Клінічні різновиди катаракти у віддаленому періоді після перенесеної гострої променевої хвороби

Федірко, П.А. and Бабенко, Т.Ф. and Колосинська, О.О. and Дорічевська, Р.Ю. and Гарькава, Н.А. and Сушко, В.О. (2019) Клінічні різновиди катаракти у віддаленому періоді після перенесеної гострої променевої хвороби. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology, Вип. 2. pp. 493-502. ISSN 2313-4607 (Online), ISSN 2304-8336 (Print)

[img]
Preview
Text
гарькавая статья 2.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://radiationproblems.org.ua/

Abstract

Мета: описати клінічні різновиди катаракт, що спостерігаються у віддаленому періоді у реконвалесцентів після перенесеної гострої променевої хвороби (ГПХ). Матеріали і методи. Через двадцять чотири – тридцять три роки після аварійного опромінення проведено пов& не офтальмологічне обстеження 53 реконвалесцентів ГПХ. Середній вік пацієнтів на момент обстеження – (64,6 ± 1,2) років, середня доза опромінення обстежених (2,39 ± 0,17) Ґр. Офтальмологічне обстеження включало візометрію з корекцією і без, тонометрію, авторефрактокератометрію, біомікроскопію на щілинній лампі, фотог& рафування кришталика в прохідному світлі на фундус&камері. Для оцінки результатів обстеження використані статистичні методи: обчислення середніх значень кількісних показників, оцінка вірогідності різниці за методом Ст’юдента. Результати. 10 пацієнтів (17 очей) з 53 реконвалесцентів ГПХ у віддаленому періоді після опромінення мали артифакію після проведеного хірургічного лікування. У всіх інших пацієнтів було виявлено зміни прозорості кришталика, причому у більшості пацієнтів – комбіновані. Радіаційна катаракта з її характерною клінічною кар& тиною була виявлена у 32 осіб, ще в одному випадку зафіксовано її перші ознаки. У 14 реконвалесцентів ГПХ у віддаленому періоді після опромінення характерної клініки радіаційної катаракти не виявлено. Висновки. У 14 реконвалесцентів ГПХ у віддаленому періоді після опромінення не виявлено радіаційної ката& ракти; дози опромінення цих пацієнтів значно перевищують рівні, які вважають пороговими. Тому відсутність її ознак у віддаленому періоді у осіб, опромінених у дозі понад 2 Ґр, може свідчити, що цей відомий радіаційно обумовлений ефект є стохастичним. Подальший аналіз клінічних особливостей патології кришталика в рекон& валесцентів ГПХ перспективний для вивчення механізму ушкодження кришталика у цієї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Objective: to describe the clinical types of cataracts in the remote period after acute radiation sickness (ARS). Materials and methods. Twenty four – thirty three years after the emergency exposure, a complete ophthalmolog& ic examination of 53 reconvalescents of ARS conducted. The average age of patients at the time of the examination was (64.6 ± 1.2) years, the average radiation dose of the examined patients was (2.39 ± 0.17) Gy. Ophthalmologic examination included visometry with and without correction, tonometry, autorefractokeratometry, biomicroscopy on a slit lamp, retroillumination photography (infrared and color) of a lens. To evaluate the results of surveys used statistical methods: calculation of average values of quantitative indicators, estimation of probability difference by Student’s method. Results. In 10 patients (17 eyes) of the 53 reconvalescents of ARS in the remote period after irradiation artifakia after surgical treatment was recognized. In all other patients, changes in the transparency of the lens were detect& ed, and most patients had combined changes. Radiation cataract with it’s characteristic clinical picture was detect& ed in 32 people, and in one more case, it’s first signs were recorded. But 14 reconvalescents of ARS in the remote period after irradiation had not radiation cataract. Conclusions. Radiation cataract has not been detected in 14 reconvalescents of ARS in the remote period after irra& diation; the radiation doses of these patients significantly exceeds the threshold levels. Therefore, the absence of it’s signs in the remote period in individuals exposed to doses above 2 Gy may indicate that this well&known radia& tion&induced effect is stochastic. Further analysis of the clinical features of the len’s pathology in the reconvales& cents of ARS is promising for the study of the mechanism of damage to the lens in this category of victims of the Chornobyl accident.

Item Type: Article
Additional Information: Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2019. Вип. 24. C. 493–502. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-493-502
Uncontrolled Keywords: радіаційна катаракта, інволюційна катаракта, кришталик, гостра променева хвороба, реконвалесценти, іонізуюче випромінювання, доза; radiation cataract, involutional cataract, lens, acute radiation sickness, reconvalescents, ionizing radiation, dose.
Subjects: Ophthalmology
Divisions: Departments > Department of Ophthalmology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 01 Jul 2020 12:49
Last Modified: 18 Mar 2022 13:12
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5511

Actions (login required)

View Item View Item