Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань

Литвин, К.Ю. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Волікова, О.О. (2018) Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, Т. 33 (№ 2). pp. 19-25. ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online)

[img]
Preview
Text
Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань.pdf

Download (213kB) | Preview

Abstract

Мета роботи — вивчити вплив демографічних, епідеміологічних та генетичних факторів на перебігВІЛ-інфекції та маніфестацію неврологічних захворювань.Матеріали та методи. У дослідження залучено 70 пацієнтів із 4-ю клінічною стадією ВІЛ-інфекції,госпіталізованих у міську клінічну лікарню № 21 м. Дніпра і у відділення Обласного центру профілакти-ки та боротьби зі СНІДом. Усі вони мали вік від 24 до 61 року, в середньому — (38,91 ± 0,87) року.Пацієнтів розподілено на дві групи. До першої групи увійшов 31 хворий з неврологічними захворюван-нями, зокрема з церебральним токсоплазмозом, туберкульозним менінгітом, бактеріальним стафілококо-вим менінгітом, грибковим менінгітом та ВІЛ-енцефалопатією. Другу групу склали 39 пацієнтів із інши-ми захворюваннями, індикаторними для 4-ї клінічної стадії ВІЛ, але без ураження нервової системи.Генетичне дослідження передбачало типування алелей DRВ1 за методом полімеразної ланцюговоїреакції (ПЛР) — варіантом сиквенс-специфічних праймерів (PCR-SSP). Використовували набори«HLA-ДНК-ТЕХ» для типування генів DRВ1 виробництва «ДНК-Технологія» (РФ). Дослідженняпроводили за згодою пацієнтів. Кількість Т-лімфоцитів CD4+ та ВІЛ РНК плазми крові враховували вперіод маніфестації опортуністичних захворювань (дані з медичних карток).Результати та обговорення. У більшості випадків патологію центральної нервової системи (ЦНС)виявляли у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі глибокої імуносупресії та високого вірусного навантажен-ня ВІЛ РНК, про що свідчать зворотний зв’язок між маніфестацією неврологічних виявів і кількістюСD4 Т-лімфоцитів — rs = – 0,31 (p < 0,01), а також пряма кореляція з показником вірусного наванта-ження ВІЛ РНК у крові — rs = +0,32 (p < 0,01).Зауважено вищі шанси щодо розвитку неврологічних захворювань у жінок, інфікованих ВІЛ, ніж учоловіків, — OR 3,52 (95 % CI 1,28—9,73); p = 0,015 FET.У разі статевого шляху передачі ВІЛ спостерігалася вища частота розвитку захворювань нервовоїсистеми (відповідно 61,3 і 28,2 %; р = 0,008 FET), що, імовірно, пов’язане з гендерним показником(жінки частіше заражаються ВІЛ статевим шляхом).Встановлено тенденції щодо збільшення серед хворих з ВІЛ-асоційованими захворюваннями ЦНСпорівняно з іншими опортуністичними захворюваннями носіїв алелей DRB1*01 — відповідно 38,7 і15,4 % (р = 0,032 FET) та DRB1*16 — 32,3 і 17,9 % (р = 0,262 FET). Водночас при наявності алелейDRB1*04, DRB1*11, DRB1*13 ураження ЦНС спостерігалися рідше, ніж інша ВІЛ-асоційована патоло-гія, що також мало характер тенденції (p > 0,05) і потребувало уточнення.Вказані тенденції щодо збільшення ризику розвитку неврологічних захворювань у носіїв алеляDRB1*01 були вірогідними у ВІЛ-інфікованих чоловіків (53,8 %; р < 0,05), а алеля DRB1*16 — у жінок(38,9 %; р < 0,05). Виразні асоціації з опортуністичними захворюваннями іншої етіології виявлено ужінок, носіїв алелей гена DRB1*11 (72,7 %; p < 0,05) і гена DRB1*04 (36,4 %; p = 0,054 FET), а у чоло-віків — з фенотипом DRB1*13 (25,0 %; p = 0,077 FET).Висновки. Таким чином, високий ризик розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань спо-стерігається у жінок у разі сексуальної трансмісії ВІЛ та може бути пов’язаний з алелями DRB1*01 іDRB1*16. Спостерігається тенденція до певної протекторної дії відносно розвитку неврологічної пато-логії за наявності алелей DRB1*04, DRB1*11, DRB1*13, що потребує подальшого дослідження.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ВІЛ-інфекція, ВІЛ-асоційовані неврологічні захворювання, предиктори, генотип, алелі HLA-DRВ1.
Subjects: HIV infection
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Depositing User: Ирина Медведева
Date Deposited: 14 Jun 2019 10:51
Last Modified: 14 Jun 2019 10:51
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4114

Actions (login required)

View Item View Item