Опороформувальні остеокорегувальні оперативні втручання у хворих із синдромом діабетичної стопи

Бєсєдін, О.М. and Косульников, С.О. and Тарнапольський, С.О. and Кравченко, К.В. and Карпенко, С.І. (2018) Опороформувальні остеокорегувальні оперативні втручання у хворих із синдромом діабетичної стопи. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, № 4 (64). pp. 24-28. ISSN 2519-2582 (Online), ISSN 1818-1384 (Print)

[img]
Preview
Text
Клін. ендокр. та енд. хір.18 №4.pdf

Download (333kB) | Preview
Official URL: http://jcees.endocenter.kiev.ua/

Abstract

В Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості хворих на цукровий діабет та на таке ускладнення як синдром діабетичної стопи. Відповідно зростає кількість хворих, яким виконано ампутації нижніх кінцівок на різних анатомічних рівнях. Зважаючи на досить велику кількість хворих, яким виконані ампутації переднього відділу стопи із формуванням патологічної кукси, автором виділені основні причини цього та шляхи їх подолання. Серед основних є відсутність адекватної системи кабінетів діабетичної стопи та протезного забезпечення хворих. Для поліпшення результатів лікування невропатичних виразок за умови відсутності ортопедичного взуття запропонована методика субкапітулярної остеотомії плеснової кістки на чітко визначеній відстані на межі дистальної та медіальної частини під прямим кутом. З метою уникнення відведення дистального відділу стопи та збереження опороздатності стопи при ампутації її переднього відділу нами розроблена методика остеокорегувальної ахілотомії. У подальшому з метою корекції підошвової флексії та супінації стопи після виконання остеокорегувальної ахілотомії нами запропоновано транспозицію сухожилля переднього великогомілкового м'яза та його фіксацію до кубоподібної і латеральної клиноподібної кісток. Ортопедичний захист стоп проводився за допомогою Total Contact Cast пов'язок у знімному варіанті. Виконання запропонованих опороформувальних остеокорегувальних оперативних втручань дозволило ліквідувати пресорну невропатичну виразку підошви та сформувати опороздатну куксу стопи у хворих із синдромом діабетичної стопи. The number of patients with diabetes mellitus and its complication – diabetic foot syndrome tends to increase in Ukraine. Accordingly, the number of patients who undergo amputations of the lower extremities at various anatomical levels is increasing. Concerning a fairly large number of patients who underwent amputation of the forefoot with the formation of pathological stump, the author outlines the main reasons for this and ways to overcome them. Among the most important is the lack of an adequate system of the cabinets of the diabetic foot and prosthetic support for patients. To improve the results of treatment of neuropathic ulcers in the absence of orthopedic footwear, the subcapital osteotomy technique of the metatarsal bone is proposed at a well-defined distance on the boundary of the distal and medial part at a right angle. To avoid diversion of the distal part of the foot and maintain the foot's supportive function in cases of amputation of its anterior section, we developed a technique for osteocorrective achillotomy. On the next stage, with the aim to correct plantar flexion and supination of the foot after osteocorrective achillotomy, we proposed transpositions of the tendon of the anterior tibial muscle and its fixation to the cuboid and lateral sphenoid bone. Orthopedic foot protection is carried out with the help of Total Contact Cast dressings in a removable version. The implementation of the proposed osteocorrective surgical interventions made it possible to eliminate pressure neuropathic ulcers of the sole and to form a supportive stump of the foot in patients with diabetic foot syndrome.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(64).2018.149981
Uncontrolled Keywords: синдром діабетичної стопи, невропатична виразка підошви, остеокорегувальна ахілотомія. diabetic foot syndrome, neuropathic soles ulcer, osteocorrective achillotomy.
Subjects: Diabetic foot
Surgery
Divisions: Departments > Department of Surgery №2
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 13 Apr 2020 10:23
Last Modified: 13 Apr 2020 10:23
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5231

Actions (login required)

View Item View Item