Роль первинної ланки в організації профілактичних заходів, заснованих на доказах

Лехан, В.М. and Крячкова, Л.В. and Колесник, В.І. and Гриценко, Л.О. (2018) Роль первинної ланки в організації профілактичних заходів, заснованих на доказах. Семейная медицина= Сімейна медицина, 5. pp. 27-31. ISSN 2307-5112

[img]
Preview
Text
Роль первинної ланки в організації профілактичних заходів, заснованих на доказах.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Мета роботи. На підставі думок керівників закладів ПМД оцінити роль первинної ланки у організації профілактичних заходів, заснованих на доказах. Матеріали та методи. Дослідження проводилося серед 52 організаторів охорони здоров’я Дніпропетровської області, які працюють у закладах первинного рівня. Застосовувалася самостійно розроблена анкета. Обробка результатів проводилася за допомогою стандартних статистичних процедур.Результати. Опитані респонденти виявилися достатньо обізнаними у питаннях щодо доказовості найрозповсюдженіших скринінгових тестів. Ступінь обізнаності керівників закладів ПМП щодо профілактичних обстежень з доведеною ефективністю корелює з використанням їх у повсякденній практиці (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ=0,38; р<0,05). При організації профілактичних заходів на первинному рівні, за твердженням більшості опитаних керівників (92,3 %), спираються переважно на клінічні протоколи за певними нозологіями. Перелік профілактичних медичних обстежень, затверджений новим порядком надання ПМД використовується ще не достатньо активно (38,5 %). Це зумовлено як браком наявної нормативної інформації для проведення ефективного скринінгу (42,3 % опитаних) так і певною невідповідністю положень нормативного акту рекомендаціям USPSTF.Висновки. В умовах недосконалості нормативної бази щодо скринінгових досліджень, заснованих на доказах, необхідно запроваджувати новий підхід до організації та проведення профілактичних заходів в рамках парадигми доказової профілактики. Реалізація доведено ефективних превентивних заходів повинна здійснюватися на рівні первинної медичної допомоги, при її активній участі та координуючій ролі, колаборації із сектором громадського здоров’я і e-Health.The concept of evidence-based prevention is widespread, the embodiment of which is envisaged at the level of primary medical care (PMP), which determined the relevance of the study. The objective: is to evaluate assess the role of the primary level in the organization of preventive measures based on evidence based on the opinions of the heads of the PMP institutions. Materials and methods. The research was conducted among 52 organizers of primary health care in the Dnipropetrovsk region. Used independently developed questionnaire. Processing of the results was carried out using standard statistical procedures. Results. The respondents were fairly knowledgeable about the evidence for common screening tests. The degree of awareness of the managers of PMP institutions in conducting preventive examinations with proven effectiveness correlates with their use in everyday practice (Spearman’s correlation coefficient ρ=0,38; p<0,05). When organizing preventive measures at the primary level, according to the majority of the interviewed managers (92,3%), they rely mainly on clinical protocols for certain ontologies. The list of preventive medical examinations, approved by the new procedure for the provision of PMP, is still not actively used (38,5%). This is due both to the shortcomings of the existing regulatory information on conducting effective screening (42,3% of respondents) and to a certain inconsistency of the provisions of the regulatory act with the USPSTF recommendations. Conclusions. In the conditions of imperfection of the regulatory framework for screening research based on evidence, it is necessary to introduce a new approach to the organization and conduct of preventive measures in the paradigm of evidence-based prevention. The implementation of proven effective preventive measures should be implemented at the level of primary health care, with its active participation and coordinating role, collaboration with the public health and e-Health.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: первинна медична допомога, доказова профілактика, соціологічне опитування, скринінг,primary medical care, evidence-based prevention, sociological survey, screening.
Subjects: Social medicine, organization and health economics
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 20 Feb 2020 07:52
Last Modified: 20 Feb 2020 07:52
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4994

Actions (login required)

View Item View Item