Дослiдження термодинамiчної стiйкостiсплавiв системи Fe–B

Фiлоненко, Н.Ю. and Галдiна, О.М. (2020) Дослiдження термодинамiчної стiйкостiсплавiв системи Fe–B. Журнал фізичних досліджень, Т. 24 (№ 1). pp. 1601-1607. ISSN 2310-0052, 1027-4642

[img] Text
ЖФД.pdf

Download (499kB)
Official URL: https://physics.lnu.edu.ua/jps/

Abstract

Вiдомо, що процеси, якi вiдбуваються в розплавi бiнарних систем, впливають на кристалiзацiю та фазовий склад сплавiв. Для проґнозування цих процесiв потрiбно визначити дiлянку термодинамiчної стiйкостi розплаву. У працi дослiджено структурнi властивостi доевтектичних та заевтектичних сплавiв у системi Fe–B залежно вiд температури нагрiву вище вiд лiнiї лiквiдусу та швидкостi подальшого охолодження й термодинамiчнi властивостi рiдини сплавiв Fe–B. Дослiдження проводили на сплавах системи Fe–B з умiстом бору 2.0–4.5 %(мас.). Для визначення впливу температури перегрiву та швидкостi подальшого охолодження на фазовий склад їх сплави нагрiвали на 50–200 K вище вiд лiнiї лiквiдусу. Потiм розплав виливали в мiдну клиноподiбну ливарну форму та охолоджували зi швидкiстю 102−104 К/с. Для визначення структурних властивостей сплавiв використовували мiкроструктурний та рентґеноструктурний аналiзи. Установлено, що перегрiв розплавiв до 100 К вище вiд лiнiї лiквiдусу призводить до утворення дрiбнодисперсної евтектичної структури та пригнiчення процесу формування первинних кристалiв залiза в доевтектичних сплавах. Пiдвищення температури перегрiву розплавiв системи Fe–B на 150 К вище лiнiї лiквiдусу призводить до повного пригнiчення процесу утворення первинних кристалiв залiза в доевтектичних сплавах та частково — бориду Fe2B в заевтектичних сплавах. Уперше показано, що пiд час нагрiвання доевтектичних сплавiв системи Fe–B вище лiнiї лiквiдусу на 100 К та подальшому охолодженнi вiдбувається утворення бориду Fe3B. Уперше з урахуванням внеску першого ступеня наближення високотемпературного розвинення термодинамiчного потенцiалу в енерґiї Ґiббса рiдини бiнарного сплаву Fe–B отримано залежностi температури лiнiї термодинамiчної стiйкостi розплаву вiд умiсту бору в сплавi.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: сплави Fe–B, борид Fe3B, термодинамiчна стiйкiсть рiдини.
Subjects: Physics
Divisions: Departments > Department of Medical and Biological Physics and Informatics
Depositing User: Аліна Чеботарьова
Date Deposited: 01 Sep 2020 08:37
Last Modified: 01 Sep 2020 08:37
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5655

Actions (login required)

View Item View Item