Автоматизована ідентифікація проявів психоемоційної лабільності на зображеннях газорозрядного випромінювання

Глухова, Н.В. and Пісоцька, Л.А. (2019) Автоматизована ідентифікація проявів психоемоційної лабільності на зображеннях газорозрядного випромінювання. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, Т. 30 (№5 ч.1). pp. 69-74. ISSN 2663-5941 (Print), 2663-595X (Online)

[img] Text
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Технічні науки 5-1_2019_С. 69-74.pdf

Download (887kB)
Official URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/

Abstract

У статті висвітлено сучасні проблеми ранньої клінічної діагностики. Показано перспективність методу газорозрядного випромінювання в напрямку практичної реалізації комплексної неінвазивної діагностики організму людини. Метод заснований на отриманні зображень випромінювання фаланг пальців у зовнішньому імпульсному електромагнітному полі. Проаналізовано існуючі підходи застосування методу газорозрядного випромінювання для медичної діагностики. Запропоновано методику автоматизованої ідентифікації проявів психоемоційної лабільності на зображеннях газорозрядного випромінювання фаланг пальців людини. Накопичено експериментальні дані, які з метою виявлення інформативних ознак випромінювання розподілено на декілька груп: контрольна та з проявами психоемоційної лабільності різного ступеня. Для здійснення медичної діагностики розроблене прикладне програмне забезпечення, яке призначене для кількісної оцінки геометричних та фотометричних ознак газорозрядного випромінювання у секторах пальців. У якості геометричного параметру використовується ширина корони випромінювання. Для оцінки фотометричних характеристик розраховується відношення мінімальної та максимальної яскравостей випромінювання у секторі. З метою ідентифікації проявів психоемоційної лабільності обчислюються абсолютні (за модулем) та відносні різниці ознак світіння у відповідних секторах правої та лівої руки. Алгоритм програмної реалізації методики засновуються на кількісній оцінці несиметричності геометричних та фотометричних ознак світіння. При порівнянні кількісних параметрів випромінювання використовуються індивідуальні показники у секторах, а також узагальнені статистичні оцінки у вигляді медіани та середнього арифметичного. Розроблена методика рекомендується для скринінгових неінвазивних досліджень з метою реалізації ранньої комплексної діагностики неінфекційних захворювань різних органів та систем людини. The article deals with modern problems of early clinical diagnostics. The perspective of the method of gasdischarge radiation in the direction of practical realization of complex non-invasive diagnostics of a human body is shown. The method is based on obtaining images of the radiation of the phalanges of the fingers in an external pulsed electromagnetic field. Existing approaches to the use of the gas discharge method for medical diagnostics are analyzed. The method of automated identification of manifestations of psycho-emotional lability on images of gasdischarge radiation of a person’s phalanges is offered. Experimental data have been accumulated, which are divided into several groups in order to detect informative signs of radiation: control and with manifestations of psycho-emotional lability of varying degrees. For the purpose of medical diagnostics, application software is developed, which is intended for quantitative evaluation of geometric and photometric features of gas discharge in the finger sectors. The geometric parameter is the width of the radiation crown. To estimate the photometric characteristics, the ratio of the minimum and maximum luminance of radiation in the sector is calculated. In order to identify the manifestations of psycho-emotional lability, absolute (relative to the module) and relative differences of the glow signs in the respective sectors of the right and left hands are calculated. The algorithm of software implementation of the technique is based on the quantitative estimation of asymmetry of geometric and photometric signs of luminescence. When comparing the quantitative parameters of radiation, individual indicators are used in the sectors, as well as generalized statistical estimates in the form of median and arithmetic mean. The developed methodology is recommended for screening non-invasive studies in order to implement early comprehensive diagnostics of non-communicable diseases of various organs and systems of the person.

Item Type: Article
Additional Information: DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.5-1/11
Uncontrolled Keywords: газорозрядне випромінювання, аналіз даних, цифрова обробка зображень, медична діагностика; gas discharge, data analysis, digital imaging, medical diagnostics.
Subjects: Clinical medicine
Information Technology
Diagnostics
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 3 (formerly - hospital therapy 2)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 29 Sep 2020 11:36
Last Modified: 29 Sep 2020 11:36
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5761

Actions (login required)

View Item View Item