Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

Колісник, Н.С. and Марченко, Н.А. and Чабаненко, Д.В. and Стаднік, О.І. and Фрейвальд, В.А. (2018) Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”. Медична освіта, № 4. pp. 81-84. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

[img]
Preview
Text
Колісник Н.С. Організація....pdf

Download (209kB) | Preview

Abstract

Мета роботи – проаналізувати методи та засоби навчання, направлені на поліпшення викладання предмета “Фтизіатрія”, які застосовуються на кафедрі фтизіатрії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”. Основна частина. В умовах несприятливої епідемічної ситуації та надання переваг амбулаторним моделям лікування хворих на туберкульоз в Україні виникає необхідність вдосконалювати викладання навчального матеріалу студентам-медикам на кафедрах вищих навчальних закладів. Типовий навчальний план і навчальні програми виділяють обмежену кількість годин для оволодіння дисципліною “Фтизіатрія”, віддаючи перевагу самостійній аудиторній та позааудиторній роботі студентів. Тому викладачі кафедри фтизіатрії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” проводять постійний пошук сучасних методів викладання дисципліни, які сприятимуть покращенню засвоєння теоретичного і практичного матеріалу. Під час практичних занять застосовуються інтерактивні методики у вигляді рольових ігор, дискусій, роботи в групах, та допоміжний матеріал, який заохочував студентів до вивчення дисципліни. Студенти із задоволенням беруть участь в обговоренні різних ситуаційних задач, що дозволяє поглибити їх клінічне мислення та оцінити засвоєний теоретичний матеріал. Для індивідуальної роботи розроблені практикуми з самостійної роботи для студентів 4 курсу, які включають клінічні задачі з рентгенограмами, тести різного ступеня складності, задачі, малюнки та кросворди. Завдання вимагають від студента пошуку відповідей у додатковій літературі, таким чином покращуючи знання з предмета. Висновок. Підвищення зацікавлення студентів-медиків у вивченні дисципліни “Фтизіатрія” поліпшить якість надання медичної допомоги пацієнтам у майбутньому. The aim of the work – to analyze the methods and ways of training to improve teaching Phthisiology, which applied at the Department of Tuberculosis of State Establishment “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”. The main body. In the conditions of an unfavorable epidemic situation and providing advantages to outpatient models of treatment of tuberculosis patients in Ukraine, there is a need to improve the teaching of the material of Phthisiology discipline to medical students at the departments of higher educational institutions. Typical educational plans and academic programs allocate a limited number of hours for mastering the discipline, so the teachers of the Department of Phthisiology of the State Establishment “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine” have improved the approaches and methods of teaching tuberculosis giving preference to independent classroom and extra-curricular work for students. Therefore, teachers of the Department of Phthisiology of Dnipropetrovsk Medical Academy conduct a constant search for modern methods of teaching discipline, which will contribute to improving the learning of theoretical and practical material. During practical classes, interactive techniques are used in the form of role-plays, discussions, group work, and auxiliary material that encourages students to study discipline. Students are pleased to participate in the discussion of various situational tasks, which allow them deepening their clinical thinking and evaluate the learned theoretical material. Self-study workshops for 4-year students have been developed for individual work, which include clinical problems with X-rays, tests of varied degrees of difficulty, tasks, drawings and crossword puzzles. Tasks require the student to find answers in additional literature, that improving the knowledge of the subject. Conclusion. Increasing the interest of medical students to the study of the Phthisiology discipline will improve the quality of medical care for patients in the future.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.11603/me.2414-5998.2017.4.8294
Uncontrolled Keywords: туберкульоз; фтизіатрія; навчальний процес; самостійна робота. tuberculosis; Phthisiology; educational process; individual work.
Subjects: Teaching method
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 2 and phthisiology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 10 Jan 2020 07:50
Last Modified: 10 Jan 2020 07:50
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4754

Actions (login required)

View Item View Item