Дослідження лінії ліквідусу на діаграмі стану Fe-В

Філоненко, Н.Ю. (2018) Дослідження лінії ліквідусу на діаграмі стану Fe-В. East european journal of physics, 4. pp. 87-92.

[img]
Preview
Text
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЇ ЛІКВІДУСУ НА ДІАГРАМІ СТАНУ Fe-B.pdf

Download (802kB) | Preview

Abstract

У роботі встановлено температуру кристалізації розплаву системи Fe-В в залежності від вмісту бору та вивчено термодинамічні властивості фаз, що містять бор. Дослідження проводили на сплавах з вмістом бору 2,0-4,2,0 % (мас.), решта – залізо. Виплавку сплавів системи Fe-В проводили в печі в алундових тиглях в атмосфері аргону. Швидкість охолодження сплавів після лиття складала 10 К/с. Для визначення структурного стану сплавів використовували мікроструктурний, рентгеноструктурний та диференційний термічний аналізи. У роботі за результатами експериментальних даних для сплавів системи Fe-В було визначено температури їх кристалізації в залежності від вмісту бору в сплаві. Окрім цього, визначено, що евтектичне перетворення γ-Fe+Fe2B відбувається при температурі 1441 К та вмісті бору 3,8 % (мас.). Для визначення термодинамічних функцій фаз використовувався квазіхімічний метод. З урахуванням внеску наближення першого ступеня високотемпературного розвинення термодинамічного потенціалу було отримано вирази для вільної енергії розплаву бінарного сплаву Fe-В, аустеніту, легованого бором, та бориду Fe2В. Отримані вирази для вільної енергії та хімічного потенціалу розплаву бінарного сплаву Fe-В, аустеніту та бориду Fe2В дозволили визначити розташування лінії ліквідусу на діаграмі стану Fe-В. Проведені в даній роботі розрахунки дали змогу отримати числові значення температури кристалізації сплаву в залежності від вмісту бору, визначити температуру евтектичного перетворення γ-Fe+Fe2B та вміст бору в сплаві, при якому відбувається це перетворення. Використаний у даній роботі підхід робить можливим надання найбільш повного з термодинамічної точки зору опису процесу кристалізації та евтектичного перетворення. Отримані результати розрахунків досить добре узгоджуються з експериментальними даними.In this paper we determine the crystallization temperature of a melt of the Fe-B system depending on the boron content and. The thermodynamic properties of the boron-bearing phases are studied. The investigation was performed for alloys with the boron content of 2.0-4.2.0% (wt.), the rest is iron. The smelting of Fe-B system alloy was carried out in a furnace in alundum saggers in the argon atmosphere. The cooling rate of as-cast alloys was 10 K/s. To ascertain the structural condition of alloys we used the microstructure analysis, the differential thermal and the X-ray structural analyses. In the paper, based on experimental data for the Fe-B alloys, we determined the crystallization temperatures of alloys under consideration, depending on the content of boron in the alloy. In addition, we revealed that the γ-Fe+Fe2B eutectic transformation occurs at the temperature of 1441 K and at the boron content of 3.8% (wt.). To determine the thermodynamic functions of the phases we used the quasi-chemical method. With accounting for the contribution of the first degree approximation of the high-temperature expansion for the thermodynamic potential we derived expressions for the free energy of the melt of the binary Fe-B alloy, the boron-doped austenite and the Fe2B boride. The expressions obtained for the free energy potential and the chemical potential of the melt of the binary Fe-B alloy, the austenite and the Fe2B boride enable to obtain the Fe-В phase diagram liquidus boundaries. The calculations performed in this paper made it possible to obtain the numerical values of the crystallization temperature of the alloy, depending on the boron content, and to determine the temperature of the γ-Fe+Fe2B eutectic transformation and the boron content, at which this transformation takes place in the alloy. Such an approach allows describing most completely from the thermodynamic point of view the crystallization process and the eutectic transformation. The results of the calculations obtained in this paper are in good agreement with the experimental data.

Item Type: Article
Additional Information: DOI:10.26565/2312-4334-2018-4-10
Uncontrolled Keywords: розплав, перегрів сплаву вище лінії ліквідусу, сплави системи Fe-В, борид заліза Fe2В, melt, overheating of alloy above the liquidus line, Fe-В system alloys, Fe2В iron boride.
Subjects: Physics
Divisions: Departments > Department of Medical and Biological Physics and Informatics
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 25 Nov 2019 09:00
Last Modified: 25 Nov 2019 09:15
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4572

Actions (login required)

View Item View Item