properties of cells. Methods. Range of primary antibodies (Ki-67, EGFR, p53, MGMT, MMP3, MMP9, GFAP, vimentin, cytokeratin AE1/AE3, IDH1 R132H) was used for IHC. Contingency tables were analyzed with Fisher's exact test. Spearmen rank coefficient was computed to identify a relationship between morphometric parameters and tumor Grade. Results. Authors have analyzed cell kinetics, apoptosis, DNA repair, proteolysis of extracellular matrix, metabolic disorders, and changes in the expression of intermediate filaments, angiogenesis. Immunophenotypes were defined for adult glial tumors (Grade II, Grade III and Grade IV; astrocytic and oligodendroglial gliomas). Morphological differential criteria were proposed. Conclusion. Immunophenotype characteristics of tumors of different histological type and WHO Grade were determined.

Item Type: Article
Additional Information: Citation: Shpon‘ka ІS, Shynkarenko TV. Complex immunohistochemical analysis of diffuse gliomas of the brain. Morphologia. 2017;11(3):39-46. Ukrainian.
Uncontrolled Keywords: дифузна гліома, імуногістохімія, діагностика, індекс проліферації, ангіогенез, проміжний філамент, матриксна металопротеїназа; диффузная глиома, иммуногистохимия, диагностика, индекс пролиферации, ангиогенез, промежуточный филамент, матриксная металлопротеиназа; diffuse glioma, immunohistochemistry, diagnostics, proliferation index, angiogenesis, intermediate filament, matrix metalloproteinase.
Subjects: Pathological anatomy
Divisions: Departments > Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 02 May 2019 13:57
Last Modified: 02 May 2019 13:57
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4039

Actions (login required)

View Item View Item