Можливості комп’ютерної томографії для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту згідно з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012)

Десятерик, В.І. and Крикун, М.С. and Францев, В.П. (2018) Можливості комп’ютерної томографії для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту згідно з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012). Клінічна хірургія, Т. 85 (№ 2). pp. 9-11. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

[img]
Preview
Text
document-2.pdf

Download (114kB) | Preview
Official URL: http: //hirurgiya.com.ua

Abstract

Мета. Вивчити діагностичну цінність комп’ютерної томографії (КТ) щодо змін, пов’язаних з розвитком інтра– та перипанкреатичних скупчень, згідно з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012), для своєчасного доповнення чи зміни лікувальної тактики. Матеріали і методи. Обстежені 62 пацієнти. Всі пацієнти розділені на дві групи: основну і порівняльну. До основної групи увійшли 30 (48,38%) пацієнтів, що перебували в клініці у 2014–2016 рр. Цим хворим за показаннями проводили КТ, а гострий панкреатит (ГП) класифікували у відповідності з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012). До порівняльної групи увійшли 32 (51,62%) пацієнти, яких спостерігали у 2011–2013 рр., у них використана перша класифікація (Атланта, 1992), а КТ проводили не системно. Результати. КТ має відмінні діагностичні можливості щодо виявлення інтра– та перипанкреатичних скупчень рідини у хворих з ГП: чутливість – 84,62%, специфічність – 100%, площа під ROC–кривою – 0,923 (р < 0,001). Оптимальний результат діагностики інтра– та перипанкреатичних скупчень рідини у хворих з ГП отримано при комплексному застосуванні разом лабораторних даних і клінічних симптомів та КТ: чутливість – 96,15%, специфічність – 100%, площа під ROC–кривою – 0,962 (р < 0,001). Висновки. В переглянутій класифікації (Атланта, 2012) передбачене раннє використання КТ з метою своєчасного виявлення місцевих ускладнень некротичного панкреатиту, що дає додаткові можливості для корекції лікувальної тактики. Використання КТ разом з клінічними та лабораторними даними для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту покращує діагностичні можливості кожного з цих методів, а в сукупності вони в цілому підвищують чутливість діагностичного комплексу до 96,15%. Objective. To investigate diagnostic validity of computed tomography (CT), concerning changes, connected with development of іntra– and peripancreatic accumulations, in accordance to the revised classification (Аtlanta, 2012), for a timely addition or change in tactics of treatment. Маterials and methods. There were 62 patients examined. All the patients were divided on two groups: the main and the comparison one. Into the main group 30 (48.38%) patients were included, who were admitted to Clinic in 2014–2016 yrs. In these patients CT was performed in accordance to indications established, аnd an acute pancreatitis (AP) was classified in accordance to the revised classification (Аtlanta, 2012). The comparison group have consisted of 32 (51.62%) patients, who were observed in 2011–2013 yrs, in them the first classification was applied (Аtlanta, 1992), аnd CТ was conducted not in a systemic way. Results. CТ has excellent diagnostic possibilities concerning revealing of іntra– and peripancreatic fluid accumulations in patients, suffering an AP: sensitivity – 84.62%, specificity – 100%, the square under ROC–curve – 0.923 (р < 0.001). Оptimal diagnostic result of the іntra– and peripancreatic fluid accumulations in patients, suffering AP, was obtained while complex application of all laboratory data, clinical symptoms and CТ: sensitivity – 96.15%, specificity – 100%, square under ROC–curve – 0.962 (р < 0.001). Conclusion. In the revised classification (Аtlanta, 2012) an early application of CТ, aiming for timely revealing of local complications of necrotic pancreatitis is implemented, giving additional possibilities for the treatment tactics correction. Complex application of all laboratory data, clinical symptoms and CТ for diagnosis of local complications of necrotic pancreatitis improves diagnostic possibilities of every one of this methods, enhancing in total sensitivity of diagnostic complex up to 96.15%.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.02.09
Uncontrolled Keywords: гострий панкреатит; місцеві ускладнення; комп’ютерна томографія. acute pancreatitis; local complications; computed tomography.
Subjects: Gastroenterology
Diagnostics
Surgery
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Surgery №3 traumatology and orthopedics FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 13 Mar 2020 09:12
Last Modified: 13 Mar 2020 09:12
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5143

Actions (login required)

View Item View Item