Прогнозування інфікування скупчень, вірогідності їх розвитку та ризику оперативного втручання при некротичному панкреатиті

Десятерик, В.І. and Крикун, М.С. (2017) Прогнозування інфікування скупчень, вірогідності їх розвитку та ризику оперативного втручання при некротичному панкреатиті. Харківська хірургічна школа, № 5-6 (86-87). pp. 54-59. ISSN 2308-7005

[img]
Preview
Text
ХХШ_5-6_2017_Десятерик_Крикун_гранки.pdf

Download (512kB) | Preview
Official URL: http://surgical-school.com.ua

Abstract

Було обстежено 62 пацієнта. У відповідності до поставлених задач, пацієнтів було розподілено на 2 групи. Основну групу дослідження склали 30 (48,38 %) пацієнтів, яким за показаннями використовували КТ та була використана класифікація гострого панкреатиту у відповідності з Переглядом Атланта 2012. Групу порівняння склали 32 пацієнта (51,62 %), у них була використана класифікація Атланта 1992 р. Аналіз на однорідність основної групи та контрольної групи показав, що при розподілі хворих по групах залежно від віку та статі істотних відмінностей не виявлено (р>0,05), що вказує на їх коректну спів ставність та можливість порівняння для виявлення розбіжностей за іншими параметрами. Порогове прогностичне значення лімфоцитів для прогнозування визначалися за оптимальною точкою відсікання (optimal cut-off point) ROC-кривої. Щодо прогнозу інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини у хворих на ГП критичним значення рівня лімфоцитів за оптимальною точкою відсікання є ≤16 %, для інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини – ≤15 %, для необхідності оперативних втручань – ≤15 %ґ Враховуючи розрахунок точки відсікання на рівні ≤15 % лімфоцитів, можна виділити таку шкалу для прогнозування інтра- та перипанкреатичних скупчень, їх інфікування та вірогідності проведення оперативного втручання. До 5 % – дуже високий ризик, від 5 до 12 % – високий, від 12 до 15 % – помірнийґ Визначення рівня лімфоцитів дозволяє прогнозувати ймовірність виникнення інтра- та перипанкреатичних скупчень, їх інфікування та вірогідності проведення оперативних втручань та заслуговує на подальше вивчення та впровадження в клінічну практику. 62 patients were examined. In accordance with the tasks, the patients were divided into 2 groups. Them a in group of the study consisted of 30 (48,38%) patients who used CT for in dications and used the classification of acute pancreatitis according tot he Atlanta Review 2012. A comparison group comprised 32 patients (51.62%), they used the Atlanta 1992 classification Analysis of the homogeneity of the main group and the control group showed that in the distribution of patients in groups, depending on age and sex, no significant differences were detected (p> 0.05). Which indicates their correctness and comparability for discrepancies in other parameters. The threshold prognostic value of lymphocytes for prediction was determined by the optimal cut-off point of the ROC-curve. With regard tot he prediction of in traperitonealand peripanactic fluid collections, the critical value oft he level of lymphocytes at the optimum cut-off point is ≤ 16%, for the infection of the intra- and peri-pancreatic collections ≤ 15%, for surgical interventions ≤ 15%. Taking in to account the calculation oft he cut-off point at the level of ≤15% of lymphocytes, we canal locate such a scale for prediction of intra-and-peripancreaticcollections, the irinfection and probabilities of surgical intervention. Up to 5% - very high risk, from 5% to 12% - high, from 12% to 15% - moderate. Determination of the level of lymphocytes can predict the probability of occurren ceofintra-and-peripancreatic collections, the irinfection and the probabilities of surgical in trepanations and deserves further study and implementation in clinical practice.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: гострий панкреатит, місцеві ускладнення, прогнозування. acute pancreatitis, local complications, prognosis.
Subjects: Surgery
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Surgery №3 traumatology and orthopedics FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 12 Mar 2020 08:01
Last Modified: 12 Mar 2020 08:01
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5125

Actions (login required)

View Item View Item