Викладання дисципліни “Основи психології”: сучасний стан та перспективи

Спіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Фаузі, Є.С. (2019) Викладання дисципліни “Основи психології”: сучасний стан та перспективи. Медична освіта, № 1. pp. 121-123. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

[img]
Preview
Text
Спіріна І. Д., Шорніков А. В., Фаузі Є. С. Викладання дисципліни “Основи психології”. сучасний стан та перспективи.pdf

Download (102kB) | Preview
Official URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita

Abstract

Мета роботи – оцінка потреби студентів у викладанні дисципліни “Основи психології” та пошук шляхів відновлення викладання цієї дисципліни в розрізі стратегії розвитку медичної освіти в Україні. Основна частина. Медична освіта України має готувати фахівців високого рівня заради забезпечення громадян якісною медичною допомогою. Перелік навчальних дисципліні, відповідно, компетентностей затверджується стандартами медичної освіти. Діючий наразі стандарт перевів дисципліну “Основи психології” для студентів у галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, за фахом 222 “Медицина”, 221 “Стоматологія” з обов’язкової до дисциплін за вибором. У статті наводяться дані опитування 482 студентів ІІІ та ІV курсів, які навчаються за спеціальністю “Лікувальна справа”, зокрема 113 студентів – громадян інших країн, які вивчали цю дисципліну ще за попереднім стандартом. Переважна більшість опитаних (98,5%) вважає, що у вищому медичному навчальному закладі потрібно вивчати дисципліну “Основи психології”, а 81,3% опитаних стверджують, що ця дисципліна має бути обов’язковою до вивчення. Висновок. За результатами дослідження зроблено висновок про необхідність вчасного перегляду стандартів вищої освіти, зокре ма з урахуванням думок студентів, та запропоновано повернути дисципліну “Основи психології” до обов’язкових дисциплін. The aim of the work – assessment of the students’ needs in the discipline of Bases of Psychology and the search for ways to restore the teaching of this discipline in the context of the strategy of medical education development in Ukraine.The main body. Ukraine’s medical education has to prepare high-level specialists to provide quality medical care. The list of educational disciplines and competencies is approved by the standards of medical education. The current standard had moved the discipline of Basics of Psychology to students in the field of knowledge Health 22, in specialty of Medicine 222, Stomatology 221 from compulsory disciplines to disciplines that should be selected. The article provides data on the survey of 482 students of the III and IV courses trained in the specialty of Medicine, in particular 113 students – citizens of other countries who studied this discipline according to the previous standard. Most of the polled students (98.5%) believe that in the higher medical school needs to study the discipline of Basics of Psychology, and 81.3% of the respondents claim that this discipline should be mandatory.Conclusion. The study concluded that there was a need for a timely revision of the standards of higher education, in particular taking into account the views of students, and proposed to return the discipline of Basics of Psychology to compulsory disciplines.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.11603/me.2414-5998.2019.1.10095
Uncontrolled Keywords: студенти, основи психології, стандарти освіти, стратегія. реформ, students, basics of psychology, education standards, strategy of reforms.
Subjects: Principles of Psychology
Teaching method
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 19 May 2020 18:55
Last Modified: 19 May 2020 18:55
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5372

Actions (login required)

View Item View Item