Карциноми невідомої первинної локалізації з ізольованим одно-стороннім ураженням пахвових лімфатичних вузлів у жінок

Пославська, О.В. and Шпонька, І.С. and Гриценко, П.О. and Савченко, П.В. (2018) Карциноми невідомої первинної локалізації з ізольованим одно-стороннім ураженням пахвових лімфатичних вузлів у жінок. Морфологія = Morphologia, 3. pp. 127-132. ISSN 1997-9665

[img]
Preview
Text
Карциноми невідомої первинної.pdf

Download (918kB) | Preview

Abstract

Серед найбільш важливих досягнень останніх десятиріч у розумінні біології раків невідомої первинної локалізації було виявлення сприятливих клінікопатологічних підгруп (фенотипів), що зустрічаються в 10-20%. Жінки з карциномою молочної залози, що уражує тільки пахвові лімфатичні вузли, являють собою порівняно рідку когорту пацієнтів, які мають перспективи довгострокового виживання. Матеріали і методи. В роботі проведено ретроспективний аналіз характеристик біопсійного матеріалу 29 пацієнток з ураженням ізольованих однобічних пахвових лімфатичних вузлів без відомої первинної локалізації, віком від 32 до 86 років (середнє 61,52±14,42; медіана 60) й 48 спостережень післяопераційного матеріалу пацієнток з первинною пухлиною молочної залози, віком від 30 до 89 років (середнє 55,43±12,19; медіана 56) за період 2015 – 2017 рр. Результати дослідження. Дослідження карцином невідомої первинної локалізації з ураженням ізольованих однобічних пахвових лімфатичних вузлів у жінок виявило значну перевагу Сytokeratin, Рan АЕ1,АЕ3+ / цитокератин 7+/ ER+/ PGR+/ Her-2-new- випадків метастатичних карцином фенотипу молочної залози. Подібно до первинних пухлин молочної залози, метастатичні карциноми мали морфологічну будову і показники площини, периметру та круглості ядер (всі р>0,05), але відрізнялися розподілом фенотипів за комбінацією прогностичних маркерів «золотого стандарту» ER, PGR, Her-2-new (р=0,03746). Висновки. З падінням ступеня диференціювання первинні та метастатичні АК молочної залози можуть набувати «три-негативного» статусу, що з огляду на високі відсотки низькодиференційованих аденокарцином і недиференційованих раків серед спостережень (28% і 10% відповідно), потребує розширення ІГХ панелі органоспецифічними маркерами молочної залози та маркерами виключення.Background. Among the most important achievements of recent decades in understanding the biology of cancers of unknown primary localization was the finding of favorable clinical and pathological subgroups occurring in 1020%. Women with metastatic breast carcinoma, which affects only the axillary lymph nodes, represent a relatively small cohort of patients with long-term survival prospects. Objective. The aim is to investigate the complex of morphological, immunohistochemical and morphometric characteristics of carcinomas of unknown primary localization with lesions of isolated unilateral axillary lymph nodes in women in comparison with primary breast tumors to improve diagnostic algorithms. Methods. A retrospective analysis of the characteristics of biopsy material of 29 patients with unilateral lesion of isolated axillary lymph nodes without known primary tumor localization at the age of 32 to 86 years (mean 61.52 ± 14.42, median 60) and 48 observations of the postoperative material of patients with primary a breast tumor at the age of 30 to 89 years (mean 55.43 ± 12.19, median 56) for the period 2015 - 2017. Results. Carcinoma of unknown primary localization with unilateral lesion of isolated axillary lymph nodes in women revealed a significant advantage of Cytokeratin, Pane AE1, AE3 + / cytokeratin 7 + / ER + / PGR + / Her-2-new cases of metastatic carcinomas with the mammary phenotype. Like the primary breast tumors, the metastatic carcinomas had a morphological structure, as well as the area, perimeter and roundness of the nuclei (all p <0.05), but differed in the phenotypic distribution of the combination of prognostic markers of the "gold standard" ER, PGR, Her-2- new (p = 0.03746). Conclusions. With the decrease in the degree of differentiation, the primary and metastatic AK of the mammary gland can acquire a "triple-negative" status, given the high percentages of adenocarcinomas and undifferentiated cancers among the observations (28% and 10%, respectively), the immunohistochemical panel needs to be expanded with organ-specific breast markers and exclusion markers.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.127-132
Uncontrolled Keywords: раки без первинної локалізації, ізольоване ураження пахвових лімфатичних вузлів, СК7,ЕР, cancer unknown primary site, isolated lesion of axillary lymph nodes, CK7, ER.
Subjects: Pathological anatomy
Divisions: Departments > Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 14 Jan 2020 09:02
Last Modified: 14 Jan 2020 09:02
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4769

Actions (login required)

View Item View Item