Відкриті та ендоскопічні методи лікування закритої травми живота на фоні середнього ступеня тяжкості та тяжкої черепно–мозкової травми

Кутовий, О.Б. and Чайка, В.О. and Кисілевський, Д.О. (2018) Відкриті та ендоскопічні методи лікування закритої травми живота на фоні середнього ступеня тяжкості та тяжкої черепно–мозкової травми. Клінічна хірургія, Т. 85 (№ 6). pp. 47-50. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

[img]
Preview
Text
Статья Кутовой_Чайка_Киселевский.pdf

Download (190kB) | Preview
Official URL: http://hirurgiya.com.ua

Abstract

Мета. Оцінити лікувальну ефективність відеолапароскопії (ВЛС) при закритій травмі живота (ЗТЖ) на фоні пошкодження головного мозку (ГМ) середнього ступеня тяжкості та тяжкого. Матеріали і методи. Узагальнено досвід лікування 52 постраждалих із ЗТЖ на фоні черепно–мозкової травми (ЧМТ) середнього ступеня тяжкості та тяжкої. З метою порівняння ефективності різних методів лікування наслідків пошкоджень органів черевної порожнини всі хворі були розподілені на дві групи: 1–ша – хворі, у яких застосовували відеолапароскопічні втручання, 2–га – хворі, у яких використовували лапаротомію. Результати. Встановлено, що застосування карбоксиперитонеуму при ВЛС не мало негативного впливу на стан свідомості пацієнтів (поступове її відновлення починаючи з 1–ї доби спостерігали в обох групах); зменшувало рівень поліорганної недостатності, оцінений за шкалою поліорганної дисфункції, інтраабдомінальної гіпертензії та сприяло більш швидкій нормалізації показників газового складу крові. Висновки. Використання ВЛС уможливлює ефективне надання допомоги постраждалим з абдомінальною травмою, поєднаною з пошкодженням ГМ середнього ступеня тяжкості і тяжкого, та зниження летальності у 2,2 разу. Objective. To estimate the treatment efficacy of videolaparoscopy (VLS) in a closed abdominal trauma (CAT) on background of cerebral injury of middle and severe degree. Маterials and methods. The experience of treatment of 52 injured persons, suffering CAT on background of cranio–cerebral trauma (CCT) of the middle severity and severe, was analyzed. With the objective to compare the efficacy of various treatment methods for consequences of injuries of abdominal organs all the patients were divided into two Groups: Group I – the patients, in whom VLS interventions were applied, and Group II – the patients, in whom laparotomy was used. Results. There was established, that application of carboxyperitoneum in VLS did not influenced negatively a state of the patients’ consciousness (its step–by–step restoration, beginning from the first day were observed in both groups); reduced the level of polyorgan insufficiency, estimated in accordance to the polyorgan dysfunction scale, іntraabdominal hypertension and have promoted more rapid normalization of indices of the blood gas content. Conclusion. Application of videolaparoscopy permits effective delivering of help to the injured persons, suffering abdominal trauma, coexistent with the brain damage of the middle severity degree and severe, as well as lowering of lethality in 2.2 times.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.26779/2522-1396.2018.06.47
Uncontrolled Keywords: поєднана травма, відеолапароскопія, черепно–мозкова травма, інтраабдомінальна гіпертензія. combined trauma, videolaparoscopy, cranio–cerebral trauma, іntraabdominal hypertension.
Subjects: Surgical diseases
Divisions: Departments > Department of Surgery №2
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 15 Apr 2020 18:24
Last Modified: 15 Apr 2020 18:24
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5240

Actions (login required)

View Item View Item