Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних епітеліальних і гранульозоклітинних пухлин яєчників

Савченко, О.А. and Шпонька, І.С. and Скорик, В.Р. and Савченко, П.В. (2019) Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних епітеліальних і гранульозоклітинних пухлин яєчників. Патологія = Pathologia, 2. pp. 155-163. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

[img]
Preview
Text
177078-394356-1-PB.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Серед онкологічних захворювань рак яєчників – у першій десятці за поширеністю, посідаючи 7 місце, та в першій п’ятірці за летальністю, посідаючи 4 місце. Ці факти пояснюються відсутністю специфічних клінічних проявів, що зумовлює діагностування процесу на пізніх його стадіях із часто метастатичним ураженням, а також постає проблема точної верифікації діагнозу. Мета роботи – формування комплексу диференційно-діагностичних морфологічних критеріїв верифікації злоякісних новоутворень яєчників, спираючись на останні міжнародні класифікації та особливості практичної онкоморфології в Україні. Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз 115 злоякісних новоутворень яєчників, серед них – 67 випадків карцином різних видів і 48 випадків гранульозоклітинних пухлин, передбачав оцінювання гістологічних, імуногістохімічних особливостей із наступним статистичним опрацюванням результатів. Результати. У всіх групах карцином і гранульозоклітинних пухлин виявили сукупності різних гістологічних ознак, а також їхні комбінації між собою та з особливостями імунофенотипів досліджених новоутворень. Ці дані дали змогу говорити про діагностичне значення кожного показника для злоякісних пухлин яєчників, що досліджували. Серед гістологічних характеристик найбільше значення мали наявність у відсотковому співвідношенні макро- та мікропапіл, фолікулярних/ гландулярних структур, ступінь виразності поліморфізму, показник мітотичної активності, осередки некрозу. Серед панелі імуногістохімічних антитіл – фракції цитокератинів (панцитокератин АЕ1/АЕ3, цитокератин 7, цитокератин 20), характер забарвлення на р53, WT-1, ЕМА та віментин, проте р > 0,05 за всіма показниками. Висновки. Аргументована необхідність використання залежно від комбінації гістологічних критеріїв специфічної панелі ІГХ антитіл, що підтверджено статистично. Для диференціації між НСК і ВСК ключовими є характер папілярних структур, мітотична активність, поліморфізм та експресія р53. ГрПЯ мали особливий фенотип Vimentin+/ Calretinin+/ PanCK+ (фокально).Among cancers the ovarian cancer is one of the top ten in prevalence occupying the 7th place and one of the first five in mortality occupying the 4th place. These facts are explained, on the one hand, by the absence of specific clinical manifestations, which causes the diagnosis of the process at its later stages with a frequent metastatic lesion. On the other hand, there is a problem of reliable verification of the diagnosis. The purpose of the study is to improve the complex of differential diagnostic morphological criteria for malignant neoplasms of the ovaries verification, which is based on the latest international classifications and features of practical oncomorphology in Ukraine. Methods. Retrospective analysis of 115 malignant ovarian tumors (where 67 cases of different types carcinomas and 48 cases of granulosa cell tumor were included) contained assessment of histological, immunohistochemical characteristics followed by statistical processing of the results. Results. Received data made it possible to state the diagnostic value of each feature for the studied malignant tumors of the ovaries. Among the histological characteristics the most important were: macro- and micropapillas, follicular / glandular structures, polymorphism degree, mitotic activity, cell necrosis. Among the panel of immunohistochemical antibodies the fractions of cytokeratins (pancytoceratin AE1 / AE3, cytokeratin 7, cytokeratin 20), p53, WT-1, EMA and vimentin were mentioned. However, P > 0.05 for all the indicators. Conclusions. The necessity of using is based on a combination of histological criteria for a specific panel of IgG antibodies, which is statistically confirmed. Presence of papillary structures, mitotic activity, polymorphism and expression of p53 are clue for differentiation between HGSC and LGSC. Granulosa cell tumors had a special phenotype Vimentin + / Calretinin + / PanCK + (focally).

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.14739/2310-1237.  2019.2.177078
Uncontrolled Keywords: рак яєчників,  гранульозо-клітинні  пухлини, гістологічні  особливості  пухлини,  імуногістохімія,ovarian cancer,  granulosa cell  tumors, histological  type of neoplasm,  immunohistochemistry.
Subjects: Pathological anatomy
Divisions: Departments > Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:01
Last Modified: 11 Jan 2020 08:01
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4766

Actions (login required)

View Item View Item